Nieuws

Zoeken op categorie

Volgende stap in hervorming Vlaams HR-beleid

2021/10/29 |

Binnenlands Bestuur

29 oktober 2021 - Vandaag werd een nieuwe stap gezet in de modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut. Personeelsleden zullen in de toekomst beter beschermd worden. Daarnaast stijgt de bijdrage aan de tweede pensioenpijler tot 5% tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.

Terug

Deze opwaardering van het personeelsstatuut is het resultaat van vele gesprekken, in het bijzonder met de vakorganisatie die tot op het einde constructief is blijven onderhandelen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De Vlaamse overheid moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Voor haar huidige personeelsleden, maar ook voor potentiële nieuwe personeelsleden. We gaan voor een modern en toekomstgericht HR-beleid. De Vlaamse overheid zal nog meer inzetten op duurzame loopbanen en het uitbouwen van een sterk re-integratiebeleid, waardoor onder meer langdurig zieke medewerkers optimaal ondersteund en begeleid worden om terug te keren naar de werkvloer.”

Daarnaast werd door de Vlaamse regering beslist om in de toekomst enkel nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract. De vaste benoemingen doven uit, maar het contractueel statuut wordt dus wel versterkt.

In een volgende fase worden de technische details verder uitgewerkt. Minister Somers nodigt alle vakorganisaties uit om daar na de herfstvakantie samen werk van te maken. “Vandaag hebben we een mooie en belangrijke stap gezet. Nu is het belangrijk dat alle sociale partners terug aan tafel komen. Ik nodig ze hier alle drie voor uit. In het belang van de huidige en toekomstige personeelsleden, want deze gesprekken zullen het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid voor de komende jaren bepalen.”

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.