Nieuws

Somers ondersteunt lokale besturen die proefproject rond buddies lanceren

2020/07/14 |

Samenleven

14 juli 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers trekt in samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 800.000 euro uit voor projectsubsidies waarmee lokale besturen buddyprojecten voor nieuwkomers op poten kunnen zetten. Met nog eens 200.000 euro worden de beste praktijken in kaart gebracht en duurzaam verankerd. Bart Somers: “We willen zo snel mogelijk van start gaan met het uitrollen van de nieuwe vierde pijler van het inburgeringstraject: een buddy voor elke nieuwkomer om het Nederlands te oefenen en wegwijs te geraken in onze samenleving.”

Terug

Het inburgeringsbeleid wordt deze bestuursperiode onder leiding van minister van Samenleven Bart Somers grondig hervormd en gemoderniseerd. Het inburgeringstraject verwacht niet enkel een inspanningsverbintenis, maar ook een resultaatsverbintenis. Nieuwkomers zullen een examen moeten afleggen en het inburgeringstraject opnieuw moeten doorlopen als ze niet geslaagd zijn.

Naast het leren van Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en een snellere toeleiding naar werk, wordt er nog een nieuwe vierde pijler aan het inburgeringstraject toegevoegd: een buddysysteem.

Bart Somers: “We koppelen elke inburgeraar minstens 40 uur aan een buddy waarmee de nieuwkomer zijn Nederlands kan oefenen en gesprekken kan voeren over onze samenleving. Iemand die je uitlegt hoe een oudercontact werkt en op welke dagen je het vuilnis moet buiten zetten. Echte integratie gebeurt namelijk niet in het klaslokaal, maar in het dagelijkse leven. Dat kan door samen te gaan wandelen, maar evengoed op de werkvloer.”

Het buddysysteem zorgt er niet enkel voor dat de nieuwkomer onze samenleving en Nederlandse taal beter begrijpt, het zorgt ook voor een breder sociaal netwerk. Bart Somers: “Studies hebben aangetoond dat de kansen van mensen in het onderwijs verdubbelen als ze één persoon kennen buiten hun eigen etnisch-culturele kring. Om volwaardig te participeren in de maatschappij hebben alle mensen – ook autochtone Vlamingen – een netwerk nodig. Iemand die je kan introduceren bij een vriendenkring, sportclub of toekomstige werkgever.”

Proefprojecten breed uitrollen

Met een projectoproep wil minister Somers nu zoveel mogelijk lokale buddy- en participatieprojecten uit de grond stampen. Hij legt daarbij geen inhoudelijke verplichtingen op.

Bart Somers: “Het gaat eigenlijk om proefprojecten. Alles is mogelijk, zolang de nieuwkomer maar in contact komt met onze maatschappij: als vrijwilliger bij een vereniging,  als helper op een buurtfeest of als stagiair bij de jeugddiensten, …  We laten het aan de creativiteit van onze lokale besturen om buddysystemen of alternatieve trajecten uit te werken die de participatiegraad van nieuwkomers een boost geven.”

Daarnaast is er ook  budget voorzien om te onderzoeken welke projecten het meeste effect sorteren, zodat ze structureel kunnen verankerd worden in het beleid en breed worden uitgerold.  

Lokale besturen die aanspraak willen maken op subsidie kunnen een projectaanvraag indienen vanaf vandaag tot en met 16 oktober 2020. Zij kunnen daarvoor hier terecht: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/proeftuinen-sociale-netwerking-en-participatie-voor-inburgeraars.De geselecteerde projecten moeten worden uitgerold tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022.

Bart Somers: “Vandaag geven we het startschot voor een belangrijke stap voorwaarts in het nieuwe inburgerings- en integratiebeleid. Ik reken er op dat onze lokale besturen massaal op de kar springen om participatietrajecten te organiseren. Samen zorgen we voor een betere sociale cohesie in onze Vlaamse steden en gemeenten, en maken we van samenleven in diversiteit een succes.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.