Nieuws

Zoeken op categorie

Telewerk, digitalisering en klantvriendelijkheid gaan hand in hand

2020/09/22 |

Binnenland Bestuur

22 september 2020 - Naar aanleiding van nationale telewerkdag lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een nieuwe bevraging bij de Vlaamse ambtenaren. Daaruit blijkt dat 35% van het overheidspersoneel nog steeds voltijds van thuis werkt en 84% zich goed voelt bij telewerken. De versnelde digitalisering heeft ook een positieve impact op de dienstverlening.

Terug

De voorbije week organiseerde het Vlaams Agentschap Overheidspersoneel een bevraging bij 5498 werknemers over hun welbevinden rond thuiswerken in coronatijden. Het ging daarbij om een opvolgbevraging na de vorige enquête in juni, maar er werden ook bijkomende vragen gesteld. Zo werd er ook gepeild naar het effect op de dienstverlening en werd er gepolst naar wat personeelsleden drijft om terug te keren naar de werkvloer.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Crisissen zorgen niet enkel voor stilstand, maar ook voor vooruitgang en nieuwe inzichten. De coronacrisis zorgde ervoor dat telewerken niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Het zorgt voor minder files en een betere work-life balans, maar we moeten steeds aandachtig blijven voor het welbevinden van de werknemers.”

De nieuwe bevraging toont aan dat 35 procent van de Vlaamse ambtenaren nog steeds voltijds van thuis werkt. 84 procent zegt zich goed te voelen en 69 procent voelt zich voldoende ondersteund door zijn leidinggevende, die percentages liggen even hoog als bij de vorige enquête. Minister Bart Somers: “Het is duidelijk dat we telewerken ook na de coronacrisis verder moeten blijven faciliteren. 92 procent van de bevraagden zegt over voldoende digitale vaardigheden te beschikken om op afstand te werken en het komt de productiviteit op de werkvloer en het privéleven ten goede. We zien zelfs een positieve evolutie: in de eerste bevraging kon 71% het werk en privéleven goed op elkaar afstemmen, nu ligt dat percentage al op 80%.”

Toch kijkt bijna de helft (46%) ernaar uit om vaker op de fysieke werkplaats aanwezig te zijn. De aard van de werkactiviteiten zijn daarvoor een belangrijke reden, maar het informele contact met collega’s wordt even vaak als argument aangehaald om terug te keren naar de werkvloer (44%). Bart Somers: “67 procent zegt zich voldoende verbonden te voelen met de organisatie. Het belang van voldoende contact met de collega’s mag daarbij niet onderschat worden. Het gaat dan niet enkel over het vergemakkelijken van een groepsvergadering of de organisatie van een creatieve brainstorm, maar evenzeer over het belang van sociale en informele contacten.”

Digitalisering en dienstverlening

De bevraging focuste niet enkel op het individuele welbevinden van het overheidspersoneel, maar vroeg ook wat telewerken betekent voor de organisatie. Amper negen procent zegt het niet eens te zijn met de stelling dat de versnelde digitalisering een positieve impact heeft op de dienstverlening naar de klanten. Volgens 60 procent van de bevraagden biedt de coronacrisis een kans om de dienstverlening verder te optimaliseren, slechts 7 procent is het daar niet mee eens. Negen op de tien vindt dat hun organisatie zeer flexibel gereageerd heeft op de coronacrisis. Acht op de tien geeft zelfs aan fier te zijn op de resultaten die de organisatie de voorbije maanden heeft neergezet.

Bart Somers : “Verdere digitalisering en een aangename combinatie van thuiswerken, coworking spaces en kantoorwerken, zorgt ervoor dat de Vlaamse overheid ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zal zijn met een goede dienstverlening voor de burger.” 


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.