Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaams parlement keurt nieuw LIVC-R decreet goed

2021/05/12 |

Binnenlands Bestuur

12 mei 2021 - Het Vlaams parlement heeft woensdagavond het vernieuwde LIVC-R decreet goedgekeurd. Het decreet van Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir maakt het mogelijk om binnen de Lokale Integrale Veiligheidscel alle informatie te delen in de strijd tegen radicalisering. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van de jongeren in Vlaanderen en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Terug

Een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) brengt de socio-preventieve partners (bv jeugdwerkers of straathoekwerkers), de lokale politie en het lokale bestuur samen rond tafel om één bepaalde casus te bespreken als er signalen zijn van radicalisering. Een efficiënte manier om snel te handelen als jongeren op het verkeerde pad dreigen terecht te komen, maar er waren nog verbeterpunten.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Als burgemeester heb ik het nut en belang van de LIVC’s van dichtbij gezien. Dat er vanuit Mechelen geen enkele jongere naar Syrië is vertrokken om te vechten met ISIS, is mede te danken aan onze lokale integrale veiligheidscel. Maar we zagen ook dat soms niet alle elementen op tafel konden gelegd worden zonder het individueel beroepsgeheim te schenden. Het nieuwe decreet installeert daarom een gedeeld beroepsgeheim.”

Het nieuwe decreet kwam tot stand na verschillende consultatie- en adviesrondes. In het parlement werd vandaag opnieuw verduidelijkt dat welzijnspartners of jongerenorganisaties nooit verplicht zijn om deel te nemen aan de lokale integrale veiligheidscel. Bart Somers: “Dat blijft ook zo in de toekomst, maar in de praktijk zien we dat deze organisaties er nu al vaak voor kiezen om deel te nemen aan het overleg. Tot heden zonder enige juridische bescherming of decretale basis. Dit decreet lost dat op. In de eerste plaats in het belang van onze jongeren, want een LIVC niet gericht op het vervolgen, maar juist op het voorkomen van radicalisering.”

Het decreet regelt ook de verwerking van de persoonsgegevens en samen met de VVSG wordt een draaiboek opgesteld om een antwoord te bieden op de praktische vragen.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Hoe meer diensten samenwerken, hoe beter we gevaren kunnen detecteren en opvolgen en zo de maatschappij kunnen beschermen tegen alle mogelijke vormen van extremisme. Ik geef het voorbeeld van onze Vlaamse justitieassistenten. Zij hebben sinds 2016 een kleine honderd personen die verdacht of veroordeeld werden voor een terroristisch misdrijf opgevolgd. Zij zitten dus op een berg informatie die ze dankzij dit decreet in de schoot van Lokale Integrale Veiligheidscellen, de LIVC’s, kunnen delen zonder dat ze het beroepsgeheim schenden. We nemen daarmee de grote onzekerheid over de deling van informatie op het terrein weg en zorgen met een draaiboek ervoor dat ze snel met het nieuwe decreet aan de slag kunnen . Op die manier zetten we echte stappen vooruit in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme”.


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.