Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse Regering maakt 65 miljoen vrij voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

2021/01/22 |

Binnenlands Bestuur

22 januari 2021 - De Vlaamse Regering gaf vandaag meer informatie over de financiering van de Vlaamse vaccinatiecentra. In totaal wordt er bijna 65 miljoen euro vrijgemaakt voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra. Er wordt daarbij rekening gehouden met het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum zal bedienen. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen vandaag een concreet bedrag meegedeeld. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering meer dan 130 miljoen euro voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra.

Terug

De lokale besturen en eerstelijnszones staan voor de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De locaties van de vaccinatiecentra werden vorige week definitief vastgelegd en overal is men volop aan het bouwen. Op sommige plaatsen is men zelfs al klaar met de opbouw.

Tegenover deze inspanningen staat uiteraard ook een kostprijs. De Vlaamse regering nam van begin af aan het engagement om het Belfortprincipe maximaal toe te passen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “We hebben altijd gezegd dat we de lokale besturen en eerstelijnszones gingen vergoeden voor hun inspanningen. Vandaag krijgen ze meer informatie en een concreet bedrag per vaccinatiecentrum. Het bedrag voor het logistieke luik is gebaseerd op het inwonersaantal dat het vaccinatiecentrum zal bedienen. Er wordt rekening gehouden met huurkosten, energie- en poetskosten, exploitatiekosten, vervoer voor minder mobiele mensen en de inzet van niet-medisch personeel zoals security, een lokaal callcenter, een centrummanager en vrijwilligers. Voor het logistieke luik gaat het over een bedrag van ongeveer 65 miljoen euro.”

Bedrag voor opbouw en inrichting

Elke stad of gemeente waar een vaccinatiecentrum komt, krijgt een eenmalige forfait toegekend voor de opbouw en inrichting van het vaccinatiecentrum. Dat gaat over een forfait van 15.000 euro of 30.000 euro per vaccinatiecentrum, naargelang de eerstelijnszone één of twee vaccinatiecentra telt. Als een vaccinatiecentrum meerdere eerstelijnszones bedient, dan wordt het bedrag van 30.000 euro verhoudingsgewijs aangepast.  Daarnaast wordt voor een aantal grotere vaccinatiecentra in de dertien centrumsteden een bijkomend bedrag van 24.000 euro per maand toegekend. Dat laatste is een tegemoetkoming voor de hogere huurprijs voor het reserveren van extra ruimte om snel te kunnen opschalen indien nodig.

Bedrag per inwoner

Naast de financiële vergoeding die voorzien is voor de opbouw en inrichting van een vaccinatiecentrum, krijgt elke organiseerde gemeente een forfetair bedrag van 1,533 vermenigvuldigd met het totaal aantal inwoners van de gemeenten die door het vaccinatiecentrum worden bediend.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We zorgen voor een degelijke financiering van de infrastructuur en bestaffing. Vlaanderen zal klaar zijn voor de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. We streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en daarbij is een goede samenwerking tussen de eerstelijnszones en de lokale besturen van cruciaal belang.’

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Via een forfaitaire tussenkomst voor ondersteuning voor individueel vervoer kunnen lokale besturen ook samenwerken om minder mobiele personen naar de vaccinatiecentra te vervoeren. Daarnaast worden ook alle voorbereidingen getroffen om het openbaar vervoer te optimaliseren én zijn we in overleg om te bekijken in welk mate extra versterking dient voorzien te worden voor regio’s die slecht ontsloten zijn.”

Klik hier voor de bedragen per vaccinatiecentrum. 

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.