Nieuws

Minister Somers selecteert LEVL als kandidaat-participatieorganisatie

2021/07/14 |

Samenleven

14 juli 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers selecteert LEVL als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie. De organisatie is een samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. “Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap in de vernieuwing van het Vlaamse samenlevingsbeleid. Een stap richting een Vlaanderen met meer gelijke kansen en minder segregatie. Met een participatieorganisatie die kritisch durft zijn, beleidsadviezen formuleert, maar ook elke dag meewerkt aan concrete acties op het terrein.”

Terug

In tegenstelling tot de vorige keer heeft slechts één organisatie een erkenningsvraag ingediend om de nieuwe participatieorganisatie van Vlaanderen te worden: LEVL. Dat is de netwerkorganisatie die voortvloeit uit de samenwerking tussen het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. Nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur de erkenningsaanvraag ontvankelijk achtte en controleerde of de organisatie voldeed aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden, selecteerde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers LEVL vandaag als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie: “Zoals decretaal bepaald kan ik als minister maar één participatieorganisatie aanduiden. Het is een goede zaak dat Join en het Minderhedenforum elkaar gevonden hebben en tot een gezamenlijk dossier zijn gekomen. Een nieuwe naam, een duidelijke visie en missie, twee co-voorzitters, en gebaseerd op expertise, vernieuwing en de wil om daadwerkelijk zaken in beweging te krijgen. We vertrekken niet van een wit blad, maar we starten een nieuw hoofdstuk.”

LEVL is een onafhankelijke organisatie die streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen evenredig en evenwaardig kan participeren aan alle domeinen van de samenleving en aan het beleid. Waar racisme en discriminatie geen plaats hebben en waar elk individu zich in zijn meergelaagdheid  kan ontplooien, zo staat de lezen op de website.

De komende maanden zal LEVL in overleg met de minister werken aan een meerjarenplan en een inhoudelijk samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van LEVL voor een periode van 5 jaar aan de Vlaamse regering voorgelegd. De organisatie hoopt operationeel te zijn vanaf januari 2022.

Vlaams minister Bart Somers: “Samenleven in diversiteit brengt uitdagingen met zich mee. Daar moeten we niet flauw over doen. En de  maatschappelijke uitdagingen zijn te groot om alles zomaar bij het oude te laten. We moeten stenen verleggen. Niet alleen in het belang van mensen met migratieroots, maar in het belang van ons allemaal. We winnen er allemaal bij als meer mensen met migratieroots erop vooruitgaan, hun talenten voluit kunnen inzetten voor zichzelf en voor onze Vlaamse samenleving. We winnen er allemaal bij als onze buurten en wijken veiliger worden door het bevorderen van menselijke relaties en het doorbreken van segregatie. En we stellen de toekomst van onze sociale zekerheid veilig als meer mensen participeren op de arbeidsmarkt. Een nieuwe participatieorganisatie kan daarbij helpen. Met kritische feedback en beleidsadviezen, maar ook met concrete acties op het terrein. In samenwerking met de lokale besturen.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.