Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaanderen gaat voor Mensenrechteninstituut met internationale toprating

2021/12/19 |

Samenleven

19 december 2021 - Vlaanderen krijgt een Vlaams mensenrechteninstituut dat de ambitie heeft tot de internationale top te behoren. Het ontwerpdecreet werd vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het instituut krijgt uitgebreide bevoegdheden en zal beschikken over een onafhankelijke geschillenkamer. “We halen de mosterd in Nederland en gaan voor minder versnippering en meer slagkracht. Minder discriminatie en meer gelijke kansen”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Terug

Vlaanderen krijgt een Vlaams Mensenrechteninstituut dat alle Vlaamse bevoegdheden rond discriminatie bundelt. Aan ambitie alvast geen gebrek. De Vlaamse regering gaat voor een A-status conform de principes van Parijs. Een internationale toprating.

Vlaams minister Bart Somers: “Als het gaat om gelijke kansen en mensenrechten moeten we de lat niet lager leggen, maar juist hoger. We moeten ambitieus durven zijn. Vandaag bestaat er een apart orgaan voor discriminatie op basis van gender en een apart orgaan voor alle andere discriminatiegronden. In de toekomst willen we alles bundelen in één Mensenrechteninstituut. We maken een einde aan de versnippering en gaan voor een éénloketfunctie zodat de burger niet verloren loopt.”

Onafhankelijke geschillenkamer

Het sluitstuk van het nieuwe Mensenrechteninstituut is een onafhankelijke geschillenkamer dat bestaat uit gespecialiseerde rechters, advocaten en academici. Wanneer burgers het slachtoffer zijn van discriminatie, zal in de eerste plaats gekeken worden naar bemiddeling en verzoening. Als dat niet lukt, zal de geschillenkamer een uitspraak kunnen doen. Vlaams minister Somers haalt de mosterd daarvoor in Nederland.

Bart Somers: “In het verleden bleven slachtoffers van discriminatie gewoon in de kou staan als bemiddeling geen uitkomst bood. De afgelopen 12 jaar trok Unia amper 6 keer naar de rechtbank voor discriminatie en gelijke kansen binnen de Vlaamse bevoegdheden. In totaal waren er slechts 17 rechtszaken. In Nederland pakken ze het anders aan. Wanneer bemiddeling geen uitkomst biedt, doet een onafhankelijke geschillenkamer een uitspraak over de zaak. Dat gaan wij nu ook doen, want we zien de positieve resultaten. Alleen al vorig jaar deed het Nederlandse College een uitspraak over 124 klachten. In 80% van de gevallen werd de discriminatoire situatie opgelost na de uitspraak. Gebeurt dat niet, dan kunnen slachtoffers nog steeds naar de rechter stappen, al dan niet met de hulp van middenveldorganisaties. Met de uitspraak van de onafhankelijke geschillenkamer in de hand zullen ze sterker staan.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.