Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaams Parlement wil met bijkomende steunmaatregelen kwetsbare gezinnen versterken

2020/05/20 |

Vlaams parlement

20 mei 2020 - De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen die bij de OCMW’s aankloppen. Om te vermijden dat deze gezinnen in structurele armoede terechtkomen, stellen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement steunmaatregelen op.

Terug

Sinds de start van de coronacrisis worden heel wat gezinnen geconfronteerd met inkomensverlies. Tijdens de maand april zaten 730.746 werknemers in het Vlaams Gewest minstens één dag in tijdelijke werkloosheid. Daarenboven beschikken mensen met een laag inkomen vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid en die moeten terugvallen op een leefloon of een inkomensvervangende uitkering. De OCMW’s melden een belangrijke toename van het aantal leefloonaanvragers. Bovendien zijn een aantal prijzen voor o.m. consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen.

 De Vlaamse Regering nam al verschillende initiatieven om het inkomensverlies van mensen te temperen. Met deze nieuwe resolutie willen de indieners bijkomende maatregelen nemen om zo gericht mogelijk gezinnen en kwetsbare kinderen te ondersteunen. De indieners van de resolutie willen dat er binnen de budgettaire mogelijkheden een extra inspanning wordt gedaan. Op korte termijn zouden maatregelen moeten worden genomen en budgetten worden voorzien om te verhelpen aan acute noden van gezinnen.

Groeipakket, OCMW en consumptiebudget

“Door een wijziging door te voeren aan de regeling van de sociale toeslag in het Groeipakket komen we tegemoet aan de acute financiële problemen die zich stellen voor die gezinnen met de kinderen met de laagste inkomens”, zegt initiatiefneemster Katrien Schryvers. “Kinderen mogen niet de dupe worden van de coronamaatregelen. Daarom zet CD&V het groeipakket in als hefboom tegen armoede.”

“Mensen in armoede, en kinderen in het bijzonder, zijn de eerste slachtoffers van deze coronacrisis. Met extra budgetten voor de lokale besturen om onmiddellijk impact te hebben, een heroriëntering van het groeipakket en een aanpak op maat nemen we een eerste pakket noodmaatregelen om de financiële problematiek van gezinnen in armoede te verlichten. Iemand achterlaten staat niet in ons woordenboek. Integendeel: met deze drietrapsraket tonen we aan dat we oog hebben voor wie het moeilijk heeft en extra hard getroffen wordt door deze crisis”, zegt initiatiefnemer Willem-Frederik Schiltz.

“De uitgaven in de supermarkt zijn één van de belangrijkste uitgaven als je moet rondkomen van een leefloon of vervangingsinkomen. En net die zijn de laatste weken behoorlijk gestegen, tot 6% zelfs. Om te helpen daar het hoofd aan te bieden voeren we een lokaal consumptiebudget in. Door eenmalig een consumptiebudget toe te kennen aan bepaalde doelgroepen willen we kwetsbare huishoudens versterken. Het is mooi meegenomen dat we op die manier ook extra zuurstof geven aan de lokale economie”, zegt Lorin Parys, N-VA.

Daarnaast blijft er nood aan een structurele aanpak van armoede op lange termijn.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.