Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering biedt meer bescherming voor wie opkomt tegen discriminatie

2020/06/05 |

Samenleven

5 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers en minister van Werk Hilde Crevits beslist om meer bescherming te bieden voor wie opkomt tegen discriminatie op de werkvloer. “Discriminatie mogen we als samenleving nooit aanvaarden. Wanneer we mensen anders behandelen omwille van gender, leeftijd, huidskleur of geloof, dan verliezen we allemaal. De strijd voor gelijke kansen is een gezamenlijke strijd en daarom willen we mensen die opkomen tegen discriminatie beter beschermen.”

Terug

Het goedgekeurde voorontwerp van decreetwijziging gaat eigenlijk over een aanpassing van twee bestaande decreten: het decreet over de evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet over het Vlaamse gelijke kansenbeleid. Dankzij de aanpassingen zullen niet alleen de slachtoffers van discriminatie zelf, maar ook de mensen die het voor hen opnemen, voortaan beschermd zijn tegen ontslag of andere nadelige maatregelen door de werkgever.

Bart Somers citeerde woensdag Martin Luther King in het Vlaams parlement naar aanleiding van een vraag over het bestaan van structureel racisme in Vlaanderen. “Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden”, klonk het toen bij de minister van Samenleven.

Bart Somers: “Mensen die opkomen tegen racisme en discriminatie waren tot nu toe niet beschermd en dat werkt zwijgen in de hand. Daar gaan we nu verandering in brengen. De HR-consultent die van haar baas geen vrouwen mag aanwerven, de medewerker die te horen heeft gekregen dat iemand is ontslagen omwille van zijn huidskleur of de collega die meldt dat vrouwelijke personeelsleden seksueel worden lastiggevallen, zullen in de toekomst niet ontslagen kunnen worden omdat ze het opnemen of getuigen voor de slachtoffers.”

Het decreet omvat alle vormen van discriminatie. Het wil ook mensen beschermen die het opnemen voor slachtoffers van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van hun leeftijd, gender, geloof of omdat ze bijvoorbeeld zwanger zijn. 

Niemand mag nadeel ondervinden van discriminatie, uiteraard niet de slachtoffers zelf, maar ook niet de mensen die rechtstaan als ze onrecht zien. Dit ontwerpdecreet verankert het anti-discriminatieprincipe en geeft collega’s of getuigen van slachtoffers het vertrouwen dat ook zij beschermd zijn als zij gevallen van discriminatie melden of aanklagen.
Ook minister van Werk Hilde Crevits reageert tevreden: “Discriminatie is niet  aanvaardbaar. Ook niet op de arbeidsmarkt. Dat leidt enkel tot verspilling van talent en tot frustraties die iemands leven en beroepsloopbaan kunnen tekenen. Daarom ben ik blij dat we ook eventuele juridische hiaten wegwerken. Verder in de loop van dit jaar plan ik initiatieven om meer actief met sectoren aan de slag te gaan om discriminatie te voorkomen.”

Verder werkt de Vlaamse regering onder leiding van minister Bart Somers aan een horizontaal gelijke kansenplan dat nog voor het zomerreces zou moeten landen. Elke minister zal daarvoor concrete acties opstellen.


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.