Nieuws

Zoeken op categorie

Binnenlands bestuur

1 jaar voor de verkiezingen: wat verandert er voor wie? Vind het antwoord op www.vlaanderenkiest.be

Alle informatie lokale en Vlaamse verkiezingen op één website “Er is heel wat gewijzigd voor de komende verkiezingen, daarom zorgen we voor een duidelijke website voor burgers.”, zegt Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur. Dag-op-dag één jaar voor de lokale en provinciale verkiezingen lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid de nieuwe versie van vlaanderenkiest.be. De komende maanden wordt die nog verder uitgebouwd met alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen. In samenwerking met het Vlaams Parlement zal ook de verkiezingsinformatie over de Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024 hier kunnen worden gevonden.

Binnenlands bestuur

Primeur: Kortrijk lanceert AI Virtuele Assistent als prototype voor Vlaanderen

Wat zijn de openingsuren van de bibliotheek?', 'Ik wil graag een losliggende tegel op een trottoir melden.' Deze en vele andere vragen kan je vanaf nu stellen aan de Virtuele Assistent, een slimme chatbot op de website van de stad Kortrijk. Uniek is dat de Virtuele Assistent werkt op de artificiële intelligentie van ChatGPT. Dat betekent dat de Virtuele Assistent de context snapt en ook heel goed begrijpt wat de gebruiker vraagt. “Binnen het project Gemeente zonder Gemeentehuis is dit opnieuw een primeur waar alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen van meegenieten”, benadrukt minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. “Deze Vlaamse regering investeert massief in digitalisering van het overheidsapparaat. Het is superbelangrijk dat de lokale besturen mee op de trein springen.“ besluit Minister-president Jan Jambon.

Binnenlands bestuur

Godvergeten

29 september 2023

Binnenlands bestuur

Liberale bouwstenen in Vlaamse begroting

26 september 2023 - De Vlaamse begroting is afgeklopt. De blauwe draad die door het begrotingsakkoord loopt, is om werken te belonen, werken mogelijk te maken en mensen die steun verdienen, beter te helpen. Ook activeringsmaatregelen zijn genomen. Vlaams viceminister-president Bart Somers “Er is de voorbije dagen en weken constructief en hard gewerkt in een goede verstandhouding. Er ligt een sterk akkoord dat zorgt dat wie werkt wordt beloond. De laagste lonen zullen netto meer overhouden. Daarnaast zorgen we dat werken mogelijk blijft door fors te investeren in kinderopvang, betaalbare plaatsen te creëren voor wie werkt en te zorgen dat bedrijven makkelijker kunnen investeren in kinderopvang. Door een logistieke medewerker te financieren zal de kindratio verder kunnen dalen en kunnen begeleiders zich focussen op hun kerntaak: zorgen voor de kinderen.” Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters vult aan: “Voor het bijzonder leerlingenvervoer zorgen we voor een structurele oplossing. Daarnaast zorgen we voor een versnelling van de vergroening van het wagenpark door middel van het invoeren van een premie voor particulieren, VZW’s en aanbieders van deelmobiliteit die een zero-emissie (tweedehands)wagen aanschaffen. Ook komen er extra investeringen voor onderhoud van wegen en voor waterbescherming.”

Binnenlands bestuur

Open VLD stelt logistieke medewerkers en hogere jobbonus voor in plan over kinderopvang

19 september 2023 - Extra investeringen zijn essentieel maar zonder hervormingen is er geen duurzaam toekomstplan mogelijk. Open VLD pleit onder andere voor de inzet van logistieke medewerkers om kinderbegeleiders te ontzorgen. Zij kunnen flexibel worden ingezet om maaltijden te bereiden, de was te doen, praktische administratieve taken over te nemen, enzovoort. Daarnaast wil Open VLD ook gepensioneerde of uitgestroomde kinderverzorgers de mogelijkheid geven om via flexijobs terug in te stromen. Met een jobbonus willen ze de lonen voor medewerkers in de kinderopvang verder verbeteren. Vlaams viceminister-president Bart Somers: “Een totaalaanpak is nodig. Er is niet alleen extra budget nodig, maar we moeten ook durven hervormen. Er zijn geen duizenden kinderbegeleiders die morgen kunnen instappen, we kunnen wel kinderbegeleiders ontzorgen zodat de kind ratio per medewerker daalt. Daarnaast moeten we investeren om kinderopvang betaalbaarder en flexibel toegankelijk te maken. Zodat ook werkenden met een lager inkomen of ook éénoudergezinnen, waarvan de ouder in shiften werkt gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Zo geven we hun de kans om verdere stappen te zetten op de arbeidsmarkt.”

Binnenlands bestuur

Handtekeningen kunnen voortaan digitaal worden verzameld om volksraadpleging af te dwingen

8 augustus 2023 - Bewoners die in hun gemeente een volksraadpleging willen organiseren, kunnen dat voortaan ook digitaal doen. Hiervoor kon men alleen schriftelijk een aanvraag tot raadpleging indienen en schriftelijk alle handtekeningen verzamelen. Voortaan kunnen beiden stappen volledig digitaal. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers: “Verplichten om schriftelijke handtekeningen te verzamelen voor een volksraadpleging is niet meer van deze tijd. Voortaan zal men ook digitaal handtekeningen kunnen verzamelen om een volksraadpleging aan te vragen.”

Binnenlands bestuur

Pensioenkost steden en gemeenten afgewend door federale pensioendeal

12 juli 2023 - De federale pensioendeal zorgt niet alleen voor een hoger pensioen voor zelfstandigen en een bonus voor wie langer werkt dan het vervroegd pensioen. Steden en gemeenten ontwijken door de deal een niet-geraamde kost van bijna 140 miljoen over de komende twee jaar. Lokale besturen moeten de pensioenen van gepensioneerde vast benoemde ambtenaren zelf betalen. Ze doen dit door middel van een bijdrage op de wedden van de huidige vast benoemde ambtenaren. Omdat lokale besturen steeds vaker kiezen voor contractuele tewerkstelling in plaats van vaste benoemingen ontstaat er een deficit in deze financiering dat oploopt tot 81 miljoen in ’24. Op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zal de federale overheid dit tekort voor de jaren 2023 en 2024 overnemen. Minister Somers: “Lokale besturen krijgen een korting op de responsabiliseringsbijdrage indien ze kiezen voor een voldoende sterk contractueel statuut. Deze korting zorgt ervoor dat de keuze voor een modern contractueel statuut niet wordt gehypothekeerd. Nu steeds meer gemeenten afstappen van vaste benoemingen, en door de hoge inflatie, ontstaat er een tekort dat als een zwaard van Damocles boven de lokale financiën hing.”

Binnenlands bestuur

Geen discriminatie bij Vlaamse overheid, wel enkele aandachtspunten

Er is geen discriminatie in de eerste fase van de selectieprocedure bij sollicitatie bij de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van Bert Leysen, Pieter-Paul Verhaeghe (Vrije Universiteit Brussel) en Eva Derous (Universiteit Gent). De onderzoekers voerden onder meer correspondentietesten uit om eventuele discriminatie vast te stellen op basis van handicap of chronische ziekte, geslacht of buitenlandse herkomst. Er zijn wel enkele aandachtspunten ten opzichte van ouderen, vrouwen, personen met een handicap en personen met buitenlandse herkomst. “Er is geen discriminatie aan de deur. De Vlaamse overheid heeft een billijke selectieprocedure. Er zijn wel enkele aandachtspunten die we intern moeten bekijken.”, aldus Vlaams minister van Gelijke Kansen en Bestuurszaken, Bart Somers.

Inburgering

Somers wil meer nieuwkomers aan de slag

1 op de 3 van de niet-EU nieuwkomers zijn laaggeschoold. Zij geraken in Vlaanderen moeilijk aan de slag. In de periode 2016-2021 geraakte slechts 36% van de laaggeschoolde mannen en 17% van de laaggeschoolde vrouwen bij de nieuwkomers aan het werk na twee jaar, dat leert een studie van OESO. Dit stijgt na 5 jaar naar 53% en 27% maar blijft zeer laag vergeleken met de 76% van de Vlamingen die aan de slag zijn. Om daar op in te grijpen wil Somers nu laaggeschoolde nieuwkomers verplichten om een opleiding te volgen. Dit liefst door direct aan de slag te gaan en op de werkvloer beroepskwalificaties aan te leren. Hiermee wil Somers nieuwkomers inzetten om onder andere knelpuntberoepen in te vullen. Daarnaast wil Somers ook nieuwkomers van binnen de EU die aankloppen voor een leefloon of andere sociale steun verplichten in te burgeren en te werken. Ten derde wil hij nieuwkomers beter begeleiden om op termijn een job te vinden gelijk aan hun opleidingsniveau.

Binnenlands bestuur

Nooit eerder zoveel kinderen en jongeren welkom op zomerscholen

In juli en augustus kunnen meer dan 16.000 kinderen en jongeren terecht op 206 zomerscholen, verspreid over heel Vlaanderen. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. Door positieve ervaringen tijdens vorige jaren en door het extra inzetten op de bekendmaking ervan breiden scholen en lokale besturen hun initiatieven uit en komen er nieuwe zomerscholen bij. “De zomerscholen zijn een fantastisch initiatief in onze strijd voor een betere onderwijskwaliteit, omdat ze kinderen en jongeren bijspijkeren op vlak van vooral Nederlands en wiskunde”, zeggen Vlaams ministers Weyts en Somers. “Zeker voor de meest kwetsbare jongeren bieden de zomerscholen veel extra kansen.”

Binnenlands bestuur

Minstens 38 gemeenten kiezen al voor digitale kiesbrief

Voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 zal in minstens 38 gemeenten de kiesbrief digitaal in je mailbox verschijnen. Deze vernieuwing kadert binnen het project Gemeente zonder Gemeentehuis waarmee Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers de digitale dienstverlening bij lokale besturen wil verbeteren. Uit een samenwerking van 38 gemeenten, waarin stad Mechelen de rol van trekker op zich nam, komt nu dus de digitale kiesbrief. Alle andere Vlaamse steden en gemeenten zullen eveneens de kans krijgen om mee in te stappen. Minister Somers: “Naast de traditionele papieren kiesbrief zullen er in deze gemeenten ook digitale kiesbrieven worden uitgezonden. Zo kunnen alle burgers op een eenvoudige en veilige manier toegang krijgen tot de kiesgegevens die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen. Hierbij staan papierloze communicatie, efficiëntie, privacy en gebruiksgemak centraal.”

Binnenlands bestuur

Vlaanderen is voorloper in inburgeringsbeleid volgens OESO

Vlaanderen is een voorloper op vlak van inburgeringsbeleid. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling (OESO) over het Vlaamse inburgeringsbeleid. De internationale organisatie analyseerde het huidige Vlaamse inburgeringsbeleid met dat van de andere OESO-landen. Ondanks hun kritische inzichten, stelt de OESO vast dat het huidige Vlaams inburgeringsbeleid bij de meest uitgewerkte van de OESO behoort. Over het bredere integratiebeleid haalden ze aan dat er nog bepaalde werkpunten zijn in andere vakdomeinen.

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekparameter.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.