Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaams actieplan tegen extremisme goedgekeurd

2021/05/21 |

Samenleven

21 mei 2021 -Vandaag werd het vernieuwde actieplan tegen extremisme goedgekeurd door de Vlaamse regering. “Het nieuwe actieplan focust op alle vormen van gewelddadige radicalisering. Van religieus-extremisme tot rechtsextremisme, online en offline. De lokale integrale veiligheidscellen worden de spil van dit beleid”, klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Terug

Het nieuwe actieplan tegen extremisme zal een bredere aanpak hanteren. “We moeten focussen op alle vormen van gewelddadige radicalisering”, klinkt het klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, “uit cijfers van OCAD blijkt dat ongeveer 6 op de 10 haatpredikers als Islamistisch-extremistisch kunnen bestempeld worden, 3 op de 10 rechts-extremistisch en 1 op de 10 links-extremistisch. In 2018 werden 1 op de 5 Vlaamse gemeenten geconfronteerd met extreemrechtse signalen, vandaag blijkt dat al 1 op de 3 te zijn.”

In de toekomst zal er ook meer gefocust worden op online haatspraak. “Vrijheid van meningsuiting blijft het uitgangspunt”, aldus de ministers, “maar dat wil niet zeggen dat we geen beleid moeten ontwikkelen voor de toenemende invloed van fake news en polarisatie op sociale media. We kijken daarbij niet langer enkel naar daders en slachtoffers, maar ook naar omstaanders. Onder meer leerkrachten, trainers van de voetbalclub, jeugdwerkers kunnen een belangrijke rol spelen. Reageren en rechtstaan als het nodig is, mensen weerbaar maken en sensibiliseren kan gewelddadige radicalisering voorkomen.”

Lokale Integrale Veiligheidscellen

De Vlaamse steden en gemeenten zullen een regierol opnemen bij de uitvoering van dit plan. Vlaams minister Bart Somers voorziet daarvoor twee miljoen euro extra per jaar: “Vlaanderen is bevoegd voor het preventieve luik van extremisme, namelijk het voorkomen van gewelddadige radicalisering. Lokale besturen zijn daarbij een belangrijke partner, want zij kennen de situatie op het terrein het best. De Lokale Integrale Veiligheidscellen worden de spil van dit deradicaliseringsbeleid. Daar brengen we de socio-preventieve partners – bv straathoekwerkers - samen met lokale politie rond één bepaalde casus. We hebben recent het gedeeld beroepsgeheim mogelijk gemaakt zodat alle elementen of tafel kunnen gelegd worden als er signalen zijn van radicalisering. De recente gebeurtenissen met de Limburgse militair maken duidelijk hoe belangrijk het is om informatie uit te wisselen en samen te werken met alle betrokken partners.”

Met de extra middelen kunnen lokale besturen hun LIVC-werking versterken, meer expertise inbrengen, maar ook een deradicaliseringsambtenaar aanwerven of netwerkmomenten met politie en verenigingen structureel uitbouwen.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.