Nieuws

Proefproject begeleidt nieuwkomers vlotter naar arbeidsmarkt en studies

2023/09/21 |

Samenleven

21 september 2023 - Meer nieuwkomers duurzaam aan de slag. Onder dit motto startte Vlaams minister van Inburgering Bart Somers een proefproject in Antwerpen. Binnen het proefproject worden nieuwkomers die hun inburgeringstraject reeds hebben gevolgd intensief begeleid naar werk of een hogere studie. “Met het proefproject willen we mogelijke drempels naar de arbeidsmarkt wegwerken. Met slechts 41% mannen en 28% vrouwen is het aantal nieuwkomers dat na 2 jaar aan de slag is, te laag. We hebben reeds grondige hervormingen doorgevoerd maar ik wil verder. Hiermee begeleiden we nieuwkomers intensiever om aan de slag te kunnen of een opleiding te volgen. Wegens het succes in Antwerpen willen we dit proefproject over heel Vlaanderen uitrollen.”, aldus Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers.

Terug

Proeftraject in Antwerpen

In februari 2022 ging het hervormde Vlaamse inburgeringsbeleid van start. Met zijn vier pijlers benadrukt het Vlaamse inburgeringstraject het leren van de Nederlandse taal, het ontdekken van onze Vlaamse samenleving, het begeleiden naar de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een sociaal netwerk voor nieuwkomers. In februari van dit jaar werd de lat verder verhoogd met verstrengde eindtermen van het inburgeringsexamen. Dankzij de hervorming van het beleid worden er ondertussen vijf keer zoveel nieuwkomers begeleidt naar werk. Toch blijven er nog drempels om actief te worden op de arbeidsmarkt. Om daarop in te grijpen startte Somers onder andere met proeftrajecten om nieuwkomers actief te begeleiden naar werk of naar een opleiding of hogere studies  waardoor ze vervolgens duurzaam aan de slag kunnen gaan.

Atlas, het Antwerpse agentschap Integratie en Inburgering, voerde het proeftraject uit. In de vervolgtrajecten worden nieuwkomers die het inburgeringscertificaat reeds behaalden, intensief ondersteund om ze ook na het inburgeringstraject verder te begeleiden naar een opleiding, studie en job. De vervolgtrajecten voorzien individuele begeleiding van ex-inburgeraars om de drempels die ze ervaren voor het starten van een opleiding of het vinden van een job, te overkomen.

Meer nieuwkomers aan de slag

Sinds de hervormingen van het inburgeringsbeleid door Vlaams minister Somers worden er meer nieuwkomers begeleidt naar werk. “Als gevolg van het hervormde inburgeringsbeleid zijn de dag van vandaag 87% van de inburgeraars ingeschreven bij VDAB, terwijl dit vroeger slechts 17% was. We moeten verder inzetten om nieuwkomers aan de slag te krijgen. De arbeidsmarkt is namelijk de beste plaats om te integreren. Werk biedt kansen maar we moeten ook kijken naar mogelijke drempels. 73% van de nieuwkomers heeft een diploma secundair of hoger onderwijs. De begeleiding in dit proefproject is een goede manier om nieuwkomers te ondersteunen om aan de slag te gaan en een job te vinden op hun niveau.”, aldus Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers.

Projectleider Vervolgtrajecten na Inburgering (Atlas), Shanah De Boeck:  “De nieuwkomers die bij vervolgtrajecten terecht komen zijn gemotiveerd om te werken of om te studeren, maar botsen op heel wat drempels. Het project leert ons dat ondanks de motivatie van nieuwkomers, zowel de beperkte kennis van de Nederlandse taal, als administratieve zaken zoals de erkenning van diploma’s vaak hindernissen vormen voor het vinden van een duurzame job of te starten aan een opleiding of een hogere studie. Bij Atlas brengen wij deze drempels in kaart en staan wij nieuwkomers bij om de drempels die ze ervaren te overwinnen.” 

Vandaag bezocht Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers het project in Antwerpen en ging in gesprek met ex-inburgeraar Sediqa S. “Ik kom uit Afghanistan en ben ondertussen twee jaar in België. Ik volgde reeds het inburgeringstraject en wou nadien graag gaan studeren, maar botste op drempels met mijn diploma en mijn kennis van het Nederlands.  Dankzij het vervolgtraject kreeg ik informatie over de werking van het onderwijssysteem en werd ik begeleid bij de erkenning van mijn diploma, waardoor ik kon starten aan het voortraject hoger onderwijs. Ondertussen was ik vastberaden om mijn niveau van het Nederlands te verbeteren om te kunnen studeren en mijn droom job als journalist te bereiken. Dankzij Atlas voltooide ik het voortraject hoger onderwijs en kan ik vandaag starten aan de opleiding Communicatie aan AP Hogeschool.”, aldus Sediqa S.

Goed voorbeeld

Dankzij het grote succes en de positieve resultaten van de vervolgtrajecten in Antwerpen, wilt minister Somers het project uitgebreid en in heel Vlaanderen een intensieve ondersteuning van nieuwkomers worden voorzien om ze ook na het inburgeringstraject verder te begeleiden naar een hogere studie of werk op hun eigen niveau.

Vlaams minister van Inburgering, Bart Somers: “Met dit proefproject hebben we in 2023 al reeds meer dan 250 nieuwkomers intensief ondersteund na het inburgeringstraject. Dit is een mooi voorbeeld dat we willen uitrollen over heel Vlaanderen om nieuwkomers beter te begeleiden naar een job op hun niveau.”

Antwerps schepen van Gelijke Kansen, Karim Bachar: "In Antwerpen zijn we al langer bezig met de toeleiding van inburgeraars naar werk en opleiding. Het is positief dat dit nu ook nog na het inburgeringstraject mogelijk wordt gemaakt binnen dit proefproject. Zo kunnen we de mensen die het nodig hebben, later opnieuw begeleiden."

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.