Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering breidt steunmaatregel bedrijven in moeilijkheden uit

2021/01/29 |

Vlaamse Regering

29 januari 2021 - In 2020 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Vele ondernemingen en sectoren kamp(t)en met verlies en verplichte sluiting. Met het globalisatiemechanisme hebben we een ondersteunende maatregel in het leven geroepen om onze ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Ook bedrijven die met uitzendkrachten, freelancers en jobstudenten werken komen in aanmerking voor de steun.

Terug

Voor ondernemingen die gedurende de laatste drie kwartalen 60% of meer omzetverlies hebben geleden, besliste de Vlaamse Regering om een overkoepelende ‘globalisatiepremie’ in het leven te roepen. Het doel hiervan is om gezonde ondernemingen die bijzonder zwaar getroffen zijn te redden van het faillissement. Zwaar getroffen sectoren, zoals de toeristische sector of de eventsector zullen op deze manier ook ondersteund worden.  

Concreet zullen ondernemingen die in het tweede, derde én vierde kwartaal van 2020 minstens 60% omzetverlies hadden ten opzichte van dezelfde periode in 2019, 10% van hun omzet uit 2019 betaald krijgen. De vergoeding wordt sowieso beperkt tot 70% voor middelgrote en grote ondernemingen en tot 90% voor een kleine onderneming van het geleden boekhoudkundig verlies in de subsidieperiode. 


Het maximaal subsidiebedrag wordt op twee manieren bepaald: 

1) Op basis van de verruimde tewerkstelling in de 3 laatste kwartalen van 2019 en de omzetdaling overeenkomstig de volgende tabel: 

2) op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de 3 laatste kwartalen van 2019, de minimale omzet in de 3 laatste kwartalen van 2019 en de omzetdaling overeenkomstig de volgende tabel: 

De RSZ-tewerkstelling van de onderneming wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal voltijdsequivalent ingeschreven werknemers bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de periode van het tweede tot en met het vierde kwartaal 2019. De RZS-tewerkstelling omvat de voltijdse en deeltijdse tewerkstelling met arbeidsovereenkomst, de studentenarbeid waarop RSZ verschuldigd is, de flexi-jobbers en de gelegenheidswerknemers. Naast deze RSZ-tewerkstelling wordt een alternatief voorzien waarbij met tewerkstelling gelijkgestelde bestedingen bij de eventuele RSZ-tewerkstelling wordt geteld. RSZ-tewerkstelling is dan geen noodzakelijke vereiste meer. Deze aanpak speelt in op de specifieke arbeidsorganisatie in de hard getroffen sectoren zoals events en horeca.. 

  

De verruimde tewerkstelling bevat naast de RSZ-tewerkstelling volgende categorieën: 

1) Uitzendkrachten en sociale bureaus voor kunstenaars (SBK) in gemiddelde voltijds equivalenten in de 3 laatste kwartalen van 2019 

2) Jobstudenten (waarvoor geen RSZ verschuldigd is) in gemiddelde voltijds equivalenten in de 3 laatste kwartalen van 2019 

3) Kosten voor tewerkgestelde medewerkers via dienstenleveranciers (onderaannemers, freelancers,…): 

  • Aan te tonen via facturen voor diensten m.b.t. de exploitatie (geen pure levering of huur van goederen, investeringen of onderhoud)  

  • Verrekening via standaardbedrag waarbij 50.000 euro, exclusief btw, over de drie laatste kwartalen van 2019 gelijkgesteld wordt aan 1 voltijdsequivalent 

  • Beperkt tot een maximum van 5 voltijdsequivalenten per aanvragende onderneming (deels om dubbeltelling te ondervangen) 

De keuze tussen 2 mogelijkheden (waaronder via omzet of via verruimde tewerkstelling) moet toelaten om ondernemingen die een brede economische impact generen afdoende te kunnen steunen aangezien de specificiteit van bepaalde sectoren meebrengt dat zij niet altijd over veel vast personeel beschikken. 

De reeds ontvangen eerdere premies in 2020 (zoals de hinderpremie, compensatiepremie en de Vlaamse beschermingsmechanismen) worden in mindering gebracht van de globalisatiepremie.   

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.