Nieuws

Zoeken op categorie

Turnhoutse vrijwilligers bouwen bruggen in het samenleven

2022/01/27 |

Samenleven

27 januari 2022 - Met haar project “Brugfiguren” gaat de stad Turnhout de strijd aan met kansarmoede en zet ze in op ontmoeting. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers ging er vandaag op bezoek en was onder de indruk. Hij ziet het als een voorbeeldproject binnen zijn Plan Samenleven dat dit jaar van start gaat. ”Met haar project “brugfiguren” bouwt Turnhout bruggen in haar stad. Tussen gezinnen en scholen. Tussen nieuwe en oudere bewoners. Tussen jongeren en senioren. Niemand is beter geplaatst om aan het samenleven vorm te geven dan onze lokale besturen. Dat bewijst dit project opnieuw. En exact dat is ook het uitgangspunt van het Plan Samenleven.”

Terug

De stad Turnhout zet al langer brugfiguren in om het samenleven te versterken. En dit op verschillende manieren. Zo kunnen brugfiguren nieuwkomers helpen wegwijs maken in de samenleving. Maar evengoed zetten ze zich in om senioren blijvend te betrekken bij het samenleven. Het meest bekend zijn wellicht de brugfiguren die aan de slag gaan met kansarme jongeren. Ze doen dit door ouders te ondersteunen bij het contact leggen met de school. Ze benadrukken het belang van onderwijs. En ze begeleiden de jongeren bij hun huiswerk. Op die manier slaan ze een brug tussen gezin en onderwijs. 

Tijdens het bezoek lichtten burgemeester Paul van Miert en schepen Kelly Verheyen het project toe. Vervolgens deelden verschillende brugfiguren hun ervaringen en de positieve impact die het op hun leven heeft gehad. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers is alvast overtuigd van het belang van de “Brugfiguren”. Het project is dan ook één van de 24 robuuste projecten in zijn Plan Samenleven. In dit plan investeert hij de komende jaren 33 miljoen euro. Lokale besturen kunnen daarmee aan de slag om het samenleven te versterken.

Vlaams Minister Bart Somers: “Samenleven speelt zich niet af in de wetstraat of het parlement. Dat gebeurt in onze wijken. In onze straten. Op onze pleintjes. Het is dáár dat we van samenleven in diversiteit een succes maken. Daar moeten we bruggen bouwen. En dat kan niemand beter dan onze steden en gemeenten. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. Vroeger had het Agentschap Integratie en Inburgering daarvoor liefst 380 projecten, steeds goedbedoeld maar al te vaak met te weinig impact. Met het Plan Samenleven gaan we voor 24 robuuste projecten die hun impact bewezen met duidelijke doelstellingen. Het project Bruggenbouwers is hier een voorbeeld van.”

Burgemeester Paul van Miert: “In het Plan Samenleven van minister Somers vinden wij heel wat raakpunten met ons eigen beleid en onze eigen doelstellingen. Deze samenwerking is dan ook zeer welkom: een aantal typisch stedelijke problematieken kun je nu eenmaal niet oplossen op het lokale niveau alleen. De opschaling naar het Vlaamse echelon is versterkend voor de stad en de stedelijke samenleving. We zijn bovendien ook ingegaan op de oproep van de minister om te werken aan ‘Veerkrachtige steden na corona’. Met Vlaamse projectsubsidies (2,3 miljoen euro) kunnen we investeringsprojecten uitrollen in het stadshart waar onze stedelijke uitdagingen zich het scherpst stellen. We bouwen er nieuwe, innovatieve werkingen uit om integratie en inburgering te verbeteren en om te werken aan sociaal, fysiek en economisch welzijn. Daarin zullen onze brugfiguren nogmaals een belangrijke rol opnemen.”

Schepen Kelly Verheyen: “Wij zijn geen stadsbestuur dat zit te wachten tot mensen naar ons toe komen. We gaan zelf actief op zoek naar inwoners die niet om hulp durven te vragen of voor wie de drempels te hoog zijn. Daarvoor hebben we onze brugfiguren, die actief een verbinding tot stand brengen tussen inwoners en stedelijke diensten. De brugfiguren Onderwijs begeleiden bijvoorbeeld gezinnen en scholen om de schoolloopbaan van de kinderen te optimaliseren, de brugfiguur Senioren gaat bij de oudere bevolking op zoek naar verborgen noden. Tegelijk zijn die medewerkers voor ons ‘antennes’: de problemen die zij oppikken, geven ze aan ons door, wij gaan er dan mee aan de slag in onze beleidsplannen. We zijn natuurlijk erg trots dat minister Somers onze werking erkent als een voorbeeld voor Vlaanderen. Van onderuit, recht uit het werkveld, leveren we zo een inhoudelijke bijdrage aan zijn Plan Samenleven door de expertise en knowhow van onze brugfiguren te delen met collega’s bij andere besturen. We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak ook elders kan werken.”

2,29 miljoen euro voor As Stadshart

Minister Somers maakte van de gelegenheid meteen ook gebruik om een bezoek te brengen aan het stadshart dat een metamorfose zal ondergaan. Voor deze kwetsbare buurt trok de minister 2,29 miljoen euro uit in het kader van de projectoproep Veerkrachtige Steden. Bedoeling is een openbaar domein te creëren dat uitnodigt tot ontmoeten met meer groene ruimtes en minder leegstand.    

Vlaams Minister Bart Somers: “Ook stadsvernieuwing is één van de 24 robuuste projecten van het Plan Samenleven. Dat is ook logisch. Een aantrekkelijk publieke ruimte nodigt uit tot ontmoeting en zorgt zo voor een sterker sociaal weefsel en meer veiligheid. Met het nieuwe ontmoetingshuis Globetrotter en de versterking van het buurthuis ’t Geburt zet Turnhout hier sterk op in.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.