Nieuws

Zoeken op categorie

Bijkomende steun voor getroffen ondernemers

2020/08/07 |

Vlaamse Regering

7 augustus 2020 - De verstrengde coronamaatregelen confronteren onze ondernemingen opnieuw met een dreigend omzetverlies, met de daaruit voortvloeiende risico’s voor hun continuïteit. Viceminister-president van de Vlaamse Regering Bart Somers: “Met de Vlaamse Regering nemen we bijkomende maatregelen om hen doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme hebben ondernemingen met een omzetdaling van meer dan 60% recht op een premie van 7,5% van hun omzet in augustus & september vorig jaar. Daarnaast wordt ook de handelshuurlening opengesteld voor ondernemingen uit de evenementensector en is er meer tijd voor ondernemingen die een achtergestelde coronalening aanvragen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en de minimumvoorwaarde kan verlaag worden naar minstens 60%.”

Terug

Vlaams Beschermingsmechanisme


De verstrengde coronamaatregelen bedreigen een aantal ondernemingen opnieuw met een dreigend omzetverlies. Voor sommige ondernemingen in de event-, catering-, horeca-, toerisme-, kermisexploitatie en retail- en fitnesssector dreigt de komende weken een aanzienlijk omzetverlies, terwijl ze blijvend geconfronteerd worden met vaste en onvermijdelijke kosten. Voor deze ondernemingen stonden momenteel geen van de corona-premieregelingen die de Vlaamse regering eerder invoerde nog open.

Viceminister-president Bart Somers: “Om deze ondernemingen toe te laten deze terugval te overleven, wil de Vlaamse Regering via het Vlaams Beschermingsmechanisme de nodige zuurstof bieden en hen niet in de steek laten. Bedrijven die een omzetdaling kennen van meer dan 60% hebben recht op een premie van 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar).”

Deze 7,5%  is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15%  t.a.v. de omzet, waarin de Vlaamse overheid voor de helft tussenkomst (met een maximum van 15.000 euro).

Modaliteiten:

  • Periode waarin de omzetdaling van 60% of meer moet plaats gevonden hebben: vanaf 1 augustus tot en met 30 september 2020.
  • De premie is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro.
  • Bijkomende voorwaarde voor iedereen die de premie wil krijgen, is dat ze open moeten zijn/blijven (behalve zij die verplicht gesloten zijn). Indien de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode (in 2019), wordt de premie gehalveerd.
  • De premie kan pas aangevraagd en uitbetaald worden na afloop van deze periode, maar ondernemingen die verplicht gesloten zijn kunnen een voorschot aanvragen van maximum 2000 euro.
  • Ondernemingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, kunnen alleen premies van 3000 euro of meer ontvangen als ze beschikken over een geregistreerd kassasysteem (“witte kassa”).

In lijn met de ondersteuningspremie wordt de subsidie gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6996,89 euro en 13993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

 

Handelshuurlening wordt opengesteld voor de evenementensector.


De Vlaamse Regering voorziet ook een uitbreiding van de handelshuurlening voor ondernemingen in de evenementensector voor wat betreft onroerende goederen (loodsen, …) die ze huren met het oog op het organiseren of toeleveren aan evenementen.


Meer tijd voor voorwaarden achtergestelde coronalening

 

Ondernemingen die een achtergestelde coronalening aanvragen krijgen meer tijd om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en de minimumvoorwaarde kan verlaagd worden naar minstens 60%.


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.