Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering bereikt belangrijke doorbraak in hervorming Vlaams personeelsbeleid

2022/12/16 |

Binnenlands Bestuur

16 december 2022 - De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid te moderniseren. De uitgangspunten voor deze grondige hervorming van het personeelsbeleid zijn terug te vinden in een conceptnota waarmee minister Somers vandaag naar de regering trok. Parallel hieraan legde hij een princiepsakkoord over een nieuw sectoraal akkoord met de vakorganisaties op tafel. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met deze conceptnota zetten we een belangrijke stap richting de modernisering van het personeelsbeleid. Contractuele in plaats van statutaire tewerkstelling wordt de standaard. Er komt een systeem van prestatiegericht verlonen en daarnaast garanderen we een blijvende competitieve verloning door het sectoraal akkoord.”

Terug

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trok vrijdag met twee mededelingen naar de Vlaamse regering. Met de conceptnota over het 5-sporenbeleid wordt een belangrijke stap gezet richting een grondige hertekening van het Vlaamse personeelsbeleid. De initiële conceptnota van de Vlaamse overheid werd op verschillende punten aangepast na informele en discrete gesprekken met de vakorganisaties. Het betreft een fundamentele herdenking van de manier waarop de Vlaamse overheid haar personeel in de toekomst zal tewerkstellen: voornamelijk op basis van contractuele - in plaats van statutaire tewerkstelling. Daarnaast stelt Somers voor om afscheid te nemen van louter anciënniteitsgerichte verloning en te kiezen voor meer prestatiegerichte verloning.

 

Ik wil een competitieve overheid die mee is met zijn tijd, in staat is goede profielen aan te trekken én ook aan boord te houden. De keuze voor het contractuele statuut als standaard is dan ook de meest logische.”

 

Via een tweede mededeling nam de Vlaamse regering ook akte van een princiepsakkoord over het sectoraal akkoord 2020-2022. Dat princiepsakkoord werd bereikt na intensieve onderhandelingen tussen de vertegenwoordiging van Vlaamse Regering en de verschillende vakbonden. De onderhandelingen werden getrokken door het kabinet van minister Somers en ondersteund door zijn administratie. Dirk Vanderpoorten, Secretaris-Generaal van het departement Werk en Sociale Economie, zorgde voor een doorbraak als gemachtigdonderhandelaar aangesteld door de Vlaamse Regering.

 

Binnen dit sectoraal akkoord wordt afgesproken om het eerdere budget van 1.1% van de loonmassa dat in 2019 was toegekend op te trekken naar 1.8% van de loonmassa. Dit is eenzelfde percentage dat voor het onderwijspersoneel werd uitgetrokken over dezelfde periode. Het budget wordt gebruikt voor verschillende aanpassingen aan de lonen en vergoedingen, waarbij telkens het uitgangspunt is dat lagere lonen netto meer overhouden. Het princiepsakkoord ondersteunt daarenboven flexibiliteit m.b.t. de werkplaats door de invoering van een thuiswerkvergoeding en een verhoogde fietsvergoeding. Verder is er ook aandacht voor de kwalitatieve thema’s zoals levenslang leren, individuele beroepsopleidingen en werkbaar werk. Er komt ook een regeling voor de uitbetaling vakantiedagen bij uitdiensttreding.

 

Werken moet lonen. De middelen van de overheid zijn schaars en moeten verstandig worden ingezet. Met dit princiepsakkoord wordt gekozen om de laagste lonen in verhouding het meest te verhogen. Daarnaast wil ik ambtenaren stimuleren om op een klimaatvriendelijke manier naar het werk te komen door de fietsvergoeding te verhogen.” aldus minister Somers.

 

Beide dossiers werden parallel op de agenda gezet en verzekeren samen een performante werking van de overheid. De mededelingen worden nu in regelgevende besluiten verwerkt. Zowel voor het 5-sporen-plan als het sectoraal akkoord is de verwachting om in het voorjaar van 2023 te kunnen beginnen aan de formele onderhandelingen met de vakorganisaties. De minister is ervan overtuigd dat ook deze onderhandelingen verder in een constructieve sfeer kunnen verlopen.


Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.