Nieuws

Join.Vlaanderen en Minderhedenforum slaan de handen in elkaar

2021/01/07 |

Samenleven

7 januari 2021 - Join.Vlaanderen en Minderhedenforum ondertekenden vandaag een engagementsverklaring om samen werk te maken van een nieuwe participatieorganisatie. Daarbij zijn afspraken gemaakt over onder andere hun visie, werkwijze en doelstellingen. Minister Somers is tevreden dat beide partijen elkaar gevonden hebben in dit ambitieuze verhaal: “De maatschappelijke uitdaging om een inclusief Vlaanderen te realiseren is groot. De nieuwe participatieorganisatie zal het beleid blijven adviseren, maar ook meewerken aan concrete oplossingen op het lokale terrein om gelijke kansen te bevorderen en actief en gedeeld burgerschap te stimuleren.”

Terug

De afgelopen weken werd er hard gewerkt aan een samenwerking tussen Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum. De twee organisaties ondertekenden een engagementsverklaring met richtlijnen voor een gezamenlijke visie en doelstellingen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert tevreden: “Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum zijn partners met hetzelfde doel. Met de nieuwe participatieorganisatie gaan we aan de slag voor een inclusief Vlaanderen met meer gelijke kansen en meer actief en gedeeld burgerschap.”

De nieuwe participatieorganisatie brengt vanuit de superdiversiteit, diverse netwerken, organisaties en burgers samen om te timmeren aan een inclusieve samenleving. Bart Somers: “Ik geloof niet in een Vlaanderen van gemeenschappen, maar in een Vlaanderen van burgers met een meerlagige identiteit. Een Vlaanderen waar we meer mét en minder naast elkaar leven. Waar we niet terugplooien, maar juist ontmoeting stimuleren.”

Naast het formuleren van beleidsadviezen zal de nieuwe participatieorganisatie evolueren naar een echte netwerkorganisatie die werk maakt van meer concrete acties op het terrein. “Een rapport over het hoge aantal schoolverlaters met migratieroots is belangrijk om het beleid te adviseren, maar het is minstens even belangrijk om daarna concrete acties op het terrein te ontwikkelen die ervoor zorgen dat meer jongeren met migratieroots verder studeren. Daar winnen we als hele Vlaamse samenleving bij. Met deze nieuwe participatieorganisatie willen we zaken nog meer in beweging krijgen en werken we aan oplossingen.”

Deze engagementsverklaring is het startpunt. Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum stellen nu een transitiecomité samen dat zal bestaan uit acht vaste leden. Eind dit jaar zou de nieuwe participatieorganisatie een feit zijn.

“Het Minderhedenforum blijft haar verantwoordelijkheid mee opnemen om maatschappelijk het verschil te maken. Met ons opgebouwde expertise, talrijke partnerschappen en netwerken, zowel bij organisaties, burgers, experten als academici, willen we onze schouders zetten onder dit sterk verhaal. “ Aldus Kathleen Van den Daele, woordvoerster van het Minderhedenforum. “Wij zijn alvast bereid om verder te timmeren aan een inclusief Vlaanderen en onze constructieve en kritische rol hierin verder op te nemen”.

Join.Vlaanderen kiest voor een inclusieve diversiteit, een samenleving waarin iedereen mee aan boord is. Ferki Hoti, JOIN.VLAANDEREN: “We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg om dit mee te realiseren. Door onze acties op het terrein te versterken en verder uit te bouwen waar we mét elkaar aan concrete projecten werken”. Naziha Maher, JOIN. VLAANDEREN: “We pakken dit samen aan met individuen, organisaties, experts en ervaringsdeskundigen. We kunnen hierbij beroep doen op onze eigen jarenlange ervaring en een netwerk van uiteenlopende expertises”. Ferki Hoti: “Onderzoek wijst uit dat inclusieve diversiteit een maatschappelijke en economische meerwaarde oplevert voor de samenleving. Meer nog in het nieuwe normaal na covid-19 zullen inclusie en diversiteit van cruciaal belang zijn voor het noodzakelijke herstel, veerkracht en innovatie in onze samenleving. We zijn dan ook zeer tevreden dat we gezamenlijk aan de slag kunnen gaan om een verschil te maken voor iedereen.”


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.