Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers komt met Plan Samenleven: “Gedaan met de versnippering”

2021/10/20 |

Samenleven

20 oktober 2021 - Samenleven in diversiteit gaat over meer dan nieuwkomers. Dat gaat over 6,6 miljoen Vlamingen die met elkaar moeten samenleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Met haar Integratie- en Gelijke Kansenbeleid had Vlaanderen daarvoor 380 projecten en 413 vormingen. Steeds goedbedoeld, maar vaak te weinig impact. Dat wil minister Somers aanpakken met het Plan Samenleven: “Het beleid was te versnipperd en daarom werden er te weinig mensen bereikt. In de toekomst focussen we onze middelen op 24 projecten met duidelijke doelstellingen. Minder projecten, meer impact. We willen geen honderden, maar tienduizenden mensen bereiken.”

Terug

Het inburgeringsbeleid werd door Vlaams minister van Samenleven Bart Somers al helemaal hervormd. De wachtlijsten voor inburgeraars werden op één jaar tijd gehalveerd en eind dit jaar zijn ze volledig weggewerkt. Vanaf 2022 zal het inburgeringstraject voor nieuwkomers er ook helemaal anders uitzien. In de toekomst zal elke nieuwkomer een examen Nederlands en een examen Maatschappelijke Oriëntatie moeten afleggen. Elke nieuwkomer zal binnen de twee maanden worden ingeschreven bij de VDAB en een buddy krijgen om zijn sociaal netwerk te versterken.

Maar diversiteit gaat over meer dan nieuwkomers. Dat gaat over 6,6 miljoen Vlamingen die met elkaar moeten samenleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Dat gaat over mensen met een beperking, kansarme jongeren, LGBT-personen, mensen met migratieroots, etc. Vanuit Vlaanderen werd hier al veel belastinggeld en energie ingestoken, maar een duidelijke visie ontbrak. Vanuit het agentschap Integratie & Inburgering waren er maar liefst 380 projecten en 413 vormingen.

Bart Somers: “Samenleven in diversiteit is één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Als minister wil ik een steen verleggen. Een turbo zetten op het integratieproces en er een succes van maken. Dat doe je niet door alles bij het oude te laten. De projecten waren steeds goed bedoeld, maar bereikten te weinig mensen. In de toekomst gaan we het anders doen. We gaan voor 24 robuuste projecten met duidelijke doelstellingen. Projecten die met de verschillende centrumsteden zijn afgetoetst en die hun nut in het verleden al bewezen hebben. Er komt een wetenschappelijk dashboard waar we de doelstellingen opvolgen.”

De minister van Samenleven maakt 33 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven. Daarmee wil hij de veiligheid en leefbaarheid in onze steden verbeteren, meer inzetten op de Nederlandse taal, competenties versterken, meer mensen aan het werk, discriminatie aanpakken,  burgers een netwerk bieden, en segregatie tegengaan.

Het Plan Samenleven richt zich naar de 28 lokale besturen waar minstens 7500 mensen met migratieroots buiten Europa wonen. Met elk van hen gaat de minister een afzonderlijk contract afsluiten waarin wordt afgesproken welke projecten worden uitgevoerd en naar welke doelstellingen gestreefd wordt. “In deze steden en gemeenten woont bijna twee derde van de mensen met migratieroots. Elk lokaal initiatief kan natuurlijk blijven bestaan, maar vanuit Vlaanderen gaan we onze middelen efficiënter inzetten. We pakken de versnippering aan en gaan voor projecten die geen honderd, maar tienduizenden mensen zullen bereiken.” Andere lokale besturen kunnen wel samenwerken of zich aansluiten zodat ze het aantal van 7.500 bereiken.

Klik hier om het volledige Plan Samenleven te raadplegen 

Klik hier voor de doelstellingen, projecten en KPI's. 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.