Nieuws

Nieuwkomers als vrijwilligers aan het werk op Gentse Feesten

2023/07/19 |

Samenleven

19 juli 2023 - De organisatie Refu Interim zet meer dan 100 nieuwkomers aan het werk als barmedewerker of sfeerbeheerder op de Gentse Feesten. Nieuwkomers bouwen op die manier via vrijwilligerswerk een sociaal netwerk op en oefenen Nederlands. Het vrijwilligerswerk maakt deel uit van het netwerk- en participatietraject van het nieuwe inburgeringsbeleid van Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers. “Door aan de slag te gaan als vrijwilliger leren nieuwkomers onze maatschappij kennen. Ze kunnen hun cursussen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie in praktijk omzetten.”, aldus Vlaams minister Somers.

Terug

Nieuw inburgeringsbeleid

In maart 2022, voerde Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers, een grondige hervorming door van het inburgeringsbeleid. Dit was één van doelstellingen bij zijn aantreding als minister. Als gevolg werd het inburgeringstraject uitgebreid naar vier pijlers. Het vraagt meer inspanningen van de nieuwkomers, maar biedt ook meer kansen.

Nieuwkomers moeten een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen gekoppeld aan een gestandaardiseerd examen. Hier wordt praktische kennis gedoceerd over onze maatschappij maar moeten nieuwkomers ook vragen beantwoorden over onze waarden en normen. Ten tweede, worden nieuwkomers toegeleid naar Nederlandse les. Vervolgens, is er een verplichte toeleiding naar werk. Nieuwkomers worden binnen de twee maanden ingeschreven bij VDAB, die hen begeleidt naar werk. Tenslotte, is er het netwerk- en participatietraject, waarbij nieuwkomers een buddy om mee op te trekken, vrijwilligerswerk of een stage doen.

Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers: “In een recent rapport over de integratie van nieuwkomers in Vlaanderen, stelt de OESO vast dat het Vlaamse inburgeringsbeleid bij één van de meest uitgewerkte van de hele OESO behoort. Ook het traject dat we hier in Gent bezoeken wordt door het rapport als een unieke werking beschreven. We vragen veel inspanningen van nieuwkomers, maar betrekken hen ook heel actief in onze maatschappij.”

Netwerk- en Participatietraject

Het netwerk- en participatietraject is samen met de verplichte toeleiding naar werk, een nieuw onderdeel van het inburgeringstraject sinds de hervorming in 2022. Nieuwkomers hebben de keuze om 40 uur op te trekken met een buddy, vrijwilligerswerk of een stage te doen. Het doel is om het sociaal en professioneel netwerk van nieuwkomers uit te bouwen, en hen de kans te bieden om Nederlands te oefenen. Zo kunnen de nieuwkomers de theoretische kennis die ze verwerven in hun lessen Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands omzetten in de praktijk.

Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers: “Door op te trekken met een buddy, of aan de slag te gaan als vrijwilliger kunnen nieuwkomers veel sneller nieuwe mensen leren kennen, Nederlands leren en aan een job geraken.”

Refu Interim

De organisatie Refu Interim brengt nieuwkomers in contact met organisaties waar zij aan de slag kunnen als vrijwilliger. Refu Interim ontstond in 2016 na een succesvolle samenwerking met nieuwkomers tijdens de Gentse Feesten. Over de jaren heen werkte de organisatie al samen met meer dan 750 partners en schreven al meer dan 3.500 nieuwkomers zich in als vrijwilliger, waarvan er momenteel 1850 actief aan de slag zijn. Op de Gentse Feesten zijn er dit jaar meer dan 100 nieuwkomers aan de slag via Refu Interim als vrijwillig barpersoneel of sfeerbeheerder.

De nieuwkomers die als vrijwilligers aan het werk worden gezet door Refu Interim zijn zowel inburgeraars die vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het inburgeringstraject, als nieuwkomers die in hun vrije tijd als vrijwilliger aan de slag gaan. Refu Interim is daarom een belangrijke partner in de uitrol van het netwerk- en participatiebeleid van het vernieuwde inburgeringstraject. Nieuwkomers worden begeleid voor een vrijwilligersopdracht van minimaal 40 uur dat past bij hun ambities, talenten en goesting. Zo kunnen zij hun sociaal netwerk uitbreiden en Nederlands oefenen.

Coördinator Refu Interim, Farah Laporte: “De oorsprong van onze werking ligt op de Gentse Feesten. Vrijwilligerswerk in zo’n setting staat garant voor plezier, verbinding en een goed gevoel. We zien de impact op de nieuwkomers, maar ook op de pleinen waar ze aan de slag gaan. Procedures en drempels worden besproken en aangepast zodat het vrijwilligerswerk toegankelijk is voor iedereen. Dat is echt werken aan inclusie, op een laagdrempelige en hands-on manier.”

Gentse Schepen van Gelijke Kansen, Astrid De Bruycker: “Het Gentse lokale inburgeringsagentschap Amal brengt al jarenlang nieuwkomers en Gentenaars samen. Zo leert de nieuwkomer Nederlands en maakt hij of zij vrienden. Refu Interim doet daar een ferme schep bovenop door hen betaald vrijwilligerswerk aan te bieden. Hoé Refu Interim is ontstaan, is bovendien prachtig: als initiatief uit het middenveld, tijdens onze Gentse Feesten. Pionierswerk van de bovenste plank.”

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.