Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne

2021/01/29 |

Vlaamse regering

29 januari 2021 - Elke dag krijgen duizenden mensen in Vlaanderen hun prik die ons op termijn een weg moet banen uit deze gezondheidscrisis en die iedereen zijn vrijheid moet teruggeven. De vaccinaties op het terrein verlopen goed. De boodschap die de Vlaamse Regering wil geven, is klaar en duidelijk: Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne, maar blijft afhankelijk van de leveringszekerheid van de producenten.

Terug

Vaccinatieteller

Vandaag zijn er in Vlaanderen 163.531 mensen gevaccineerd. Eind deze week zal 94% van de bewoners en personeelsleden in de Vlaamse woonzorgcentra hun eerste prik gekregen hebben. Die woonzorgcentra waar er nog niet gevaccineerd is voor de eerste keer, hadden te kampen met een uitbraak. In de regel moet een woonzorgcentrum twee weken COVID-vrij zijn alvorens er gevaccineerd kan worden.

In de globale cijfers zitten ook de personeelsleden van de ziekenhuizen, waar bijna 10.000 personeelsleden van de spoeddiensten en de diensten intensieve zorgen de voorbije twee weken hun eerste prik kregen.

Vlaams minister-president Jan Jambon: ‘We zitten in een crisis waarvoor geen draaiboeken bestaan. Ik doe een appel op de verantwoordelijkheidszin van al wie bij deze aartsmoeilijke operatie betrokken is en wil ook iedereen bedanken voor de flexibiliteit. Vlaanderen heeft vanaf het begin gekozen voor een bedachtzame en voorzichtige aanpak, en we hebben er altijd rekening mee gehouden dat de vaccinatiecampagne een hindernissenparcours zou worden. Ik ben blij dat we dat ingecalculeerd hebben, want dat zorgt ervoor dat we vandaag kunnen zeggen: Vlaanderen zit tot nu toe op schema.’

 

Vaccinatieplanning

Volgens het agentschap Zorg en Gezondheid zijn er vanaf 1 februari nog 18 woonzorgcentra waar er nog voor de eerste keer gevaccineerd moet worden, wat neerkomt op 1.582 bewoners. In 53 woonzorgcentra moeten er in totaal nog 4.895 persoonsleden hun eerste dosis krijgen. Dit is sneller dan de oorspronkelijke planning begin januari.

In de planning van volgende week 1 februari voorziet Vlaanderen meer dan 9.000 vaccinaties in de ziekenhuizen en meer dan 57.000 vaccinaties in de woonzorgcentra, wat neerkomt op bijna 67.000 vaccinaties.

Zoals reeds beslist, heeft het agentschap Zorg en Gezondheid vorige week aangegeven dat zij vanaf nu zullen werken met een knipperlichtsysteem, wat betekent dat de planning van de vaccinaties opgemaakt zal wanneer de vaccins effectief geleverd worden, en niet wanneer de leveringen worden aangekondigd. De berichtgeving rond AstraZeneca bewijst – helaas – opnieuw dat dit de juiste keuze is.

Na de woonzorgcentra staan de andere collectieve zorginstellingen op de planning. Zij zullen in februari aan bod komen. Dat zal gelijktijdig gebeuren met het overige zorgpersoneel in de ziekenhuizen en zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, ….

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De belangrijkste voorwaarde om snel te kunnen vaccineren, is en blijft de continuïteit en de leveringszekerheid van de producenten. Ik ben alvast tevreden met de eerste resultaten op het terrein: door te starten met te vaccineren in de woonzorgcentra, vrijwaren we de zorgverlening en beschermen we die mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het virus.’

Het is een goede zaak dat er al zoveel bewoners en personeelsleden gevaccineerd werden, maar voorlopig blijft de bezoekregeling in de woonzorgcentra onveranderd. Een preventieve sluiting van de woonzorgcentra mag niet, behalve indien er sprake is van een formele beslissing de burgemeester of gouverneur en bij een uitbraak. Het bezoekverbod moet in dat geval in de tijd beperkt worden en er moet een duidelijk perspectief zijn naar een heropstart. Ook moeten de alternatieve mogelijkheden, zoals videobellen of raambezoeken, steeds mogelijk blijven. Op dit moment kampen overigens 91 woonzorgcentra met een uitbraak.

Vanaf maandag 1 februari krijgen de woonzorgcentra in ieder geval de mogelijkheid om bezoekers te testen op COVID-19 met de sneltesten die ze van de Vlaamse overheid krijgen. Bezoekers die positief testen, krijgen dan uiteraard geen toegang tot het woonzorgcentrum. Met de dreiging van een mogelijke derde golf en meer besmettelijke varianten, kunnen woonzorgcentra zo een extra veiligheidsstap inbouwen. Het gebruik van de sneltesten is vrijwillig, zowel voor de woonzorgcentra als voor de bezoekers.

Vaccinatiecentra

Vlaanderen voorziet de nodige financiering inzake infrastructuur (65 miljoen euro) en personeel (130 miljoen), opdat de vaccinaties in de vaccinatiecentra optimaal zullen verlopen.

De Vlaamse Regering heeft ook de nodige voorzorgen genomen inzake materiaal: Vlaanderen kiest er immers voor om alle materialen die rechtstreeks te maken hebben met de vaccinatie, zoals naalden, spuiten, koelkasten, alcoholgel en dergelijke meer, zelf centraal aan te kopen en ter beschikking te stellen aan de vaccinatiecentra. Zo garandeert Vlaanderen dat de vaccinatiecentra kunnen beschikken over voldoende materiaal van goede kwaliteit.

De vaccinatiecentra zullen snel klaar zijn om te vaccineren. De eerstelijnszones en lokale besturen hebben de nodige draaiboeken ontvangen om alles tot in de puntjes te organiseren. In de centra kan men vanaf volgende week beginnen proefdraaien, zodat, wanneer tijdig alle vaccins geleverd worden, er in sneltempo gevaccineerd kan worden. Het agentschap zal samen met twee vaccinatiecentra proefdraaien om de nodige draaiboeken te verfijnen.

Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers: ‘Iedereen weet ondertussen dat we afhankelijk blijven van de producenten, maar wij moeten ervoor zorgen dat we klaar staan als de vaccins geleverd worden. Overal is men volop bezig met de opbouw van de vaccinatiecentra en op veel plaatsen is men zelfs al klaar met het logistieke luik. Nu moeten we die centra zo snel mogelijk operationeel krijgen. De draaiboeken zijn klaar, er is duidelijkheid over de financiering, duizenden vrijwilligers hebben zich al aangemeld en volgende week starten de dry-runs. Vlaanderen is er klaar voor.’

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.