''Steden zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.''

Recent nieuws

Samenleven

Vlaanderen zoekt 10.000 buddy’s voor inburgeraars

22 september 2022 - “Vlaanderen is op zoek naar 10.000 buddy’s om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving. Ik doe hier vanavond een warme oproep aan alle Vlamingen om je te registreren als buddy via www.mijnbuddy.be”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers tijdens het actuaprogramma ‘De Tafel van Vier’ donderdagavond.

Samenleven

IMC voor Vrouwenrechten krijgt nieuwe voorzitter: Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil dit jaar inzetten op ‘Gedeeld en betrokken ouderschap’

19 september 2022 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers neemt het komende werkjaar het voorzitterschap waar van de Interministeriële Conferentie voor Vrouwenrechten. Bij zijn aantreden heeft hij meteen het nieuwe thema bekend gemaakt: Gedeeld en Betrokken Ouderschap. “Nog te vaak zien we dat de opvoedkundige en zorgende taak in hoofdzaak bij de moeder terechtkomt. Dat heeft tal van oorzaken : het zit ingebed in onze cultuur, in de beeldvorming, in het beleid. Daarom is er werk op alle beleidsniveaus en domeinen. Voor het welzijn van het kind, moeder én vader, maar ook de hele samenleving, is het van belang dat beide ouders samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opvoeding van hun kinderen.”

Samenleven

Bart Somers bezoekt innovatieve Oostendse samenlevings- en energieprojecten

8 september 2022 - Burgemeester Bart Tommelein en schepenen Silke Beirens en Natacha Waldmann loodsten Vlaams Minister Bart Somers vandaag langsheen zes innovatieve projecten die het verschil maken in hun stad. Eén deel van de projecten draait om het terugdringen van de energiefactuur van de stad en haar inwoners. Een ander deel focust op verschillende uitdagingen op het vlak van samenleven. ‘Brugfiguren die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en het onderwijs. Een screeningstool die armoede in kaart brengt, waarna automatisch een gratis energiescan volgt. Een luisterend oor en hulp voor uiterst kwetsbare Oekraïense vrouwen. Oostende is een voorbeeld van een warm kansenbeleid voor de meest kwetsbaren in een stad.’

Over Bart

The times they are a’changin, zong Bob Dylan. Dat deden ze in de jaren ’60. Dat doen ze nu nog. Dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan. 
Elke tijd kent vooruitgang, maar ook uitdagingen en moeilijkheden. De technologie heeft ons dagelijks leven gemakkelijker gemaakt. Andere veranderingen in de maatschappij vragen een groter aanpassingsvermogen: migratie, globalisering, digitalisering. Voor vele mensen werken ze destabiliserend. Veranderingen zijn van alle tijden, ze zijn niet te vermijden.  We vragen van mensen heel wat flexibiliteit om zich telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe situaties. Voor de ene gaat dat makkelijker dan voor de andere. De tijd terugdraaien naar hoe het vroeger was, gaat niet. Die illusie wil ik -in tegenstelling tot sommige andere partijen-  niet in stand houden.

Volg Bart op Instagram

Volg Bart op Twitter

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.