Nieuws

Bart Somers wil samen met geloofsgemeenschappen vaccinatiegraad opkrikken

2021/02/07 |

Samenleven

7 februari 2021 - Als we dit virus willen verslaan moeten zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil daarom samen met de geloofsgemeenschappen fakenews bestrijden en zoveel mogelijk mensen bereiken met correcte informatie.

Terug

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Steden en gemeenten staan klaar om te beginnen aan de brede vaccinatiefase van zodra er voldoende vaccins geleverd zijn. Er is terug perspectief op een normaler leven. We zullen onze vrijheid opnieuw herwinnen, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat genoeg mensen zich laten vaccineren.”

Om groepsimmuniteit te bekomen streeft de Vlaamse regering naar een vaccinatiegraad van minstens 70%. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met duidelijke en correcte informatie. “Alle desinformatie en fake news berichten die online en offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins. We mogen daar niet blind voor zijn en we moeten die vragen zo goed mogelijk beantwoorden om de twijfels weg te nemen. Zo ook bij christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren”, aldus Bart Somers.

Het is dan ook belangrijk dat de overheid zoveel mogelijk burgers bereikt. De Vlaamse minister gaat daarom onder meer samenwerken met Orbit Vzw om lokale besturen te ondersteunen in het bereiken van de verschillende geloofsgemeenschappen. Bart Somers: “Orbit zal een traject opstarten met de dertien Vlaamse centrumsteden rond Covid-preventie en de vaccinatiebereidheid bij religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Ze brengen de lokale besturen in contact met de geloofsgemeenschappen om samen in kaart te brengen welke noden er nog zijn en ontwikkelen specifieke communicatietools om het draagvlak bij de verschillende doelgroepen te vergroten.”

De samenwerking met Orbit moet ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad bij alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen opgekrikt wordt. Daarnaast gaat minister Somers ook samenwerken met de Gentse imam Khalid Benhaddou.

“De ramadan start op 12 april en sommige Vlaamse moslims maken zich zorgen of het wel toegelaten is om zich te laten vaccineren tijdens de ramadanperiode. Die vragen moeten we niet negeren, maar juist beantwoorden met correcte informatie. Het internet staat namelijk vol met foute informatie. Twijfels wegnemen en het draagvlak vergroten is niet enkel in het voordeel van onze Vlaamse moslims, maar in het belang van ons allemaal. Hoe sneller we 70% van de bevolking gevaccineerd hebben, hoe sneller we terug kunnen genieten van onze vrijheid”, zegt Bart Somers.

Khalid Benhaddou: “Er is geen enkele reden om uit te gaan van een onverenigbaarheid van de Ramadan en de vaccinatie. Een vaccin dat helpt om een virus in te dammen dat de publieke gezondheid ernstig bedreigt, strookt helemaal met de geest van het islamitisch corpus dat de individuele en collectieve gezondheid hoog in het vaandel draagt en de bescherming van het leven als basisprincipe vooropstelt. Onder meer The International Islamic Fiqh Academy heeft gezegd dat de vaccins die zowel in de spieren als bloedvaten worden toegediend het vasten niet verbreken. Injecties kunnen het vasten enkel verbreken wanneer ze een voedende werking hebben. Dit wordt dan beschouwd als een vorm van eten en drinken zodat je dat op een later tijdstip moet inhalen, maar dat is hier niet het geval. Een coronavaccin verbreekt het vasten niet, want het heeft geen voedende werking. Mensen die met vragen en zorgen zitten over het vaccin moeten we voldoende, tijdig en laagdrempelig informeren.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.