Nieuws

Minderheden moeten vertegenwoordigd worden door een breed netwerk, niet enkel door belangenorganisaties

2020/03/05 |

Samenleven

5 maart 2020 - Vlaams minister van Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie Bart Somers heeft besloten om de erkenning van het Minderhedenforum voorlopig niet te verlengen en maakt werk van een netwerkorganisatie dat bestaat uit verschillende actoren.

Terug

Bart Somers: “In plaats van een koepel te zijn van verenigingen, moet de participatieorganisatie bestaan uit verschillende actoren die activiteiten in beleidsparticipatie met personen van buitenlandse herkomst organiseren of ondersteunen. Dit is nodig om haar rol als vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden ten volle te kunnen opnemen.” Het Minderhedenforum is sinds 2016 erkend als participatieorganisatie, maar die erkenning loopt af op het einde van dit jaar. Minister Somers beslist nu om de erkenning voorlopig niet te verlengen. In januari 2019 werd namelijk met een wijziging van het integratie- en inburgeringsdecreet bepaald dat de participatieorganisatie niet langer zal optreden als een forum van organisaties van personen met een buitenlandse herkomst.

De decreetwijziging kwam er na een wetenschappelijk onderzoek van HIVA en KU Leuven dat bewees dat de belangen van minderheden beter vertegenwoordigd worden als de beleidsparticipatie wordt opengetrokken naar niet-verenigde personen. Bart Somers: “Er bestaat niet zoiets als dé Marokkaanse of dé Congolese gemeenschap. Elk individu heeft een eigen meerlagige identiteit. We moeten voorbij het hokjesdenken en een nieuwe, toekomstgerichte aanpak uitbouwen die op een moderne manier omgaat met de superdiversiteit van Vlaanderen. Ik geloof in een participatieorganisatie die verschillende experten, bedrijven, organisaties en burgers bijeenbrengt met ervaring in het veld om integratie en gelijke kansen te bevorderen.”

In het belang van alle personen met migratieroots

De minister bereidt een besluit Vlaamse Regering voor die een nieuwe timing en de vernieuwde visie op de participatieorganisatie weergeeft. Hij verduidelijkt dat ook het Minderhedenforum opnieuw een erkenningsaanvraag kan indienen, maar dan zal het wel haar missie en visie moeten wijzigen. Uit de informatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat het Minderhedenforum zich nog steeds sterk profileert als een koepel van zelforganisaties met als leden verenigingen van etnisch-culturele minderheden.

Bart Somers: “Verenigingen die stellen dé gemeenschap te vertegenwoordigen dreigen elk individu tot één identiteit te herleiden. Een modern en performant integratie- en gelijke kansenbeleid steekt mensen niet in hokjes en laat zich adviseren door een participatieorganisatie met verschillende actoren die niet noodzakelijk lid zijn van vereniging.”

De minister benadrukt dat een evolutie van de participatieorganisatie in het belang is van alle mensen met migratieroots in ons land. Bart Somers: “Door de participatieorganisatie open te trekken voor professoren, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers die allemaal de belangen van mensen met migratieroots wensen te verdedigen, zullen uiteindelijk meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen. Op die manier werken we allemaal samen aan een inclusief Vlaanderen met gelijke kansen voor iedereen.”


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.