Nieuws

Zoeken op categorie

Verlenging vaccinatie in de vaccinatiecentra tot einde van 2021

2021/10/01 |

Binnenlands Bestuur

1 oktober 2021 - De voorbije maanden liep een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65 jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.

Terug

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat zal ook de komende weken essentieel blijven. Er wordt daarom gestreefd naar ministens 1 vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Het zal praktisch niet haalbaar zijn om eenzelfde capaciteit te genereren op korte termijn als gebeurd is bij de basisvaccinatiecampagne in de voorbije maanden. Veel vaccinatiecentra zijn in afbouw en zullen zich nu opnieuw moeten organiseren. Een recente bevraging van de vaccinatiecentra leert dat in elke eerstelijnszone een oplossing in de maak is om de werkzaamheden verder te zetten.

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Op zeer korte termijn zal beoordeeld worden of er op het terrein voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn om voor eind 2021 effectief alle extra prikken te plaatsen, of dat een iets langere periode nodig is of er een inkanteling mogelijk is in het reguliere systeem van vaccinatie zoals dat al bestaat voor andere vaccins.

Voor de verlening van de vaccinatiecentra tot het einde van het jaar wordt een budget van 36,6 mio euro voorzien, oa voor de organisatie van de vaccinatiecentra (programmamanagement, verpleegkundigen, mobiele teams, …). Daarnaast wordt 22 miljoen euro voorzien voor het logistieke luik van de vaccinatiecentra, voor de infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra. Denk bijvoorbeeld aan het verder huren van een gebouw en bewaking, bijvoorbeeld.

Doelgroepen

Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden.

- nieuwe vaccinaties

  1. Nieuwe 12-jarigen
  2. Niet-gevaccineerde studenten en werknemers
  3. Twijfelaars die alsnog overtuigd worden

- extra prikken voor specifieke doelgroepen

alle 65-plussers

alle bewoners in de woonzorgcentra (inclusief centra voor kortverblijf)

 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid: “Nu het advies van de Hoge Gezondheidsraad aantoont dat +65-jarigen belang hebben bij een extra prik, moeten we daar ook op inzetten. De voorbije maanden hebben aangetoond dat onze vaccinatiecentra zeer goed zijn in de organisatie van vaccinatie van grote aantallen. Daarom willen we nu opnieuw beroep doen op hen. Wat succesvol is, moeten we behouden. Een gemakkelijke vraag is dat niet: sommige vaccinatiecentra hebben hun deuren al gesloten of zochten kleinere locaties op. Toch ben ik overtuigd dat de wil om ook deze opdracht tot een goed einde te brengen zeer groot is, en we er samen ook in zullen slagen.”

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur:“Onze vaccinatiecampagne is een groot succes. Op vlak van vaccinatiegraad staan we aan de top van de wereld en daar mogen we fier op zijn. Er zullen nu enkele vaccinatiecentra worden gesloten omdat het niet nodig is om ze langer open te houden.. Sommigen zullen verhuizen van locatie omwille van praktische redenen. Denk bijvoorbeeld ook aan een sporthal of concertzaal die opnieuw activiteiten plannen. Anderen bouwen de capaciteit af omdat er nu minder capaciteit nodig is. We gaan daar flexibel mee om en zorgen voor financiering. Samen met de lokale besturen en de eerstelijnszones zullen we dit tot een goed einde brengen, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen met een derde prik.”

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.