Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering beslist over noodfonds van 300 miljoen euro

2020/06/02 |

Binnenlands Bestuur

2 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro voor de compensatie van de coronaschade. Daarvan gaat 60 miljoen euro naar cultuur en 47 miljoen naar mobiliteit. Een belangrijk rol is bovendien weggelegd voor de gemeenten. Aan hen wordt maar liefst 87,3 miljoen euro toegekend om te investeren in lokale verenigingen. Op die manier zullen zij mee vorm geven aan de economische en maatschappelijke relance.

Terug

Het exacte bedrag dat de regering uittrekt voor haar noodfonds is 296,425 miljoen euro. Daarmee wil ze sectoren die hard getroffen zijn in de mate van het mogelijke compenseren voor de geleden schade. De steden en gemeenten ontvangen hiervan 87,3 miljoen euro waarbij zij volledig vrij zijn om deze te spenderen aan de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Bovendien zijn deze middelen niet voorbehouden voor organisaties die al subsidies krijgen. Ook verenigingen die tot dusver op eigen kracht hebben gewerkt, komen dus in aanmerking.

Mobiliteit

Voor mobiliteit wordt 47 miljoen euro uitgetrokken. De taxisector, de kleinere luchthavens en bedrijven binnen de deelmobiliteit kunnen op deze manier rekenen op de nodige compensatie. Omzetverlies en winstverlies zal nooit volledig opgevangen kunnen worden meer wordt er wel ademruimte geboden zodat zij ook na deze moeilijke periode actief kunnen blijven. Op deze manier wil Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit, zuurstof geven aan het mobiliteitsaanbod.

Cultuur

Eén van de hardst getroffen sectoren, is de cultuursector. Voorstellingen moesten geannuleerd worden en dat heeft er bij onze cultuurinstellingen stevig ingehakt. Via een nooddecreet werd eerder al beslist dat subsidies zouden blijven doorlopen tijdens de crisis maar nu wordt dus nog bijkomende steun verleend. Het gaat over een bedrag van 65 miljoen euro en ook niet gesubsidieerde instellingen komen in aanmerking. 

Landbouw, schoolreizen & sport

Ook voor de zwaar getroffen landbouw wordt geld vrijgemaakt. In totaal gaat het om 35 miljoen euro waarvan 10 miljoen is vrijgemaakt voor de aardappelsector. Voor sportfederaties en organisatoren van sportevenementen is er 10 miljoen voorzien. Scholen kunnen voor hun IT-kosten en afgelaste uitstappen zoals Rome-reizen rekenen op hetzelfde bedrag. Voor de VRT en de regionale omroepen tot slot is telkens 3,8 miljoen euro uitgetrokken, net als bijkomende middelen voor het Vlaams Audiovisueel Fonds en een aantal kleine media-spelers.

 

Totaal: 296,425 miljoen

Cultuur: 65 miljoen

Sport: 10 miljoen

Jeugd-media: 15 miljoen

Gemeentefonds sport-cultuur-jeugd: 87,3 miljoen

Landbouw: 35 miljoen

Schoolreizen onderwijs: 10 miljoen

Toerisme en jeugdtoerisme: 30 miljoen

Mobiliteit: 47 miljoen

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.