Nieuws

Zoeken op categorie

Veilige én doenbare voorschriften voor de kleuteropvang

2020/05/12 |

Binnenlands Bestuur

12 mei 2020 - De verschillende voorschriften voor de opvang van kleuters zijn op elkaar afgestemd. Voor de scholen betekent dit een versoepeling. Zo kunnen contactbubbels tot 20 kleuters omvatten, moeten de begeleiders alleen een mondmasker dragen bij contact met andere volwassenen en is de 1,5 meter afstand voor kleuters niet nodig. Kinderopvang is een prioritaire partner en zal tot 30 juni mee instaan voor opvang van kleuters tijdens de schooluren.

Terug

De veiligheidsvoorschriften in de buitenschoolse opvang en de voorschriften in de opvang georganiseerd door de scholen zelf weken van elkaar af. Dit riep veel vragen en verwarring op. De bevoegde ministers, de betrokken sectoren en de beleidsdomeinen gingen in overleg en raadpleegden opnieuw de experts van de GEES.

Er zijn nu geharmoniseerde voorschriften voor de kleuteropvang die én veilig én doenbaar zijn. Concreet worden de veiligheidsvoorschriften voor de opvang van kleuters in zowel school als buitenschoolse opvang versoepeld vanaf 15 mei: contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten, het opvangpersoneel moet alleen een mondmasker dragen bij contact met volwassenen en 1,5 meter afstand houden is weliswaar wenselijk maar niet verplicht bij contacten tussen kleuters onderling en tussen kleuters en hun begeleider.

De  buitenschoolse opvang staat normaal gezien in voor opvang van kinderen voor en na schooltijd en op woensdagnamiddag. Om de heropstart van de scholen te ondersteunen zal de buitenschoolse opvang vanaf 15 mei ook opvang tijdens schooluren kunnen doen, met voorrang voor kleuters. Want kleuters keren voorlopig nog niet terug naar hun klas. Door krachten te bundelen komen we tot nieuwe oplossingen.

Scholen die zich in de aanloop naar hun heropening vanaf 15 mei aan het voorbereiden waren op basis van de aanvankelijke veiligheidsvoorschriften kunnen gewoon verder doen. Het is immers altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet. Voor andere scholen kunnen de geharmoniseerde voorschriften misschien een belangrijke verlichting betekenen.

In het lager onderwijs kunnen het eerste, tweede en zesde  leerjaar terug opstarten vanaf vrijdag, terwijl de andere leerlingen afstandsonderwijs krijgen. Enkel kwetsbare kinderen of kinderen van wie de ouders buitenshuis werken kunnen in dat geval terecht in de opvang op school.

“De heropening van de scholen wordt hoe dan ook een huzarenstuk”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Hopelijk kunnen deze versoepelde voorschriften en de samenwerking met partners zoals de buitenschoolse opvang toch een beetje druk op de scholen verlichten. Enkele groeipijnen zijn in deze situatie onvermijdelijk, maar met wat vallen en nog meer terug opstaan komen we er wel”.

“Buitenschoolse opvang is een prioritaire partner bij de heropstart van de scholen”, aldus Vlaams minister voor Gezinsbeleid Wouter Beke. “Door mogelijk te maken dat kinderbegeleiders mee kleuters opvangen tijdens de schooluren dragen we bij tot kansrijk opgroeien van kinderen en geven we gezinnen extra veerkracht”.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Lokale besturen kunnen de scholen die te weinig opvangcapaciteit hebben ondersteunen als ze daar de mogelijkheden voor hebben. Het is goed dat de opvangregels voor de kleuters versoepeld worden zodat het veilig en doenbaar blijft. De kleuteropvang is er minstens voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en kinderen uit kwetsbare gezinnen.  Als er lokaal nog voldoende capaciteit is nadat de noden van deze eerste doelgroepen ingevuld zijn kunnen de lokale partners zelf beslissen deze doelgroepen te verruimen, naar kinderen van ouders bij wie er slechts één ouder buitenshuis moet werken tot alleenstaande thuiswerkende en daarna ook alle thuiswerkende ouders.


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.