Nieuws

Bart Somers gaat voor Vlaams Mensenrechteninstituut met onafhankelijke geschillenkamer

2021/07/19 |

Samenleven

19 juli 2021 - Zoals afgesproken in het regeerakkoord stapt de Vlaamse regering tegen 15 maart 2023 uit Unia. Het nieuwe Vlaamse gelijkekansencentrum wordt een breed Mensenrechteninstituut. Dat werd vrijdag beslist op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering. Naast bemiddeling en verzoening, moet een onafhankelijke geschillenkamer zorgen voor minder discriminatie. “We halen de mosterd uit Nederland en gaan voor een slagkrachtig Mensenrechteninstituut met een internationale top-rating”, klinkt het bij minister Bart Somers.

Terug

De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de anti-discriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt. Dit gelijkekansencentrum schakelt zich in in een interfederaal mensenrechtenmechanisme conform de principes van Parijs om een A-status te behalen.”

De passage in het regeerakkoord was helder, maar sinds vrijdag weten we ook hoe het nieuwe Vlaamse gelijkekansencentrum er concreet zal uitzien. De conceptnota werd goedgekeurd op de laatste ministerraad voor het zomerreces. Het wordt een breed Vlaams Mensenrechteninstituut met een tweeledige opdracht. Ten eerste zal het Vlaams Mensenrechteninstituut onderzoek doen rond mensenrechten en toezien op het beleid van de overheid. Daarbij zal het adviezen formuleren en aanbevelingen doen. De Vlaamse regering gaat ook onderzoeken of de vier sectorale instituten die momenteel al bezig zijn rond mensenrechten op termijn stapsgewijs ingekanteld kunnen worden in het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Het gaat dan om het Vlaams Vredesinstituut, de Kinderrechtencommissaris, de Vlaamse Ombudsdienst en de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ten tweede zal het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut discriminatie bestrijden en slachtoffers bijstaan. Daarbij zal ze ook focussen op gender-discriminatie, iets wat niet binnen de bevoegdheden van Unia viel. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “In de eerste plaats zal dit gebeuren door verzoening en bemiddeling. Als dat niet lukt, is er de onafhankelijke en neutrale geschillenkamer die een uitspraak moet doen. Die geschillenkamer bestaat uit raadsheren uit de rechterlijke en academische wereld.”

De minister haalde het idee uit Nederland, waar het instituut het “College van de Mensenrechten” wordt genoemd. Alleen al in 2020 deed het Nederlandse College een uitspraak over 124 klachten die werden ingediend. Ter vergelijking: op 12 jaar tijd is Unia slechts 6 keer naar de rechter gestapt voor discriminatie en gelijke kansen binnen de Vlaamse bevoegdheden. In totaal waren er die periode amper 17 rechtszaken.

Bart Somers: “De uitspraak van de geschillenkamer is wettelijk niet bindend, maar in Nederland zien we dat in 80% van de gevallen de discriminerende situatie spontaan hersteld wordt omdat het instituut veel autoriteit heeft. In de andere 20% van de gevallen kan een burger of middenveldorganisatie nog steeds naar de rechterlijke macht stappen. Met de uitspraak van de onafhankelijke, neutrale en gezaghebbende geschillenkamer in hun handen, zullen slachtoffers veel sterker staan.”

Zoals afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord zal het nieuwe Mensenrechteninstituut zich inschakelen in een interfederale samenwerking. Minister Somers wil komen tot een één-loket-systeem zodat het voor de burger eenvoudiger wordt. “We gaan voor een slagkrachtig mensenrechteninstituut met een internationale top-rating. Een samenleving met minder discriminatie en meer gelijke kansen. Een voortrekker op vlak van mensenrechten.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.