Nieuws

Zoeken op categorie

Verdeling middelen klimaatfonds: o.a. 10 miljoen euro om zonnepanelen op appartementen en energiegemeenschappen aan te moedigen

2022/03/01 |

Klimaatfonds

28 februari 2022 - Enkele weken geleden geraakte bekend dat de Vlaamse regering minstens 44 miljoen euro extra zal mobiliseren om maatregelen te nemen die een turbo zetten op haar renovatie- en energiestrategie voor burgers en ondernemers. Dat stemt overeen met de extra inkomsten in het klimaatfonds door de toegenomen Europese CO2-prijs. Er geraakte al bekend dat Vlaams minister Demir onder meer een verdubbeling van de premie voor dakisolatie en zoldervloerisolatie zou voorzien in 2022, net als het budget voor de batterijpremie werd opgetrokken naar 30 miljoen euro. Maar intussen zijn ook de bijkomende maatregelen bekend van de andere ministers. Het meest in het oog springend is de projectoproep van 10 miljoen euro op initiatief van Vlaams minister Bart Somers om zonnepanelen op appartementsgebouwen en binnen energiegemeenschappen aan te moedigen

Terug

Bovenop de bestaande investeringssteun voor particuliere zonnepaneelinstallaties (tot 1.500 euro) en de projectoproepen voor kostenefficiënte bedrijfsinstallaties, wordt een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken om zonneprojecten van energiegemeenschappen en op appartementsgebouwen sterker te stimuleren.

Collectieve zonnepanelen op appartementen zijn op vandaag nog een unicum in Vlaanderen. Het delen van opgewekte groene stroom binnen een energiegemeenschap of appartementsgebouwen werd vanaf dit jaar juridisch mogelijk gemaakt. Er zijn echter nog economische en technische uitdagingen die het opstarten van eerste projecten moeilijk maken.

Vroeger was investeren in zonnepanelen op appartementen minder aantrekkelijk voor de bewoners, omdat het technisch en economisch een uitdaging was. De Vlaamse regering wil nu eigenaars van appartementsgebouwen en energiegemeenschappen nog een extra boost geven om samen te investeren in zonnepanelen. Dergelijke projecten kunnen vanaf dit najaar ook deelnemen aan een specifieke oproep en dus ook kans maken op steun vanuit Vlaanderen.

“Er zijn in Vlaanderen 850.000 appartementen, maar zonnepanelen op appartementsgebouwen blijft voorlopig een uitzondering. Samen met minister Demir willen we daar iets aan veranderen. We dichten de kloof tussen mensen die gemakkelijk eigen zonne-energie kunnen verbruiken en zij die dit minder gemakkelijk kunnen doen, zoals huurders en appartementsbewoners. Door specifiek energiedelen te steunen, zullen veel meer huishoudens kunnen genieten van de voordelen van hernieuwbare energie. Installaties die gesteund worden, moeten aantonen hoeveel huishoudens zullen deelnemen in de opgewekte stroom. Ik voorzie 10.059.486 euro via tweejaarlijkse oproepen en werk samen met Collega Minister Demir dit ondersteunend kader uit”, aldus Minister Somers.

“Onze Vlaamse renovatiestrategie is tot 2de beste van Europa beoordeeld. In de mate van het mogelijke trekken we maximaal middelen uit om dit beleid te versterken. Omdat dit gezinnen, ook zij die in sociale woningen wonen, scholen en ondernemingen op structurele manier helpt hun kosten beheersbaar te houden”, aldus minister Demir.

 

Hele reeks middelen verdeeld

De Vlaamse regering besliste verder over een hele reeks energetische maatregelen in de gebouwensector, waarvan een aantal al aangekondigd werden twee weken geleden. De verdubbeling van de premie voor dak- en zoldervloerisolatie is er zo een, net als een verhoging van het budget voor de batterijpremie naar 30 miljoen euro.

Daarnaast zijn er bijkomende innovatieve energetische renovaties binnen sociaal wonen (5,3 miljoen euro), toeristische logies (1 miljoen euro) en schoolinfrastructuur (5,3 miljoen euro), bijkomende middelen om de uitfasering van stookolie in sociale appartementsgebouwen te flankeren (650.000 euro), ondersteuning voor de definitieve uitdienstname van oude stookolieketels in het onderwijs (1,6 miljoen euro), investeringen om bestaande residentiële woningen aan te sluiten op warmtenetten (8,1 miljoen euro) en tot slot een versterking van de renovatie van de overheidsgebouwen (4 miljoen euro).

Alle betrokken ministers moeten nu zelf de verschillende maatregelen uitwerken.

Naast al deze middelen voor de versterking van het energie- en renovatiebeleid, werd ook beslist 12,2 miljoen euro uit te trekken voor klimaatmitigatie in 2022 zoals voor de ondersteuning van het PAS-beleid waar het leidt tot structurele vermindering van methaan- en lachgasuitstoot door varkens en 5,3 miljoen euro investeringen in groenblauwe infrastructuur en natte natuur met focus op CO2-captatie.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.