Nieuws

Gentse feesten zeggen “nee is nee” tegen grensoverschrijdend gedrag

2023/07/19 |

Samenleven

19 juli 2023 - De Gentse feesten, dat zijn meer dan anderhalf miljoen mensen die tien dagen lang plezier maken. Wat daar absoluut niet bij hoort: je handen niet thuis kunnen houden. Om dat aan te pakken, voorziet de stad een sensibiliseringscampagne, wordt horecapersoneel opgeleid en is er een meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Vlaams minister voor Samenleven Bart Somers over de Gentse aanpak: “Gent spreidt gedurende tien dagen haar expertise in het aanpakken van straatintimidatie tentoon. Een 360°-aanpak waar elk festival iets van kan leren.”

Terug

Anderhalf miljoen bezoekers maakt van de Gentse feesten het grootste stadsfestival van Europa. Tien dagen lang is het historisch stadscentrum het decor voor een langgerekt feest. De schaduwkant is het mogelijke risico op grensoverschrijdend gedrag. Daarom zet de stad Gent ook dit jaar alles op alles om van de Gentse feesten een zo veilig mogelijke omgeving te maken. De inspanningen die de stad doorheen het jaar levert om straatintimidatie tegen te gaan, werpen gedurende deze tien dagen hun vruchten af.

Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door de ondersteuning vanuit het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers. Zo werkt de stad een actieplan straatintimidatie uit en organiseert ze omstaanderstrainingen voor stadspersoneel, maar ook bijvoorbeeld voor horecapersoneel. En dat werpt tijdens de Gentse feesten zijn vruchten af.

Vlaams minister Bart Somers: “91% van de meisjes hebben al eens te maken gekregen met seksuele intimidatie. Bijna één op de vier is al het slachtoffer geweest van ongewenste aanrakingen. De beste manier om die cijfers terug te dringen, is door met z’n allen samen alert te zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Horecapersoneel, dat dankzij omstaanderstrainingen weet hoe het snel en gepast kan reageren om situaties te voorkomen of beëindigen wanneer nodig, kan dan een enorm verschil maken. Maar ook de vuilnismannen die ’s morgens heel vroeg al de straten opkuisen hebben die opleiding gekregen en weten dus hoe ze moeten ingrijpen.”

De Stad Gent zet al sinds 2021 op omstaandertrainingen. Een groot succes, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen in Gent. “Ondertussen hebben al meer dan 2.000 mensen zo’n training gevolgd. Horecapersoneel dat weet hoe het snel en gepast kan reageren om situaties te voorkomen of beëindigen wanneer nodig, kan een enorm verschil maken. Tijdens de Gentse Feesten kunnen ook de IVAGO-medewerkers die ’s morgens heel vroeg al de straten opkuisen, helpen. Zo’n 60 medewerkers van afvalintercommunale IVAGO hebben daarom die opleiding gekregen en weten dus hoe ze moeten ingrijpen.”

Meldpunt

Dat het horecapersoneel intussen is uitgegroeid tot een echte partner in het veiligheidsbeleid van de stad, wordt al snel duidelijk als je een blik werpt op de sensibiliseringscampagne tegen grensoverschrijdend gedrag. Op de stickers die over gans de stad verspreid worden staat te lezen “nee is nee, enkel ja is oké”. Maar onderaan ook het advies om politie maar evengoed ook barpersoneel te verwittigen als je zaken opmerkt die duidelijk niet oké zijn.

Een derde groep die je kan aanspreken, zijn de sfeerbeheerders. Dit zijn vrijwilligers die verspreid in de massa staan om een oogje in het zeil te houden. Ook zij hebben training gekregen om gepast in te grijpen. Mensen die hen aanspreken, sturen zij door naar het extern meldpunt dat is ingericht door Punt vzw en Flow. Feestvierders die geconfronteerd worden met discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of intoxicatie worden hier vervolgens vlot verder geholpen.

Burgemeester Gent, Mathias De Clercq: “We nemen grensoverschrijdend gedrag bijzonder ernstig als stad. Met ons meldpunt verlagen we de drempel voor slachtoffers om hiervan melding of aangifte te doen. En in de volledige feestenzone zal de ‘Nee is Nee’ boodschap duidelijk te zien zijn. We geven hiermee een duidelijk signaal dat we dit soort gedrag niet tolereren. Feesten doe je met respect voor elkaar.”

Punt vzw: “Tijdens de Gentse Feesten willen wij niet alleen reactief werken, door eerste opvang te bieden aan slachtoffers, maar ook pro-actief door in te zetten op sensibiliserende acties die mensen laten nadenken en praten over grenzen en seksualiteit”

Flow vzw: “De meldpuntmedewerkers krijgen veel complimentjes van voorbijgangers die ook zeggen hoe ze zich nu toch iets veiliger voelen. Hun samenwerking met sfeerbeheerders van de Vlasmarkt en Trefpunt verloopt heel vlot. Ze ondersteunen elkaar bij de opvang van slachtoffers en het aanspreken van (mogelijke) daders een eventuele doorverwijzing naar politie.”

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.