Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse overheid heeft 56% van geplande personeelsbesparingen al gerealiseerd

2021/05/05 |

Binnenlands Bestuur

5 mei 2021 - In haar regeerakkoord stelt de Vlaamse regering een personeelsbesparing van ongeveer 5% voorop, goed voor 1.440 ambtenaren minder tegen 2024. Anderhalf jaar ver in de legislatuur is 56% van die doelstelling reeds bereikt. Zo blijkt uit een artikel dat De Tijd vandaag publiceert. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De rationalisering van ons overheidsapparaat gaat niet gepaard met naakte ontslagen, maar we bekijken wel elke keer als iemand op pensioen gaat of een vervanging noodzakelijk is. Tegelijk zetten we in op digitalisering en maken we werk van efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We gaan voor een moderne overheid en we zijn goed op weg om die ambitie waar te maken.”

Terug

Begin 2020 telde de Vlaamse overheid ongeveer 29.000 personeelsleden. Dat aantal wil de Vlaamse regering deze legislatuur naar beneden brengen met 5%. Vertaald in voltijds equivalenten gaat het om 1.440 ambtenaren. Uit een tussentijdse evaluatie van minister Somers blijkt dat de Vlaamse overheid goed op weg is om die doelstelling te behalen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Er werken vandaag 809 personeelsleden minder voor de Vlaamse overheid dan aan het begin van de bestuursperiode. Na anderhalf jaar in de legislatuur hebben we dus al 56% van onze doelstelling bereikt. Er worden geen mensen ontslagen, maar als iemand op pensioen gaat, bekijken we telkens of een vervanging wel noodzakelijk is. De rationalisering van ons overheidsapparaat zit goed op schema. Als we onze doelstelling behalen, betekent dit een besparing van 75 miljoen euro tegen 2024.”

De tussentijdse resultaten zijn uiteraard een momentopname, elke Vlaamse minister heeft de opdracht gekregen om binnen zijn of haar administraties een bepaalde doelstelling te behalen tegen 2024. Dat is ook afhankelijk van de inspanningen die er de vorige legislatuur gebeurd zijn per domein. Voor minister Somers ging het om een besparing van 35 personeelsleden. Door 42 personeelsleden niet te vervangen, heeft hij zijn besparing intussen al ruimschoots behaald.

Moderne en digitale overheid

Tegelijkertijd wil de Vlaamse regering inzetten op de modernisering en digitalisering van de Vlaamse overheid. “Als werkgever willen we onze personeelsleden een aantrekkelijke en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden. We werken de verschillen tussen contractuele en statutaire ambtenaren weg.Daarnaast investeren we massaal in de digitalisering van onze Vlaamse overheid. Tijdens deze coronacrisis hebben we gezien dat dit leidt tot een betere en snellere dienstverlening voor onze burgers en bedrijven. Uit de tevredenheidsenquêtes bij de Vlaamse ambtenaren blijkt dat zij hier ook de voordelen van in zien. Met het actieplan ‘iedereen digitaal’ gaan we onze ambtenaren verder ondersteunen in het verbeteren van hun digitale vaardigheden.”, aldus Bart Somers.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.