Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaanderen wordt koploper in energie-delen met lokale besturen als ambassadeurs

2022/05/18 |

Binnenlands Bestuur

18 mei 2022 - Op uitnodiging van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir kwamen vandaag meer dan 25 burgemeesters en lokale ambtenaren bijeen in het Green Energy Park te Zellik voor een inspiratiedag rond energiedelen voor en door lokale overheden. Specialisten van Fluvius, Flux50 en de VUB gaven aan de hand van vier cases info over hoe ze het principe van energiedelen kunnen toepassen, faciliteren en stimuleren binnen hun gemeente. Via een projectoproep van 10 miljoen euro zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige ondersteuning.

Terug

Steeds meer burgers, scholen, organisaties, lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen zijn gemotiveerd om een actieve rol te spelen in de energietransitie. Helaas heeft niet iedereen toegang tot de snelste oplossing naar een lagere energiefactuur, namelijk zonnepanelen. In Vlaanderen huurt 21% van de Vlaamse huishoudens op de private markt en de bewoners van de 850.000 appartementen (27% van de woningen in Vlaanderen) beschikken evident niet over individuele daken. Met verschillende systemen om energie te delen maakte de Vlaamse regering, op aangeven van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, de toegang tot lokale hernieuwbare energie al mogelijk voor deze doelgroepen.

Lokale besturen als ambassadeur

Lokale overheden spelen een belangrijke voortrekkersrol in de uitrol van (of het faciliteren van) initiatieven rond energiedelen. Onderbenutte daken, bijvoorbeeld die van scholen of openbare gebouwen, bieden lokale besturen nog een groot potentieel en kunnen worden uitgerust met zonnepanelen. Bovendien kunnen lokale overheden als facilitator energiehuizen, OCMW ‘s, syndicatenverenigingen en hun verenigingen samenbrengen en begeleiden bij het investeren in duurzame technieken zoals zonnepanelen. Op deze manier verduurzaamt hun energievoorziening en dalen ook de individuele kosten aanzienlijk.

Aan de hand van vier cases van onder meer specialisten van Fluvius,  Flux50 en de VUB kregen de aanwezigen info en een interactieve voorstelling over hoe ze het principe van energiedelen kunnen toepassen, faciliteren en stimuleren binnen hun gemeente.

Financiële steun vanuit Vlaanderen

Vroeger was het voor bewoners minder aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen op appartementsgebouwen, omdat het technisch en economisch moeilijk was. De geproduceerde elektriciteit kon lokaal enkel gebruikt worden voor de gemeenschappelijke verbruiken zoals verlichting, lift, … waardoor een groot deel geïnjecteerd werd in het net.  De Vlaamse regering wil nu via een projectoproep van 10 miljoen euro eigenaars van appartementsgebouwen en energiegemeenschappen een nieuwe impuls geven om samen te investeren in zonnepanelen door ook de appartementen zelf gebruik te laten maken van de lokaal opgewekte energie. Deelname voor dit type projecten kan voor het eerst binnen de  projectoproep groene stroom die opengesteld zal worden van 13 oktober 2022 tot en met 27 oktober 2022.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “In het Lokaal Energie en Klimaatpact engageren 293 lokale besturen zich om participatieve hernieuwbare energieprojecten te realiseren. Energiedelen binnen een appartement of gemeenschap biedt een interessant model om de collectief geïnvesteerde hernieuwbare energie te laten renderen binnen de lokale gemeenschap. De aanwezige schepenen en burgemeesters op deze inspiratiedag zullen echte ambassadeurs van energiedelen worden en aan de slag gaan met hun patrimonium en hun inwoners overtuigen van de voordelen.”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: “Heel wat Vlamingen hebben nog moeite om over te schakelen naar hernieuwbare energie. Uit energiearmoede of omdat hun woning er niet voor geschikt is. Daarom hebben we energiedelen vorig jaar mogelijk gemaakt. Zo kunnen familie en vrienden of bedrijven duurzame energie delen die ze op overschot hebben met zij die er moeilijk of helemaal niet voor in aanmerking komen. Daarnaast ondersteunen we vanaf oktober ook specifieke projecten die mensen die in appartementen wonen of energiegemeenschappen helpen om op de trein van hernieuwbare energie te springen. Het Green Energy Park in Zellik toont alvast het enorme potentieel van energiedelen in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.”

Algemeen Directeur Green Energy Park vzw, Jimmy Van Moer: “Met onze proeftuinen zoals het Smart Village Lab willen we een brug bouwen tussen de kennisinstellingen, overheden, eindgebruikers en bedrijven. We bieden een veilige experimenteeromgeving waarin ze samen hun innovatieve energiesystemen kunnen ontwikkelen en demonstreren. Deze proeftuinen zijn cruciaal om de technologische en maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie in een reële context aan te gaan.”

Manager Databeheer Marktcoördinatie bij Fluvius, Natalie Verhasselt: “De energietransitie draait op volle toeren. Met meer dan 1.650.000 digitale meters in Vlaanderen is de introductie van energiedelen één van de volgende stappen. Steden en gemeenten kunnen het voortouw nemen en hun schouders onder de verschillende vormen van energiedelen zetten. Hiermee gaan we samen voor 100% groen en 100% lokaal. Als Vlaams energiedatabeheerder engageert Fluvius zich als facilitator voor energiedelen. We zorgen op het juiste moment voor de juiste data tussen de juiste betrokken actoren.”

Frederik Loeckx, General Director van Flux50 : “In energiegemeenschappen wordt vaak het belang van het deel gemeenschappen onderbelicht en te veel nadruk op energie gelegd. Het faciliteren van een dergelijke gemeenschap vraagt immers een vertrouwensfunctie die de groep bindt. Lokale besturen spelen een cruciale rol in het faciliteren van dergelijke gemeenschappen en bieden een voedzame bodem voor de samenwerking die als basis dienen voor een energiegemeenschap.”

Lokale besturen kijken met veel interesse naar diverse vormen van energiedelen en energiegemeenschappen om doelstellingen rond hernieuwbare energie en sociale doelstellingen te realiseren. Beide zijn door de hoge energieprijzen actueler dan ooit. We vragen de Vlaamse overheid wel om het financiële kader en de modaliteiten verder af te stemmen op de maatschappelijke doelstellingen en willen hier graag aan meewerken,‘ stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.


Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.