Nieuws

Zoeken op categorie

Vijf straffe weetjes over Mechelen

2024/02/02 |

Mechelen

2 februari 2024

Terug

1. Alleen in Mechelen spreken meer kinderen thuis Nederlands.

In alle steden daalt het aantal kinderen dat thuis Nederlands spreekt. Onze stad is de enige uitzondering. Jaar na jaar spreken meer Mechelse gezinnen thuis Nederlands met elkaar.
Tien van de dertien steden hebben minder inwoners van buiten de EU, toch zijn er maar twee waar kinderen thuis meer Nederlands spreken dan in Mechelen.
Velen praten over het belang van het Nederlands, wij maken er samen werk van. Een gedeelde taal is een sterk fundament voor een succesvol samenleven.

Cijfers: bij 78% van onze kleuters spreken ze thuis Nederlands, meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. Dat met 30% Mechelaars met niet-EU afkomst en 7,8% mensen met niet-Belgische EU-afkomst. In Antwerpen is dat maar 52%, Oostende en Leuven 62%, Gent 63%. Bron: Integratiescan Vlaanderen 2023

2. Kinderen zonder thuistaal Nederlands presteren het best in Mechelen.

We tellen steeds meer kinderen die thuis Nederlands spreken. Van zij die dat (nog) niet doen, scoren de Mechelse kinderen het best op school.

In het secundair hebben negen procent van de leerlingen schoolse vertraging. Niemand doet beter. In het lager onderwijs laten we alleen Leuven voorgaan. We zitten, ondanks de stedelijke context, zelfs boven het Vlaamse resultaat. Elders zijn de cijfers soms drie tot vier keer hoger.

Dit is belangrijk. Want zittenblijven leidt tot schoolmoeheid en afhaken. We gooien geen talent. Zo is Mechelen een kansenfabriek voor iedereen.

Cijfers: Van zij die thuis geen Nederlands spreken hebben respectievelijk 1,83% en 9,31% van de Mechelse leerlingen in het lager en secundair onderwijs schoolse vertraging.Bron: integratiescan Vlaanderen 2023

3. De Mechelse economie groeit het snelst. 

De gemiddelde Mechelaar realiseerde in 2021 een toegevoegde waarde van 66.460 euro. Dat is  tweederde hoger dan de gemiddelde Vlaming. Met een stijging van 52,7% in vergelijking met 2010 nam de welvaart nergens zo sterk toe.  We zijn dé economische turbo van Vlaanderen.

4. Nergens meer creatieve en kennisjobs dan in Mechelen.

Nergens is de kennis- en creatieve economie zo belangrijk als in Mechelen. Goed voor 21,5% van onze jobs. Straf, want we doen dit zonder universiteit of grote onderzoeksinstellingen. Gent volgt met 16,2% op een straatlengte afstand. Daarna komen Leuven en Antwerpen.

Kennis en creativiteit zijn dé sectoren die de toekomst maken. Ook Technopolis en hogeschool Thomas More passen perfect in dit plaatje. Troeven die we nog meer moeten uitspelen.

5. De veiligste stad in het verkeer.

Nergens ben je veiliger in het verkeer dan in Mechelen. Geen stad telt minder lichtgewonden, alleen Leuven had minder dodelijke slachtoffers en alleen Turnhout minder zwaargewonden. Ons beleid maakt het verschil: senbiliseren, controleren en investeren in de openbare ruimte.

Ook de subjectieve veiligheid stijgt. Zestig procent van de Mechelaars zegt dat je hier veilig kan fietsen. Daarmee staan we op de tweede plaats, drie jaar geleden nog op plaats vier.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.