Nieuws

Zomerscholen krijgen goed rapport en worden een blijver

2020/11/20 |

Samenleven

20 november 2020 - De zomerscholen - die in juli en augustus voor de eerste keer georganiseerd werden - hebben vooral leerlingen met leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige leerlingen bereikt. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Thomas More-hogeschool. De zomerscholen worden een blijver in het Vlaamse onderwijslandschap, ook ná de coronacrisis. “De zomerscholen hebben de juiste jongeren bereikt”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Terug
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar hard gewerkt om alle leerlingen te bereiken met hoogstaand afstandsonderwijs. Toch was er veel ongerustheid over leerachterstand bij de meest kwetsbare leerlingen. Niet iedereen is bijvoorbeeld even goed omkaderd thuis. Om leerachterstand bij de meest kwetsbare leerlingen maximaal te vermijden, werden er in de zomervakantie 138 zomerscholen georganiseerd. In zo’n zomerschool kregen leerlingen een 10-daags leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel.

De zomerscholen zijn er in geslaagd om kwetsbare leerlingen te bereiken. Leerlingen met een leerachterstand (83%), kansarme leerlingen (75%) en anderstalige leerlingen (65%) waren sterk vertegenwoordigd. Dat blijkt uit een tussentijdse wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd onder leiding van Daniel Muijs, gastprofessor aan de Thomas More-hogeschool en hoofd Onderzoek bij Ofsted (Office for Standards in Education). De evaluatie besluit ook dat het gros van de zomerscholen zich focuste op kinderen van het lager onderwijs, die een leerachterstand riskeerden voor Nederlands en Wiskunde. De meeste zomerscholen vonden plaats in de tweede helft van augustus, als aanloop naar het nieuwe schooljaar. “Dit goede rapport bewijst dat zomerscholen een plaats hebben in ons onderwijsaanbod, ook ná corona”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Op basis van deze positieve evaluatie engageer ik mij om de zomerscholen structureel te verankeren. Op basis van de ervaringen van vorige zomer kan er een inspiratiegids vol handvaten opgesteld worden voor volgende zomer. Zo maken we het makkelijker en aantrekkelijker om een zomerschool te organiseren”.

De zomerscholen stoelden op een sterke samenwerking tussen scholen en lokale besturen, zo bevestigt de wetenschappelijke evaluatie.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Sommige kindjes uit de autochtone middenklasse gaan al wel eens op wiskunde- of taalkamp, maar het is een goede zaak dat nu ook kansarmere kindjes op zomerschool kunnen gaan. De zomerscholen vormden een fijne en veilige omgeving waar kinderen uit kwetsbare gezinnen hun leerachterstand door de coronacrisis konden inhalen in combinatie met spel, sport en cultuur.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.