Nieuws

Extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag start in september

2023/06/14 |

Gelijke kansen

Op 15 maart dit jaar is het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) van start gegaan. Het Instituut werd opgericht door Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers en behandelt meldingen rond discriminatie, waaronder intimidatie, seksuele intimidatie, en schendingen van mensenrechten. De Vlaamse regering wil de huidige aanpak versterken en het toepassingsgebied verbreden naar vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals geweld en aanhoudende pesterijen, alsook voldoende expertise ter beschikking stellen om slachtoffers te ondersteunen. Daarom komt er in september een specifiek Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag dat zal bestaan uit een samenwerking tussen het Vlaams Mensenrechteninstituut en het Agentschap Justitie en Handhaving van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir. Hierover bereikte de Vlaamse Regering op initiatief van Somers en Demir een akkoord.

Terug

Bij de start van het komende academiejaar zal het extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag van ministers Demir en Somers opgestart worden. Daarover werd een akkoord bereikt binnen de Vlaamse Regering. Burgers zullen terecht kunnen bij het meldpunt met meldingen over discriminatie en seksuele intimidatie waarvoor het VMRI reeds bevoegd was. Het meldpunt zal ook ter beschikking staan voor klachten en meldingen over geweld en aanhoudende pesterijen. Op deze manier zal een student die wordt aangerand door een docent van een hogeschool klacht kunnen indienen. Maar ook bij bijvoorbeeld herhaaldelijke fysieke intimidatie in een turnclub door een trainer kan een klacht worden ingediend.

Slachtofferbegeleiding

Bij het nieuwe externe meldpunt kunnen burgers niet enkel terecht met meldingen over intimidatie, geweld of pesterijen,  ook het aanbod aan de melders wordt door de samenwerking met het Agentschap Justitie en Handhaving uitgebreid.

“Zo willen we maximaal tegemoet komen aan de noden die leven op het terrein bij de organisaties én de slachtoffers”, aldus Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir. “We vonden het erg belangrijk om niet zomaar het zoveelste meldpunt op te richten, maar om echt te luisteren naar de noden van slachtoffers in de verschillende sectoren en aanvullend te werken op alles wat er al bestaat.”

Zo blijkt dat slachtoffers psychologische ondersteuning missen waarin ook wordt erkend dat wat ze hebben meegemaakt ernstig is. Soms ontbreekt ook de meer langdurige opvolging van hun dossier. Daarom kunnen melders naast het huidige traject van het VMRI dat bestaat uit eerstelijnsbijstand, bemiddeling – gevolgd door een verder onderzoek en uitspraak in de geschillenkamer indien bemiddeling niet helpt – voor meer therapeutische hulp terecht bij het extern meldpunt. Dit bestaat uit erkenningsgesprekken, herstelgesprekken, kortdurende therapeutische trajecten, juridisch advies en ondersteuning, begeleiding en opvolging bij de procedures binnen de eigen sector. Na een aanmelding gaan de dossierbehandelaars van het meldpunt in gesprek met de melder om te kijken waar de melder nood aan heeft om zo op maat een traject op te starten.

Één extern meldpunt

“Grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar. Je moet je veilig kunnen voelen ongeacht waar je bent en met wie je omgaat. Er komt één extern meldpunt waar iedereen terecht kan met klachten rond intimidatie, discriminatie, geweld of pesterijen.”, aldus minister Somers. “Samen met minister Demir zorgen we dat het meldpunt ook de nodige psychologische ondersteuning biedt aan een slachtoffer.”

Belangrijk is dat het meldpunt niet de zoveelste extra structuur is, maar een samenwerking beoogt tussen bestaande initiatieven zodat hun krachten gebundeld kunnen worden.

Ook de lijnen met de interne meldpunten van de verschillende sectoren worden daarbij kort gehouden om zoveel mogelijk aanvullend, maar ook echt samen te werken. Zo kan het externe meldpunt naar aanleiding van een melding ook advies geven over de aanpak van het dossier bij het interne meldpunt, bijvoorbeeld adviseren om tuchtmaatregelen te nemen. Daarnaast kan het externe meldpunt over alle meldingen heen ook adviezen verlenen aan specifieke organisaties en sectoren om hun beleid in het geheel aan te passen.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.