Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers: “Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt meldpunt seksuele intimidatie”

2022/02/08 |

Samenleven

8 februari 2022 - Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut krijgt een onafhankelijk meldpunt voor klachten van seksuele intimidatie. Vandaag is dit de bevoegdheid van de Genderkamer, maar slachtoffers vinden hier de weg niet naartoe. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Vandaag bestaat er apart orgaan voor discriminatie op basis van Gender, in de toekomst willen we alles bundelen in één Mensenrechteninstituut. Er komt ook een laagdrempelig meldpunt voor klachten. Zo maken we een einde aan de versnippering en zorgen we ervoor dat de burger weet waar hij terecht kan.”

Terug

Naar aanleiding van de recente verklaringen in verband met seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld, pleiten onder andere psychiater Peter Adriaenssens en professor Michel Maus voor een onafhankelijk Vlaams meldpunt. Vandaag is de Genderkamer, een onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst, daarvoor bevoegd.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Vandaag bestaat er een apart orgaan voor discriminatie op basis van gender. Deze Genderkamer heeft een dergelijk meldpunt, maar het is veelzeggend dat het in geen enkel artikel aan bod komt. Te weinig mensen weten dit, het is niet bekend genoeg. In de toekomst willen we alles bundelen in het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut en ervoor zorgen dat de burger weet waar hij terecht kan. In afwachting van de oprichting van dit nieuwe Mensenrechteninstituut gaan we in overleg met de Genderkamer en de universiteiten om de huidige werking meer bekend te maken. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om in te zetten op preventie en strafrechtelijke vervolging. Een laagdrempelig meldpunt moet deel uitmaken van een totaalaanpak.”

Naast een meldpunt voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag zal het Vlaams Mensenrechteninstituut ook bevoegd zijn om alle vormen van discriminatie aan te pakken. Wanneer een klacht wordt ingediend wordt eerst ingezet op bemiddeling en verzoening. Als dat niet lukt, is er een onafhankelijke geschillenkamer zoals deze ook in Nederland bestaat.

Bart Somers: “Het Vlaamse Mensenrechteninstituut zal bevoegd zijn voor alle vormen van discriminatie, een verbetering want vandaag is Unia niet bevoegd voor discriminatie op basis van gender. Ook de onafhankelijke geschillenkamer zal zorgen voor meer gelijke kansen. Wanneer bemiddeling niet lukt, kan een onafhankelijke geschillenkamer die bestaat uit rechters en gespecialiseerde advocaten een uitspraak doen over de zaak als de burger dit wenst. In Nederland zien we dat dergelijk oordeel in 80% van de gevallen wordt gevolgd en de discriminatoire situatie wordt opgelost. In de andere 20% gevallen kan een burger of middenveldorganisatie naar de rechtbank stappen met de uitspraak van de geschillenkamer in de hand waardoor slachtoffers veel sterker zullen staan.”

Op 12 jaar tijd is Unia 6 keer naar de rechter gestapt voor discriminatie en gelijke kansen binnen de Vlaamse bevoegdheden. De Genderkamer is sinds zijn oprichting nog nooit naar de rechter gestapt. Ter vergelijking: in Nederland doet de onafhankelijke geschillenkamer een uitspraak over zo’n 120 klachten per jaar.


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.