''Steden zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.''

Recent nieuws

Mechelen

Mechelen gaststad voor het openingsevenement van het Vlaams EU-voorzitterschap 2024

Vlaanderen is tijdens de eerste zes maanden van 2024 mee voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Om de start van dat voorzitterschap luister bij te zetten, organiseert de Vlaamse Regering een groot openingsevenement op 6 januari. Mechelen is uitgekozen als gaststad voor dit evenement. De Vlaamse Regering wil de gelegenheid aangrijpen om enerzijds de uitstraling van Vlaanderen als sterke regio binnen de EU te versterken en anderzijds het bewustzijn van de Vlaamse burger over de EU aan te scherpen. Tijdens het openingsevenement zal er veel aandacht zijn voor onze Vlaamse cultuur.

Samenleven

Federale en Vlaamse overheid gaan strijd tegen drugsgeweld in Mechelen aan

De Federale en Vlaamse overheid spreken hun steun uit om het druggerelateerd geweld in Mechelen aan te pakken. Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen bracht Federaal ministers Vincent Van Quickenborne, Annelies Verlinden en Vlaams minister Bart Somers vandaag samen in Mechelen o.a. in aanwezigheid van de procureur des Konings en de Directeur-Generaal van de Federale Gerechtelijke Politie

Samenleven

Het Vlaams mensenrechteninstituut gaat van start

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan in oktober 2022. Vandaag is het zo ver en gaat het Vlaams mensenrechteninstituut van start. Met een breed mandaat om alle mensenrechten te beschermen via één meldpunt en een onafhankelijke geschillenkamer, werkt het VMRI versnippering tegen en ambieert een internationale A-status. Vlaams minister Bart Somers: “Mensenrechten zijn fundamenteel en universeel. Ze moeten voor elke burger beschermd worden. Vlaanderen legt vandaag de lat hoger, ambieert de Europese top en stapt met het Vlaams mensenrechteninstituut in de mensenrechten.”

Over Bart

The times they are a’changin, zong Bob Dylan. Dat deden ze in de jaren ’60. Dat doen ze nu nog. Dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan. 
Elke tijd kent vooruitgang, maar ook uitdagingen en moeilijkheden. De technologie heeft ons dagelijks leven gemakkelijker gemaakt. Andere veranderingen in de maatschappij vragen een groter aanpassingsvermogen: migratie, globalisering, digitalisering. Voor vele mensen werken ze destabiliserend. Veranderingen zijn van alle tijden, ze zijn niet te vermijden.  We vragen van mensen heel wat flexibiliteit om zich telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe situaties. Voor de ene gaat dat makkelijker dan voor de andere. De tijd terugdraaien naar hoe het vroeger was, gaat niet. Die illusie wil ik -in tegenstelling tot sommige andere partijen-  niet in stand houden.

Volg Bart op Instagram

Volg Bart op Twitter

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.