Nieuws

Bart Somers lanceert projectoproep om radicalisering te voorkomen

2021/03/05 |

Samenleven

5 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen in de preventie van gewelddadig radicalisme en extremisme. “We voorzien een jaarlijks budget van anderhalf miljoen euro om de regierol van lokale besturen te versterken, want zij zijn het best geplaatst om kort op de bal te spelen. Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat is zeker zo bij radicalisering.”

Terug

Wie gisteren naar Telefacts heeft gekeken, weet dat de strijd tegen radicalisering en extremisme actueel blijft. Naast de blijvende aandacht voor Islamistisch extremisme, zijn de veiligheidsdiensten ook steeds meer bezorgd over de opkomst van rechts extremisme in ons land. Uit een bevraging van de VVSG blijkt dat ongeveer een derde van de lokale besturen hiermee al werd geconfronteerd.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “We krijgen meer en meer signalen over toenemend extremisme en polarisatie. We willen gewelddadig radicalisme voorkomen door onder meer extra in te zetten op preventie. We gaan daarvoor samenwerken met de lokale besturen, want zij staan het dichtst bij de burger. Ze kunnen kort op de bal spelen als iemand op het verkeerde pad dreigt te belanden.”


Projectoproep en gedeeld beroepsgeheim

De Vlaamse minister van Samenleven maakt een jaarlijks budget vrij van anderhalf miljoen euro. Er wordt een projectoproep gelanceerd waar steden en gemeenten op kunnen intekenen. “Lokale besturen kunnen per project aanspraak maken op 60.000 euro. We vragen een doordacht plan van aanpak, maar we versterken de regierol van de lokale besturen. Ze mogen de middelen vrij inzetten. Zo kunnen ze een deradicaliseringsambtenaar aanstellen, de samenwerking met het verenigingsleven versterken of netwerkmomenten met de politie structureel uitbouwen”, aldus Bart Somers.

De extra middelen kunnen ook worden ingezet om de werking van de lokale integrale veiligheidscellen te versterken. “De LIVC’s brengen de lokale veiligheidsactoren en de socio-preventieve actoren samen rond één bepaalde casus. Een zeer goede manier om gewelddadig radicalisme te voorkomen. Vandaag keurden we ook het gedeeld beroepsgeheim zodat alle partners goed kunnen samenwerken. Zo kunnen de politieagent, welzijnswerker, straathoekwerker en het onderwijsveld tijdens dit overleg alle elementen op tafel kunnen leggen”  


Steden en gemeenten kunnen een aanvraag indienen tot 16 april 2021.Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.