Nieuws

Zoeken op categorie

Binnenlands bestuur

VRAAG & ANTWOORD STIKSTOF

Binnenlands bestuur

Lokale besturen gaan met LEKP voor 150.000 collectieve renovaties tegen 2030

150.000 collectieve renovaties en 13.400 participatieve hernieuwbare energieprojecten tegen 2030. Samen opgeteld is dat het engagement dat de 294 steden en gemeenten zijn aangegaan die het Lokaal Energie en Klimaatpact ondertekenden. Vlaams Minister Bart Somers, bezieler van het pact, mocht in de Blikfabriek in Hoboken alvast het startschot geven van het 100-wijkenplatform dat deze lokale besturen mee ondersteunt om deze doelstellingen te halen. “Je moet niet altijd zelf het warm water uitvinden. Good mayors steal. Slimme burgemeesters kopiëren mekaars goede ideeën. Dat is wat hier gebeurt. Lokale besturen die elkaar vertellen op welke drempels ze gebotst zijn in hun energie- en klimaatbeleid en vooral hoe ze die vervolgens hebben weten op te lossen. Vervolgens kan ook Vlaanderen hier lessen uit trekken.”

Binnenlands bestuur

BART SOMERS ROEPT LOKALE BESTUREN OP TIKTOK TE VERBIEDEN OP WERKTELEFOONS VAN PERSONEELSLEDEN

In navolging van de oproep van Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om TikTok te verbieden voor Federaal overheidspersoneel, roept Somers op hetzelfde te doen voor personeel van lokale besturen. Bart Somers: “In 2020 raadde Staatsveiligheid reeds af TikTok te installeren op (werk)toestellen die gevoelige informatie bevatten. Recent advies van de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity (CCB) geeft aan dat we een stap verder moeten gaan en de app moet worden verwijderd van alle telefoons die professioneel gebruikt worden bij de overheidsdiensten. Ik roep lokale besturen dus op TikTok inderdaad te verbieden”.

Binnenlands bestuur

Vlaams Minister Bart Somers neemt deel aan Gents Digicafé “bankieren met mijn smartphone”

Onze samenleving digitaliseert aan een rotvaart. Dat brengt ongelooflijke opportuniteiten met zich mee, maar tegelijk zijn er ook mensen die dreigen achterop te geraken. Om de digitale kansenkloof te dichten, maakte Vlaams Minister Bart Somers 27 miljoen vrij voor steden en gemeenten die willen inzetten op e-inclusie. Gents schepen van digitalisering Sofie Bracke toonde de minister alvast hoe de stad Gent haar burgers op weg helpt in de digitale wereld.

Binnenlands bestuur

Eén jaar oorlog in Oekraïne: Vlaanderen lanceert inzamelactie van noodgoederen bij Vlaamse bedrijven, steden en gemeenten

Het is dag op dag één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Een jaar later woedt de strijd nog steeds volop. En dus blijft bij de getroffen bevolking ook de nood aan basisgoederen groot. De Vlaamse regering, de steden en gemeenten, acht sectorfederaties en Rode Kruis-Vlaanderen slaan daarom de handen in elkaar en zetten een gerichte inzamelactie op poten. Voor Vlaams Ministerpresident Jan Jambon en Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers toont het de ongelooflijke solidariteit aan die in Vlaanderen leeft: “De Oekraïense bevolking levert al meer dan een jaar een ongelooflijk dappere strijd. Met deze inzamelactie tonen het Vlaamse bedrijfsleven en de steden en gemeenten aan dat ze vastberaden zijn in hun solidariteit met Oekraïne.”

Binnenlands bestuur

2.300 Vlaamse ambtenaren maken de keuze voor de fiets

2.300 fietsen worden dit jaar overhandigd aan Vlaamse medewerkers binnen het nieuwe fietslease-plan. De Vlaamse overheid biedt deze mogelijkheid sinds eind vorig jaar aan. Vandaag geven reeds 2300 ambtenaren aan een fiets te willen leasen. Een groot succes. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur overhandigt vandaag de 1000ste fiets. “Fietsen wint steeds meer aan populariteit. Het is gezond, goed voor het klimaat en je herwint veel flexibiliteit. Sinds 20 oktober vorig jaar kunnen medewerkers van de Vlaamse overheid een fiets leasen, 2300 tekenden ondertussen in op dit plan. Van deze personeelsleden kiest meer dan de helft voor het eerst voor de fiets voor het woon-werkverkeer.”, aldus Somers.

Binnenlands bestuur

Eén jaar opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen

Eén jaar na de start van de oorlog vangt Vlaanderen 31.748 Oekraïners op. Dat melden minister-president Jan Jambon, viceminister-president Bart Somers en minister Matthias Diependaele tijdens een bezoek aan het Antwerpse nooddorp waar 759 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Ze maakten vandaag de balans op van een jaar opvang in Vlaanderen: “De oorlog in Oekraïne raakt ons allen zeer hard. Vlaanderen heeft veel Oekraïners opgevangen en hen ondersteund om van Vlaanderen hun tijdelijke thuis te maken.”

Binnenlands bestuur

Bart Somers geeft startschot om 3.350 km haag te planten in Vlaanderen

3.350 kilometer aan extra hagen in Vlaanderen tegen 2030. Dat is de doelstelling die Vlaams minister Bart Somers nastreeft samen met de lokale besturen. Somers trok vandaag zijn laarzen aan en plantte samen met Regionale Landschappen tientallen meters haag op een boerderij in Lier om deze doelstelling kracht bij te zetten. Somers: “Concrete doelstellingen met tastbare impact, dat is het idee achter het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik wil een halve meter haag per inwoner extra tegen 2030. Goed voor het klimaat, de natuur en de mens.”

Binnenlands bestuur

Eén digitaal platform voor communicatie tussen Vlaamse overheid en alle 1644 erkende lokale geloofsgemeenschappen

Alle communicatie tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen enerzijds en de erkende lokale geloofsgemeenschappen anderzijds verloopt vanaf vandaag via 1 digitaal platform. De vernieuwing komt er in het kader van het nieuwe Erkenningsdecreet en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft het platform ontwikkeld. Bart Somers: “Het wordt voor al onze lokale geloofsgemeenschappen een pak eenvoudiger om gevraagde documenten te bezorgen, te downloaden of vragen te stellen. Het Agentschap Binnenlands bestuur heeft de representatieve organen en hun lokale geloofsgemeenschappen geïnformeerd en begeleid naar deze datum. Tot tevredenheid van alle betrokkenen.”

Binnenlands bestuur

Somers wil duidelijkheid over kosten die energieleveranciers vragen voor energiedelen

Meerdere energieleveranciers stellen zich onvriendelijk op ten opzichte van energiedelen. Ze rekenen extra kosten aan bij personen die gebruik maken van het systeem. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers roept de VREG op om deze benadeling te vermelden bij de V-test. De V-test laat toe om verschillende leveranciers te vergelijken. Somers: “Alle Vlaamse daken met een goede ligging moeten zo snel mogelijk vol liggen met zonnepanelen. Door energiedelen hebben mensen een reden om hun daken vol te leggen en overtollige energie gratis of voor een vast tarief aan vrienden of familie ter beschikking te stellen. In plaats van energiedelen af te remmen, zouden alle leveranciers volop moeten meewerken aan de uitrol ervan. Enkel zo kunnen we nodige stappen zetten richting de energie-onafhankelijkheid van ons land.”

Binnenlands bestuur

Parlement keurt historisch decreet goed: Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 regio’s

Vandaag keurde het Vlaamse parlement het historisch akkoord goed dat Vlaanderen opdeelt in 15 regio’s. Met dit nieuw decreet wordt schoon schip gemaakt in de ondoorzichtige brei van bovenlokale samenwerkingsverbanden en intercommunales. Verschillende regio’s zoals Midwest en Zuid-West-Vlaanderen geven reeds aan het aantal ondoorzichtige samenwerkingsverbanden met meer dan 65% te laten dalen. Vlaams minister Bart Somers: “Het Vlaams bestuurlijk landschap is in de loop der jaren dicht geslipt door een kluwen van intergemeentelijke samenwerkingen. Vandaag bekomen we een interne staatshervorming die hier definitief komaf mee maakt en lokale besturen blijvend versterkt. De keuze is duidelijk: minder structuren, minder mandaten, meer transparantie, efficiëntie en lokale slagkracht. Hier praat men sinds het sluiten van het Egmontpact in de jaren 70 al van.”

Binnenlands bestuur

Somers tevreden met sterke raad van bestuur nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan. Het instituut wordt operationeel op 15 maart dit jaar. Vandaag keurde het Vlaams parlement de lijst van leden in de raad van bestuur goed. Bart Somers: “De nieuwe Raad van Bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut brengt zeer veel expertise samen. Het parlement heeft een sterke raad van bestuur gekozen. Vlaanderen kiest voor de mensenrechten.”

Binnenlands bestuur

Collectieve wijkrenovatie in Vilvoorde zorgt voor snellere en goedkopere renovaties

Hele wijken die samen hun woningen renoveren. Dat was de ambitieuze opzet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers toen hij eind vorig jaar naar de Vlaamse regering trok met zijn idee over ‘wijkrenovaties’. Vandaag bezocht hij samen met burgemeester Hans Bonte een collectief renovatieproject in Vilvoorde. Somers: “Een collectieve aanpak van renovaties zorgt dat het sneller, goedkoper én efficiënter kan. Ik maak 16 miljoen euro vrij om gemeenten in ’23 en ’24 te stimuleren dit soort trajecten samen met hun inwoners op te zetten.”

Binnenlands bestuur

Vlaams minister Somers bezoekt Lubbeeks vrijwilligerskorps en werkt aan ‘best practice’-lijst

“Het stimuleren van jongeren om maatschappelijk engagement op te nemen kan ik alleen maar toejuichen”. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bezocht vandaag het Lubbeeks vrijwilligerskorps waar jongeren tussen de 18 en 25 jaar in opleiding zijn om ondersteuning te bieden in tal van noodsituaties die zich kunnen voordoen in de gemeente. Somers is het idee genegen en kijkt verder: “Jongeren kennis laten maken met uitdagingen zoals armoede of wateroverlast in de gemeente is een goed initiatief. Dit idee kan vertaald worden naar andere Vlaamse gemeenten. Ik wil deze aanpak promoten en als best practice gemeenten hiermee stimuleren”.

Binnenlands bestuur

Somers geeft lokale besturen meer autonomie in hun personeelsbeleid

Meer vrijheid in het aanwervings-, verlonings-, en promotiebeleid van de lokale besturen. Dat is wat vandaag in de schoot van de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Met de modernisering van de rechtspositie van hun personeelsleden kunnen lokale besturen efficiënter personeel aanwerven, behouden en beter inspelen op de arbeidsmarkt. Een hervorming waar al jaren om wordt gevraagd. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Er heerst krapte op de arbeidsmarkt en lokale besturen slagen er te weinig in de juiste mensen te vinden. Door een grondige modernisering door te voeren geef ik hen de juiste tools om dat wel te doen.”

Binnenlands bestuur

Zomerscholen zorgen voor betere leerprestaties

Scholen die een zomerschool organiseren kunnen betere toets resultaten voorleggen. Dat leert een studie met gegevens van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitgevoerd door prof. dr. Kristof De Witte en Letizia Gambi, onderzoekers aan de KU Leuven. Zomerscholen zijn een initiatief van Vlaams ministers Somers en Weyts. “Zomerscholen werden vooral georganiseerd waar meer kansarme leerlingen zijn. We observeren dat in scholen en gemeenten die een zomerschool inrichten, de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar beter testscores Nederlands halen dan waar dat niet gebeurde. Daarnaast werkt het voor een groot deel de leervertraging bij wiskunde die was opgelopen sinds corona weg.” stelt Kristof De Witte.

Binnenlands bestuur

Vlaamse regering start onderzoek om arbeidsbemiddeling te decentraliseren

17 januari 2023 - De Vlaamse regering start een onderzoek of de werking van VDAB niet beter (deels) door lokale besturen kan worden uitgevoerd. Dat is een van de opvallende conclusies die uit het eindrapport van de commissie decentralisatie komt. Bart Somers: “Onze werkgelegenheidsgraad moet naar 80 procent. Daarom kijken wij naar landen in Europa die het beter doen dan Vlaanderen: Denemarken en Nederland. Arbeidsbemiddeling gebeurt daar in hoofdzaak door lokale besturen, ofwel dicht bij de burgers en het lokale bedrijfsleven.”

Vacature

Vacature Adjunct-kabinetschef Binnenlands Bestuur

17 januari 2023 - Functieomschrijving Vlaams Viceminister-president Bart Somers Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur is op zoek naar een M/V/X om de lokale besturen in Vlaanderen mee vorm te geven. Als adjunct-kabinetschef Binnenlands bestuur ben jij onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van het regelgevend kader inzake de lokale besturen. Samen met je team werk je verder aan een moderne invulling van de regelgeving voor gemeente-en provinciebesturen.

Binnenlands bestuur

Bart Somers moderniseert regelgeving begraafplaatsen

16 januari 2023 - Het schenken van het lichaam aan de wetenschap wordt nu ook mogelijk via de wilsbeschikking. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het proces om je lichaam aan de wetenschap te doneren wordt verder vereenvoudigd, tot nu toe moesten mensen een apart formulier aanvragen bij de gemeente. Vandaag maak ik het mogelijk dat dit ook via de wilsbeschikking kan”. Daarnaast wordt het mogelijk voor goede vrienden om een deel van de symbolische assen mee te nemen na crematie, indien er geen rechtstreekse familie is.

Binnenlands bestuur

Steden en gemeenten doorstaan energiecrisis

13 januari 2023 - Globaal genomen houden de steden en gemeenten ondanks de drastische stijging van de energie-, personeels- en sociale kosten de begrotingen onder controle. Dat leert een grondige analyse van de begrotingen die 292 van de 300 lokale besturen indienden bij de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De lokale besturen tonen zich weerbaar, blijven investeren en houden hun schulden onder controle, ondanks de energiecrisis.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen investeert 34,5 miljoen euro in lokale innovatie en digitale dienstverlening

5 januari 2023 - In september vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de projectoproep Gemeente-zonder-Gemeentehuis. De doelstelling was simpel: het opwaarderen van de digitale dienstverlening van lokale besturen en innovatie stimuleren. Ondertussen werden de laatste aanvragen goedgekeurd en investeerde Vlaanderen 34,5 miljoen euro in verschillende projecten. Bart Somers: “Met Gemeente-zonder-gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. De verschillende projecten zorgen dat de burger beter kan geholpen worden en een betere dienstverlening krijgt.”

Plan Kopenhagen

412 miljoen aan nieuwe fietspaden en fietssnelwegen met Plan Kopenhagen

20 december 2022 - 1.000 kilometer aan extra fietspaden. Dat was de uiterst ambitieuze doelstelling van het Plan Kopenhagen waarvoor de Vlaamse regering 150 miljoen euro uittrok. Met 2.017 kilometer aan ingediende projecten overtroffen de lokale besturen en de provincies alle verwachtingen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste daarom om het budget verder op te trekken met 7 miljoen euro. Samen met de cofinanciering door provincies en steden en gemeenten komt dit neer op 412 miljoen aan nieuwe fietspaden en fietssnelwegen. “De ambities van het Plan Kopenhagen zijn niet alleen ingelost, maar we hebben ze zelfs naar boven bijgesteld. Met Kopenhagen als inspiratie, zetten we Vlaanderen hiermee verder op de kaart als echte fietsregio.” aldus Vlaams minister Bart Somers.

Wijkrenovatie

Vlaanderen komt met digitale wijkrenovatietool

19 december 2022 - Om het renovatietempo verder op te drijven zet de Vlaamse regering in op een digitale wijkrenovatietool. Met deze tool kunnen de renovatienoden van hele wijken in een keer digitaal in kaart worden gebracht. Daarna kan een specifiek advies gegeven worden per woning dat is gekoppeld aan gewaarborgde opvolging. De tool zal draaien op een nieuw digitaal platform dat zal worden ontwikkeld door VITO in opdracht van de Vlaamse Regering.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering bereikt belangrijke doorbraak in hervorming Vlaams personeelsbeleid

16 december 2022 - De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid te moderniseren. De uitgangspunten voor deze grondige hervorming van het personeelsbeleid zijn terug te vinden in een conceptnota waarmee minister Somers vandaag naar de regering trok. Parallel hieraan legde hij een princiepsakkoord over een nieuw sectoraal akkoord met de vakorganisaties op tafel. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met deze conceptnota zetten we een belangrijke stap richting de modernisering van het personeelsbeleid. Contractuele in plaats van statutaire tewerkstelling wordt de standaard. Er komt een systeem van prestatiegericht verlonen en daarnaast garanderen we een blijvende competitieve verloning door het sectoraal akkoord.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil War Room voor lokale besturen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen

12 december 2022 - Na Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart Somers waarschuwt: “Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste cyberaanvallen. Professionele hackers voeren cyberaanvallen uit op industriële schaal. Het is zelfs niet uitgesloten dat sommige steden en gemeenten nu al gehacked zijn, maar dat de criminelen wachten op het juiste moment om alles plat te leggen. Op Vlaams niveau moeten we een war room oprichten die onze lokale besturen kan ondersteunen.”

Binnenlands Bestuur

Voorakkoorden bij lokale verkiezingen worden onmogelijk

9 december 2022 - Wie na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie wil vormen zal verplicht worden om een modelakte te gebruiken voor de voordracht van burgemeester en schepen. Deze modelakte wordt pas vrijgegeven op de dag van de verkiezingen. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van minister Somers. “Reeds getekende akten van voordracht in de aanloop van de verkiezingen zijn niet meer geldig, enkel de modelakte heeft nog juridische waarde. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om bindende voorakkoorden te sluiten. Veel democratischer.”

Binnenlands Bestuur

7,5 miljoen voor stadsvernieuwingsprojecten

9 december 2022 - De Vlaamse regering keurde vandaag de stadsvernieuwingsprojecten van 2022 goed. Dit jaar zijn het Diest, Sint-Niklaas en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die kunnen rekenen op extra steun om hun ambitieuze projecten waar te maken. Samen kunnen ze rekenen op 7,5 miljoen euro om te investeren in de verdere ontwikkeling van hun stad. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers benadruk het belang van deze jaarlijks weerkerende oproep: “Onze steden zijn een motor van innovatie, vernieuwing en welvaart. Met de stadsvernieuwingsprojecten geven we hier een boost aan door van onze steden aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers roept lokale besturen op om cyber-audit te laten doen

6 december 2022 - Stad Antwerpen is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De exacte impact van de aanval wordt nog in kaart gebracht, maar de dienstverlening naar de burger is verstoord en ook de politie en het stedelijk onderwijs zijn getroffen. Vlaams minister Somers: “Digitalisering neemt alsmaar toe, maar dat betekent ook dat we meer aandacht moeten hebben voor cyberveiligheid. 142 lokale besturen hebben ingetekend op een cyber-audit van de Vlaamse overheid, maar de 158 andere lokale besturen zouden dit best ook doen.”

LEKP

EU-Klimaatambassadeur Bart Somers en Europese Commissie-vertegenwoordiger De Rynck helpen nieuw bos aanplanten in Onze-Lieve-Vrouw Waver

20 november 2022 - In Onze-Lieve-Vrouw Waver planten het gemeentebestuur en buurtbewoners samen zo’n 750 bomen en struiken in het vernieuwde bos Verloren Hoek. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vertegenwoordiger van de Europese Commissie in België Stefaan de Rynck staken een handje toe. De boomplantactie vindt plaats in het kader van het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatplan dat in bijna alle Vlaamse gemeenten van toepassing is, en zal de EU helpen bij haar doelstelling om tegen 2030 3 miljard nieuwe bomen aan te planten. De actie is in lijn met de - tijdens de COP27 verscherpte - klimaatdoelstellingen van de EU, om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 57% te verminderen ten opzichte van 1990.

Binnenlands Bestuur

Vlaams parlement keurt klokkenluidersregeling goed

16 november 2022 - Vandaag werd de klokkenluidersregeling goedgekeurd door het Vlaams parlement. Personeelsleden van de Vlaamse Overheid en lokale besturen moeten in de toekomst geen represailles meer vrezen als ze wantoestanden naar buiten brengen. Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de bestaande regels voor de bescherming van klokkenluiders aangescherpt en ook het Vlaams parlement gaat hier nu mee akkoord: “Als personeelsleden inbreuken vaststellen zoals discriminatie, schending van privacy, fraude, of andere wantoestanden zullen ze deze aan het licht kunnen brengen. Dit zonder angst voor ontslag of andere sancties.” aldus Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Plan Kopenhagen groot succes: 1.644 kilometer aan nieuwe fietspaden voorgesteld

De keuze voor de fiets aantrekkelijker maken. Dat was één van de speerpunten van Vlaamse Veerkracht, het post corona relanceplan van de Vlaamse regering. Met die doelstelling voor ogen, sloegen de lokale besturen en de Vlaamse regering de handen in elkaar om werk te maken van meer en kwaliteitsvollere fietspaden. Dat dit Kopenhagenplan een succes is, is een understatement aldus Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De lokale besturen dienden massaal in op deze projectoproep. In totaal goed voor 1.644 kilometer aan nieuwe fietspaden, verspreid over meer dan 1.200 locaties. Onze lokale besturen brengen zaken in beweging en de burger zal er de vruchten van plukken.”

Binnenlands Bestuur

Ministers van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Matthias Diependaele van onroerend erfgoed stimuleren de her- of nevenbestemming van leegstaande parochiekerken

10 november 2022 - Heel wat kerken worden de dag van vandaag minder intensief gebruikt dan voorheen. Parochiekerken die niet meer nodig zijn voor de eredienst zijn vaak beeldbepalende gebouwen op belangrijke plaatsen in een dorp of stadsdeel. Voor lokale besturen is het van groot belang om de gebouwen een zo goed mogelijke nieuwe invulling te geven, in samenspraak met de belanghebbenden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers breidt daarom de financieringsmogelijkheden voor her- of nevenbestemming van niet-beschermde kerken verder uit. Bart Somers: “De Vlaamse Regering is zich bewust van de historische waarde en de omvang van het patrimonium van de - vooral rooms-katholieke - parochiekerken en van de vragen die zich stellen rond de toekomst van deze gebouwen. Daarom zorg ik voor bijkomende financiële steunverlening om de her- en nevenbestemming van niet-beschermde kerken mogelijk te maken.” Ook voor kerken die beschermd zijn als monument komen er meer mogelijkheden onderlijnt minister Diependaele: “We maken het voor het eerst mogelijk om ook aan beschermde kerken steun te geven voor nieuwe invullingen. Met kleine ingrepen zoals bijvoorbeeld een keuken of sanitair zijn er tal van extra activiteiten mogelijk in de bestaande kerken.”

LEKP

Leuven, Mechelen en Gent halen doelstelling van 2 deelauto’s per 1000 inwoners

9 november 2022 - Vandaag werden Leuven, Mechelen en Gent gevierd omdat ze de doelstelling van 2 deelauto’s per 1000 inwoners haalden. Deze doelstelling is deel van het Lokaal Energie- en Klimaat Pact (LEKP) van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Vlaanderen mag trots zijn op de voortrekkersrol die de lokale besturen spelen in Europa. Door in te zetten op autodelen kunnen we jaarlijks meer dan 100.000 ton CO2 uitstoot vermijden. Dat is het equivalent van de CO2-opname van een klein bos met vijfduizend volwassen bomen. Bovendien zorgt autodelen voor meer vrije publieke ruimte doordat een deelwagen gemiddeld vijf à acht privéwagens vervangt.” Aldus minister Somers.

LEKP 2.0

Kempense gemeenten zetten energie- en klimaatdoelstellingen kracht bij

21 oktober 2022 - Vandaag ondertekende Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers samen met Kempense beleidsmakers het vernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0). Met dit pact wordt een versnelling hoger geschakeld op vlak van de energie- en klimaatambities. Bart Somers: “Het lokaal energie- en klimaatpact geeft het bestuursniveau dat het dichtste bij de mensen staat de nodige middelen om een versnelling hoger te schakelen om de klimaatdoelstellingen waar te maken. Via concrete doelstellingen en tools kunnen lokale besturen aan de slag om bijvoorbeeld inwoners maximaal te ontzorgen bij projecten zoals collectieve wijkrenovaties. Op deze manier verleggen we een steen in de rivier op vlak van het klimaat én helpen we de energiefactuur van gezinnen te milderen.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse overheid schakelt versnelling hoger met duurzame bedrijfsfiets

20 oktober 2022 - De Vlaamse overheid schakelt een versnelling hoger op vlak van duurzame mobiliteit met de invoering van de bedrijfsfiets voor haar werknemers. Vanaf november 2022 zullen personeelsleden van de Vlaamse overheid een bedrijfsfiets kunnen leasen. “Met de invoering van de bedrijfsfiets zetten we in op duurzaamheid en het welzijn van onze werknemers. Bovendien maken we op deze manier ook werk van flexibelere arbeidsvoorwaarden”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Ambtenarenzaken Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Collectieve renovatieprojecten helpen energiefacturen voor tientallen gezinnen te drukken

13 oktober 2022 - Vandaag vond de VVSG klimaatdag plaats. De klimaatdag stond dit jaar in teken van het Lokale Energie en Klimaatpact dat minister van Binnenlands bestuur Bart Somers in juni vorig jaar lanceerde, de dag focuste onder meer op wijkrenovaties. Bart Somers: “Wijkrenovatieprojecten zijn meer dan druppels op een hete plaat in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hele wijken tegelijk energetisch renoveren creëert een schaalvoordeel en geeft Vlaanderen een nodige boost in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het scheelt ook flink in de portemonnee van de mensen. Dit is exact wat wij met het Lokale Energie- en Klimaatpact ondersteunen en beogen.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers: “Stemgeheim is belangrijk, stemmen per brief komt er voorlopig niet”

11 oktober 2022 - De gemeenteraadsverkiezingen van ‘24 zullen er grondig anders uitzien dan deze van ’18. De opkomstplicht en de invloed van de lijststem verdwijnen en er komt een automatische verkiezingen van de burgemeester. Ook de volmacht op eer verdwijnt, en het ronselen van volmachten tegen wordt strafbaar. Andere volmachten, met bijvoorbeeld een attest van de werkgever of dokter, blijven wel bestaan. Stemmen per brief komt er sowieso niet in 2024. “Het stemgeheim is belangrijk en moet gegarandeerd worden”, klinkt het bij bevoegd minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering zet inflatiebonus in voor zij die het hardst getroffen zijn door de energiecrisis

29 september 2022 - De Vlaamse regering zal de inflatiebonus inzetten om de mensen en bedrijven die het hardst getroffen worden door de energiecrisis te ondersteunen. De werkende en lagere middenklasse geniet niet van het sociaal tarief en haalt te weinig voordeel uit de automatische loonindexering. Om die groep extra te ondersteunen wordt de doelgroep van de jobbonus uitgebreid tot zij die 2.900 euro bruto verdienen. Het bedrag van de jobbonus wordt voor dit jaar ook éénmalig opgetrokken met 100 euro voor iedereen. Die filosofie wordt ook doorgetrokken in het Groeipakket waar het basisbedrag terug jaarlijks met 2% wordt geïndexeerd, de sociale toeslag verhoogt met 15 euro en de doelgroep van de sociale toeslagen wordt uitgebreid met 50.000 kinderen. Voor bedrijven is er een pakket van 250 miljoen euro aan premies en daarnaast worden ook goedkope leningen voorzien. Zowel zelfstandigen, zoals bakkers en beenhouwers, KMO’s als grote bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast wil Vlaanderen de mensen en bedrijven ook ondersteunen in de structurele energietransitie.

Binnenlands Bestuur

Energiedelen met zonnepanelen in sociale woonwijk: tarief lager dan sociaal tarief

7 september 2022 - De energiecrisis treft iedereen. Ook sociale huurders voelen dit in hun portemonnee. Sommigen pleiten daarom om het sociaal tarief uit te breiden of te versterken, maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. In Mechelen financiert burgercoöperatie Klimaan 729 zonnepanelen voor een sociale woonwijk. Het tarief voor de sociale huurders zal lager liggen dan het sociaal tarief. “Een primeur voor Vlaanderen én Europa”, aldus Vlaams ministers Somers en Demir, “via een energiegemeenschap delen huurders met verschillende energieleveranciers zonnestroom met elkaar”.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen nemen maatregelen om energieverbruik in te perken

4 september 2022 - Op zondag 4 september 2022 bracht Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een bezoek aan Bonheiden. Het lokaal bestuur neemt er het voortouw in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Minister Somers: “De energiecrisis laat zich op elk niveau voelen. Ook voor de lokale besturen telt elke kilowattuur. Het is een Europese crisis die een lokaal bestuur uiteraard niet alleen kan oplossen, maar elke stad en gemeente kan wel maatregelen nemen om de energiefactuur op korte en lange termijn terug te dringen. Hier in Bonheiden zitten ze alvast niet stil.” De minister bezorgde een inspiratielijst van mogelijke maatregelen aan alle lokale besturen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers geeft klokkenluiders betere bescherming

25 augustus 2022 - Personeelsleden van de Vlaamse Overheid en lokale besturen moeten in de toekomst geen ontslag meer vrezen als ze wantoestanden, corruptie of banden met de drugsmaffia naar buiten brengen. Daarvoor heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de bestaande regels voor de bescherming van klokkenluiders aangescherpt. “Als personeelsleden inbreuken vaststellen, zullen ze die aan het licht kunnen brengen. Zonder angst voor ontslag of andere vergeldingsmaatregelen van hun leidinggevenden. Zo kunnen fraude, corruptie, maar ook banden met de drugsmaffia sneller ontdekt worden.”

Vacature

Vacature junior-raadgever Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur is op zoek naar een M/V/X voor de functie van junior-raadgever Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur

Minister Peeters en Somers geven extra boost aan fietssnelwegen

18 juli 2022 - Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal deze legislatuur meer dan 1 miljard euro investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekt voluit de kaart van de fiets met het Plan Kopenhagen dat 150 miljoen euro voorziet voor fietsinvesteringen via de lokale besturen. Vandaag maakten beide ministers bekend dat 45 miljoen euro van het Plan Kopenhagen gebruikt zal worden om fietssnelwegen aan te leggen, de provinciebesturen leggen er nog eens 45 miljoen bovenop. “90 miljoen euro voor de verdere uitbouw van extra fietssnelwegen in Vlaanderen. Broodnodige investeringen als je weet dat de VAB vorige jaar een stijging van het fietsgebruik registreerde van maar liefst 77%. Die keuze voor de fiets moeten we blijven aanmoedigen als we willen dat de Vlaming zijn auto vaker inruilt voor de fiets. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het functionele fietsnetwerk en spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal fietsverplaatsingen, vooral over langere afstand”, klinkt het bij de beide ministers.

Vlaamse Overheid

Bart Somers gaat in dialoog met HR-ambtenaren over HR-beleid van de Vlaamse Overheid

14 juli 2022 - 74% van de Vlaamse personeelsleden geeft vandaag aan dat het goed gaat met hen. Het toont aan dat de Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever is. Minstens even belangrijk is om ervoor te zorgen dat dat ook in de toekomst zo blijft en nog beter te doen dan vandaag. Vlaams Minister van Bestuurszaken Bart Somers legde daarom zijn oor te luister bij de HR business partners van de Vlaamse overheid. “Onze werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van de Vlaamse overheid. Daarom is het van belang steeds goed te bekijken wat er nog beter kan. Om zo de goesting en fierheid om voor de Vlaamse overheid te werken nog te verhogen. Om talenten aan te trekken om de dienstverlening voor de burgers te verbeteren. ”

Binnenlands Bestuur

Mechelse chef-kok Seppe Nobels ontvangt Vlaams Ereteken

11 juli 2022 - Voor de achtste keer intussen werden vandaag de Vlaamse eretekens uitgereikt. Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag zet de Vlaamse regering op die manier mensen of organisaties in de kijker die het afgelopen jaar het verschil hebben gemaakt. Eén van de laureaten dit jaar is Mechelse chef-kok Seppe Nobels. De reden spreekt voor zich zegt Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers: “Seppe Nobels kiest er keer op keer voor niet in te zoomen op de problemen van diversiteit, maar om te tonen wat de mogelijkheden zijn.”

Binnenlands Bestuur

Gouden paralympiër Michèle George ontvangt Vlaams Ereteken

11 juli 2022 - Amazone Michèle George behaalde verspreid over drie Olympische spelen maar liefst vijf gouden medailles. Ze is daarmee een inspiratie voor vele medeburgers. En dat is ook de Vlaamse regering niet ontgaan. Vandaag werd ze beloond met het Vlaams ereteken. Voor Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers is duidelijk waarom: “Michèle George verlegt grenzen. En ze doet dat niet enkel voor zichzelf, maar ze inspireert op die manier ook anderen die omwille van hun handicap op muren botsen.”

Binnenlands Bestuur

Wichelen start met energiedelen

29 juni 2022 - Vanaf 1 juli is energiedelen mogelijk tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker. In Wichelen geven ze alvast het goede voorbeeld. Het lokaal bestuur is er helemaal klaar voor om de stroom die de zonnepanelen opwekken, te delen met andere panden in de gemeente.

Binnenlands Bestuur

Commissie deontologie moet lokale besturen helpen aantal klachten terug te dringen

28 juni 2022 - Het afgelopen jaar ontving Audit Vlaanderen een recordaantal klachten over mogelijk misbruik bij lokale besturen. 89 in totaal om exact te zijn. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekijkt daarom om een commissie deontologie bij alle lokale besturen te verankeren. “Vandaag heeft bijna één op de drie gemeenteraden in Vlaanderen al een commissie deontologische zaken. Op die manier wordt deontologie automatisch een onderwerp van regelmatig debat waardoor misbruik preventief aangepakt wordt. Ik wil bekijken hoe we dit instrument bij al onze steden en gemeenten kunnen verankeren.”

Binnenlands Bestuur

Financiering en twee extra nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen

24 juni 2022 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist om twee extra nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen op te richten. Ook het bestaande nooddorp in Antwerpen wordt opgeschaald tot 1000 plaatsen. Daarnaast wordt de financiering voor steden en gemeenten verlengd. Zo wil de Vlaamse regering haar doelstelling van 30.000 opvangplaatsen behalen.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering wil opvangcapaciteit voor Oekraïners optimaliseren

21 juni 2022 - Momenteel hebben 15.348 Oekraïense vluchtelingen een opvangplaats gekregen in Vlaanderen. Het gaat daarbij om particuliere opvang, opvang door lokale besturen, en opvang in de nooddorpen van Mechelen en Antwerpen. Opvang bij particuliere gezinnen kan duurzaam zijn, maar dat is het zeker niet altijd. De Vlaamse regering bekijkt daarom hoe de modaliteiten van de financiering voor lokale besturen moet worden aangepast, en hoe de opvangcapaciteit kan worden geoptimaliseerd. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “Er zijn momenteel nog 10.250 beschikbare plekken in Vlaanderen, maar we willen ons voorbereiden op wat er mogelijk nog komt. Daarom voorzien we een aanpak voor de komende zes maanden.”

Samenleven

Bart Somers plant vergadering met gemeenten waar Diyanet-moskeeën zijn

21 juni 2022 - Diyanet-moskeeën die ook in de toekomst hun erkenning willen behouden, moeten hun band met de Turkse overheid doorknippen. Dat is één van de voorwaarden in het nieuwe erkenningsdecreet. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers gaf zijn informatie- en screeningsdienst alvast de prioritaire opdracht om hierop te controleren. Daarnaast zal hij ook samenzitten met de burgemeesters met een Diyanet-moskee op hun grondgebied. Dat laatste zei hij vandaag tijdens de commissie Binnenlands Bestuur.

Binnenlands Bestuur

Opnieuw meer dan 11.000 plaatsen in zomerscholen

20 juni 2022 - Meer dan 11.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 88 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Daarmee ligt het aantal plaatsen even hoog als vorige zomer, ook al werd dit schooljaar niet meer gedomineerd door het coronavirus. Er waren geen collectieve schoolsluitingen die voor leerachterstand zorgden, maar veel lokale besturen en scholen zien opnieuw het nut van een zomeraanbod. “Zomerscholen zijn kansenmachines, zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Een leerkracht vertelde dat hij in september meteen kon zien welke kinderen naar een zomerschool geweest zijn: “Ik pik ze er zo uit”. Dat is de mooiste appreciatie”.

LEKP

Boeren belangrijke partner bij energietransitie

1 juni 2022 - Samen met Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens bezocht Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag fruitteler Jan Van der Velpen in Bierbeek. Het fruitbedrijf wekt via een zonnepaneleninstallatie boven zijn boomgaard groene energie op die in de toekomst gebruikt kan worden om buurtbewoners van stroom te voorzien. “Om van de energietransitie een succes te maken, hebben we iedereen nodig. Ook onze landbouwers zijn een belangrijke partner in het realiseren van de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Klimaat en innovatie gaan hier hand in hand”, aldus minister Somers. Vlaanderen zorgt voor de nodige ondersteuning om dergelijke projecten verder uit te rollen.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen wordt koploper in energie-delen met lokale besturen als ambassadeurs

18 mei 2022 - Op uitnodiging van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir kwamen vandaag meer dan 25 burgemeesters en lokale ambtenaren bijeen in het Green Energy Park te Zellik voor een inspiratiedag rond energiedelen voor en door lokale overheden. Specialisten van Fluvius, Flux50 en de VUB gaven aan de hand van vier cases info over hoe ze het principe van energiedelen kunnen toepassen, faciliteren en stimuleren binnen hun gemeente. Via een projectoproep van 10 miljoen euro zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige ondersteuning.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers op werkbezoek in Amsterdam: “hier werken ze aan de stad van de toekomst”

9 mei 2022 - In haar regeerakkoord gaf de Vlaamse regering aan haar blik op het Noorden te zullen richten. Daarom brengt Vlaams Viceminister-president Bart Somers met een delegatie van burgemeesters en experts mobiliteit en digitalisering een werkbezoek aan Amsterdam. Een dag vol inspiratie op het vlak van digitalisering, (deel)mobiliteit en stadsvernieuwing.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen viert 20 jaar stadsvernieuwing met mobiele tentoonstelling en congres

28 april 2022 - Vandaag werd in het Lamot Congrescentrum in Mechelen het startschot gegeven van de mobiele tentoonstelling ‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’. Deze unieke tentoonstelling neemt de bezoeker mee doorheen twintig jaar Vlaamse stadsvernieuwing en de betekenis ervan voor Vlaanderen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De steden zijn altijd de kracht van Vlaanderen geweest. Een stad is voortdurend in ontwikkeling en beweging, een plaats van innovatie en creativiteit. Met stadsvernieuwingsprojecten maken we onze steden aantrekkelijker, moderner en duurzamer. Blij dat we met deze tentoonstelling de burger op een laagdrempelige manier kunnen laten kennismaken met stadsvernieuwing.” De tentoonstelling zal dit jaar in diverse steden te bezichtigen zijn.

Binnenlands Bestuur

Innovatieve Klimaatprestatiecontracten voor energie-efficiënt lokaal patrimonium

28 april 2022 - Steden en gemeenten die hun patrimonium diepgaand energetisch moeten renoveren tegen 2030 om de verscherpte klimaatdoelstellingen te halen, kunnen daarvoor gebruik maken van Klimaatprestatiecontracten. Het gaat om innovatieve aanbestedingen tussen lokale besturen en bedrijven om meerdere publieke gebouwen tegelijk diepgaand te renoveren, waarbij de vergoeding afhangt van het resultaat. Het zijn de bedrijven die selecteren welke set van maatregelen nodig is, om doeltreffend de CO²-uitstoot te reduceren. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers : “Een duurzaam klimaatbeleid is kostenefficiënt en levert zelfs geld op. Met de Klimaatprestatiecontracten bieden wij de lokale besturen een methode aan om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen in samenwerking met private spelers. We kunnen projecten veel sneller op deze manier beginnen te realiseren.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering keurt opschalingsstrategie opvang Oekraïense vluchtelingen goed

31 maart 2022 - De Vlaamse regering heeft een aantal bijkomende beslissingen genomen voor de opvang van tijdelijke ontheemden uit Oekraïne. Dat laten Minister-President Jan Jambon en ministers Somers en Diependaele weten. “We legden een strategie vast om de volgende maanden tot een verdere opschaling te komen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast gaan we regioteams voorzien en werd het financiële kader van de opvang verfijnd.”

Binnenlands Bestuur

Mechelen start met de bouw van eerste nooddorp in Vlaanderen

27 maart 2022 - In Mechelen is de bouw van één van de eerste twee nooddorpen in Vlaanderen van start gegaan. Vanochtend werden de eerste woonunits geleverd op de grindparking aan de Nekker. In totaal komen er 208 logiesgebouwen, goed voor 624 noodopvangplaatsen. Daarnaast wordt er onder andere voorzien in een dokterspraktijk, een speeltuin en een tent van maar liefst 3.200 vierkante meter die het hart van het dorp wordt.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen verzamelt alle huisvesting in één handige tool

17 maart 2022 - De Vlaamse taskforce Oekraïne ontwierp een handige digitale huisvestingstool om alle huisvestingsplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te verzamelen op één platform. “Een overzicht met alle huisvestingsinitiatieven is noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. Er zijn erg veel voorstellen, denk aan kamers in hotels, internaten, woonzorgcentra en andere gebouwen, maar het overzicht bleef uit. Daar brengen we dus nu verandering in met deze tool”, klinkt het bij Vlaams ministers Somers en Diependaele.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse hulplijn voor Oekraïense vluchtelingen en opvanggezinnen

14 maart 2022 - Steeds meer Oekraïense vluchtelingen komen aan in ons land. Mensen die van de ene dag op de andere zijn moeten vluchten voor oorlog. Ze bevinden zich in een situatie en omgeving die hen volledig onbekend is. Om hen te ondersteunen installeert Vlaams Minister Bart Somers daarom een hulplijn waar ze problemen kunnen melden en terecht kunnen met al hun vragen. “De hulplijn zal op een zo laagdrempelig mogelijke manier werken en de mensen verder helpen in hun eigen taal. Ook burgers die Oekraïners opvangen zullen er terecht kunnen.”

Binnenlands Bestuur

Eerste bevraging bij hotel- en logiessector: alvast plaats voor 1.400 Oekraïense vluchtelingen

8 maart 2022 - Gisteren meldden zich ongeveer 1.500 Oekraïense vluchtelingen aan het Jules Bordet ziekenhuis ter registratie. Van hieruit worden zij ter opvang toegewezen aan steden en gemeenten. De voorbije dagen gebeurde door Horeca Vlaanderen een bevraging bij de hotels en logies, op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “33 hotels reageerden al op de bevraging en kunnen alvast 557 kamers beschikbaar maken. Goed voor de tijdelijke opvang van zo’n 1.100 vluchtelingen indien nodig. Via twee leegstaande jeugdlogies van Toerisme Vlaanderen in Laarne en Ronse komen daar nog eens bijna 300 mogelijke plaatsen extra bij. Goed voor een totaal van 1.400 opvangplaatsen die ter beschikking komen van de betrokken lokale besturen”, klinkt het bij ministers Somers en Demir.

Oekraïne

In Vlaanderen wonen 3.000 mensen met Oekraïense nationaliteit

7 maart 2022 - In Vlaanderen wonen bijna 3.000 mensen met de Oekraïense nationaliteit. 2.942 om precies te zijn. 30% van alle Oekraïners woont in Antwerpen, Gent of Leuven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers opvroeg bij zijn administratie. “Naast Oekraïense vluchtelingen die zich aanmelden in het Jules Bordet ziekenhuis om vandaaruit toegewezen te worden aan een bepaalde stad of gemeente, zullen sommige Oekraïners zich rechtsreeks wenden tot hun familie en vrienden in België. Ook deze tweede groep mensen moeten we bereiken en contacteren. We brengen daarom in kaart waar de grootste Oekraïense gemeenschappen in ons land wonen”, klinkt het bij de minister.

Binnenlands bestuur

Vlaamse regering ondersteunt lokale besturen in opvang Oekraïners

5 maart 2022 - De Vlaamse regering organiseerde zaterdag om 10.00uur een webinar voor de lokale besturen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vlaams ministers Jambon, Somers en Diependaele gaven er meer toelichting over de organisatie en ondersteuning van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. “Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we onze steden en gemeenten, ook financieel. We maken werk van collectieve en duurzame opvangplaatsen. Een Europees land is in oorlog. Oekraïners die naar Vlaanderen vluchten, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen.”

Vlaamse Regering

Brief Oekraïne

Brussel, 2 maart 2022

Klimaatfonds

Verdeling middelen klimaatfonds: o.a. 10 miljoen euro om zonnepanelen op appartementen en energiegemeenschappen aan te moedigen

28 februari 2022 - Enkele weken geleden geraakte bekend dat de Vlaamse regering minstens 44 miljoen euro extra zal mobiliseren om maatregelen te nemen die een turbo zetten op haar renovatie- en energiestrategie voor burgers en ondernemers. Dat stemt overeen met de extra inkomsten in het klimaatfonds door de toegenomen Europese CO2-prijs. Er geraakte al bekend dat Vlaams minister Demir onder meer een verdubbeling van de premie voor dakisolatie en zoldervloerisolatie zou voorzien in 2022, net als het budget voor de batterijpremie werd opgetrokken naar 30 miljoen euro. Maar intussen zijn ook de bijkomende maatregelen bekend van de andere ministers. Het meest in het oog springend is de projectoproep van 10 miljoen euro op initiatief van Vlaams minister Bart Somers om zonnepanelen op appartementsgebouwen en binnen energiegemeenschappen aan te moedigen

Binnenlands Bestuur

Bart Somers hervormt organisatie van lokale verkiezingen

22 februari 2022 - Eind vorig jaar zorgde Vlaams minister Bart Somers voor een ingrijpende hervorming van de lokale democratie met onder meer de afschaffing van de opkomstplicht. Met zijn visienota die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, wil hij ook de concrete organisatie van de verkiezingen moderniseren. “Het uitgavenplafond wordt niet geïndexeerd. We willen de stemresultaten bekendmaken per stembureau. Burgers die op verkiezingsdag moeten zetelen in een stem- of telbureau krijgen een vergoeding tot 50 euro. Er komt een proefproject in een aantal gemeenten waar kiezers zelf mogen kiezen waar ze hun stem uitbrengen. En we onderzoeken of mensen die normaal gezien een volmacht gebruiken ook niet op een alternatieve en laagdrempelige manier kunnen stemmen.”

LEKP

Wandeling langs klimaatwerven in Roeselare

12 februari 2022 - Zaterdagnamiddag kwam Vlaams Viceminister-president Bart Somers naar Roeselare om het belang van zowel lokale als overheidsinitiatieven te onderstrepen in kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Samen met enkele leden van het stadsbestuur, werd hij op sleeptouw genomen voor een wandeling langs enkele belangrijke klimaatwerven in de stad.

Binnenlands Bestuur

46 lokale besturen gaan met 11 projecten concreet aan de slag voor een Gemeente zonder gemeentehuis

10 februari 2022 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceerde enkele maanden geleden de eerste projectoproep ‘Gemeente zonder gemeentehuis’. Tijdens een bezoek aan het Artificial Intelligence-bedrijf Arinti in Mechelen, maakte de minister vandaag de selectie bekend. Elf projecten ingediend door 46 samenwerkende lokale besturen zullen in totaal een financiële ondersteuning van meer dan €1 miljoen euro ontvangen. “Digitaal is de toekomst. Niets is onmogelijk in de wereld van morgen, dat is me vandaag nogmaals duidelijk geworden. Ook Artificial Intelligence (AI) zal de komende jaren voor onze lokale besturen een grote rol gaan spelen en onze lokale dienstverlening de komende jaren helpen verbeteren. De burger staat daarbij steeds centraal”, aldus minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen verlagen belastingen, maar waakzaamheid voor inflatie en energiefactuur

8 februari 2022 - De aanhoudende inflatie en de stijgende energiekosten laten zich ook voelen in de lokale financiën. Dat blijkt uit de aangepaste meerjarenplannen die de lokale besturen de afgelopen weken indienden. Maar de financiële situatie van onze lokale besturen blijft gezond. “Elk bestuur heeft een meerjarenplan met een positieve autofinancieringsmarge in 2025. En wat opmerkelijk is: in 2022 zijn er meer gemeenten die hun belastingen verlagen dan verhogen. Maar we moeten waakzaam blijven”, klinkt het bij minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Definitief akkoord afbakening van 15 Vlaamse regio’s

4 februari 2022 - De Vlaamse Regering bereikte vandaag een historisch akkoord. Met 15 regio’s die decretaal verankerd worden, wordt er definitief komaf gemaakt met het Vlaamse lappendeken aan samenwerkingsverbanden. In vier van de vijf provincies was er reeds een akkoord, vandaag werd ook de Limburgse knoop doorgehakt. Limburg blijft één regio, maar net als in de andere regio’s blijft kleinschaligere samenwerking evident mogelijk. Vlaams minister Bart Somers: “Hier spreekt men al over sinds de onderhandelingen van het Egmontpact in de jaren 70. Deze Vlaamse regering hakt de Gordiaanse knoopt door. Een interne staatshervorming. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie, efficiëntie en lokale slagkracht.”

Binnenlands Bestuur

Minister Bart Somers plant haag voor Lokaal Energie- en Klimaatpact

1 februari 2022 - Ministerieel bezoek op de bedrijfssite van DDS: Bart Somers trekt samen met vertegenwoordigers van DDS, de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Dendermonde zijn laarzen aan om een haag te planten rond het energiepark van DDS. Kleine boompjes zullen een ecologische haag vormen om de biodiversiteit in de regio te bevorderen. En dat idee kwam van de stad Dendermonde die hiermee een eerste actie waarmaakt binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers.

Mechelen

Vlaanderen investeert 4 miljoen in Mechelse culturele infrastructuur

19 januari 2022 - Vlaams minister-president Jambon was vandaag op bezoek in Mechelen. De minister investeert 4 miljoen in de culturele infrastructuur van de stad. Twee miljoen daarvan gaat naar de transformatie van de Predikherenkerk tot een culturele hub. De andere twee miljoen gaat naar het cultuurcentrum Mechelen. Vlaams Minister Bart Somers: “Samen met de 2,4 miljoen euro voor de Heilig Hartkerk betekent dit een investering van maar liefst 6,4 miljoen vanuit Vlaanderen. Een boost voor onze culturele infrastructuur. We zetten Mechelen hiermee meer dan ooit op de kaart als cultuurstad.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers vernietigt systeem trajectcontrole Bonheiden

14 januari 2022 - De afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. In Bonheiden gingen ze in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Op zich geen probleem, was het niet dat het contract bepalingen bevatte die minstens de indruk wekten dat de lokale autonomie dreigde ondergraven te worden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers schorst Veerle Heeren 6 maanden

30 december 2021 - Veerle Heeren wordt 6 maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beslist op basis van een hoorzitting, het tuchtverslag van de gouverneur en de eigen verklaringen van Veerle Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021. “Niettegenstaande enkele verzachtende omstandigheden, heeft Veerle Heeren als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie”, aldus de minister.

Binnenlands Bestuur

Lokaal Energie en Klimaatpact van Bart Somers wordt inspiratiebron voor heel Europa

20 december 2021 - Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, architect van de Europese Green Deal, heeft Vlaams minister Bart Somers gevraagd om Europese klimaatambassadeur te worden. Minister Somers lanceerde een Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. “Ambities moeten vertaald worden in concrete maatregelen en daar hebben we de lokale besturen heel hard bij nodig. Het LEKP heeft wat dat betreft een fantastische aanpak en gaan we nu in heel Europa promoten”, aldus Frans Timmermans.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil beroep doen op Vlaamse ambtenaren om boostercampagne te versnellen

19 december 2021 - Op advies van de Hoge Gezondheidsraad werd het tijdsinterval voor een boosterprik van de Pfizer- en Moderna vaccins ingekort van zes naar vier maanden. Dat laat toe om de boostercampagne te versnellen. Het wordt een uitdaging om genoeg vrijwilligers en personeel te vinden. Vlaams minister Bart Somers wil daarvoor beroep doen op de Vlaamse ambtenaren. “Mits toestemming van de leidinggevende kan een ambtenaar een dienstvrijstelling krijgen om tijdens de diensturen te gaan helpen in de brede zorgsector. We gaan deze mensen maximaal toeleiden naar de vaccinatiecentra. We moeten alles doen om zo snel mogelijk te gaan met de boostercampagne. Ook tussen Kerst en Nieuwjaar”, klinkt het bij de minister.

Binnenlands Bestuur

Noodopvang voor basisschoolkinderen die nergens anders terecht kunnen

8 december 2021 - De week voor de kerstvakantie wordt een extra afkoelingsweek. Dat werd recent beslist door het Overlegcomité. Niet alle ouders zullen echter kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat beide ouders werken in de zorgsector. Er zal in die gevallen naar noodopvang gekeken worden. Scholen krijgen nu de vraag om op korte termijn de noden van hun ouders in kaart te brengen. Op basis van deze bevragingen zullen scholen, lokale besturen en het brede welzijnsveld samen zitten om de noodopvang te organiseren. Er was ook al noodopvang in eerdere periodes waarin de scholen collectief gesloten werden.

Binnenlands Bestuur

Vaccinatiekaravaan trekt van gemeente naar gemeente voor boosterprik

7 december 2021 - Deze week strijkt het mobiele vaccinatieteam van spoedarts Jan Stroobants neer in de gemeenten Stabroek, Schoten en Wommelgem om de inwoners hun boosterprik te geven. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ging in Schoten kijken hoe dit in z’n werk gaat: “Initiatieven zoals dit tonen opnieuw de creativiteit en de drive van onze lokale besturen en eerstelijnszones. Net zoals de eerste vaccinatiecampagne zorgen zij ervoor dat deze boostercampagne een succes wordt. Op anderhalve dag tijd prikken ze hier 3.376 mensen. De derde prik biedt extra bescherming en samen met de maatregelen van het overlegcomité kan het de druk op ons zorgsysteem verminderen.”

LEKP

Lokale besturen nemen voortouw: volledig CO2-vrije sociale woningen in Hoeselt

4 december 2021 - 293 van de 300 Vlaamse gemeenten ondertekenden het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaams Minister Bart Somers. De middelen uit het pact kunnen lokale besturen gebruiken om hun klimaatbeleid kracht bijzetten. Met de renovatie van vier sociale woningen tot volledig fossielvrije woningen toont de gemeente Hoeselt alvast het ongelooflijk potentieel. “Dit project toont waar ambitieuze lokale besturen die aan de slag gaan met nieuwe technologie toe in staat zijn. Een lokaal klimaatbeleid dat niet enkel goed is voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de burgers”, aldus Vlaams Minister Bart Somers.

Vlaamse regering

600 euro extra voor laagste lonen met jobbonus

19 november 2021 - Na een eerder akkoord bij de begrotingsopmaak in september, heeft de Vlaamse regering de jobbonus nu ook uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. In de toekomst zullen mensen met een laag loon elk jaar tot 600 euro extra verdienen. Werkgevers van hun zijde zullen dankzij deze prikkel openstaande vacatures dan weer makkelijker kunnen invullen.

Vlaamse overheid

Vlaamse ambtenaren gaan opnieuw maximaal thuiswerken

14 november 2021 - De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist dat alle ambtenaren van de Vlaamse overheid terug maximaal gaan thuiswerken. Lokale besturen behouden hun autonomie, maar ook daar wordt telewerk maximaal aanbevolen. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten aan De Zondag: “De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn zorgwekkend. Telewerk kan helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als Vlaamse overheid geven we het voorbeeld en kiezen we terug voluit voor thuiswerk.”

Binnenlands Bestuur

Volgende stap in hervorming Vlaams HR-beleid

29 oktober 2021 - Vandaag werd een nieuwe stap gezet in de modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut. Personeelsleden zullen in de toekomst beter beschermd worden. Daarnaast stijgt de bijdrage aan de tweede pensioenpijler tot 5% tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers: “Decretale basis nodig voor coronapas in nieuwe sectoren”

26 oktober 2021 - Burgemeesters kunnen op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet géén Covid Safe Ticket (CST) opleggen in nieuwe sectoren. Daarvoor is een decretale basis nodig. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bart Somers vandaag na overleg met de Vlaamse regering en juristen van zijn administratie. “Vandaag komt het overlegcomité samen en morgen ligt het decreet ter stemming voor in het Vlaams parlement. Als minister zal ik het decreet toepassen. Daarna volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil gemeenteraadsleden beter ondersteunen en statuut versterken

19 oktober 2021 - Er komt een parlementaire werkgroep die zich moet buigen over het statuut van gemeenteraadsleden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag aangekondigd in de commissie. “Sinds de verkiezingen van 2018 hebben 265 lokale mandatarissen ontslag genomen. De redenen lopen uiteen, maar het is duidelijk dat het statuut van gemeenteraadsleden en de werking van de lokale democratie versterkt moeten worden.”

Binnenlands bestuur

Tessenderlo en Ham nemen de principiële beslissing tot samenvoeging

5 oktober 2021 - Op de gelijktijdige gemeenteraden van Tessenderlo en Ham van maandagavond 4 oktober 2021 hebben de twee besturen de principiële beslissing genomen tot vrijwillige samenvoeging. Vanaf nu start een traject van twee jaar waarbij alle aspecten van een fusie onderzocht worden. Belangrijk deel van dit traject zijn de diverse bevragingen en adviezen van bevolking en belanghebbenden. Een extern bureau zal de gemeenten hierin begeleiden. Dit bureau zal in het bijzonder inzetten op communicatie en interactie met de bevolking.

Binnenlands Bestuur

Verlenging vaccinatie in de vaccinatiecentra tot einde van 2021

1 oktober 2021 - De voorbije maanden liep een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65 jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.

Binnenlands Bestuur

Westerlo is de meest kmo-vriendelijke bouwgemeente van Vlaanderen

28 september 2021 - Bouwunie reikt dit jaar voor de eerste keer een award uit voor de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen. Na een analyse van de overheidsopdrachten van de voorbije jaren en een beoordeling door de aannemers kwam de gemeente Westerlo uit de provincie Antwerpen als winnaar uit de bus.

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Peeters trappen de week van de mobiliteit op gang

16 september 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaven vandaag de aftrap van de Week van de Mobiliteit. Op (F)aces of the Future, een inspiratiedag over duurzame mobiliteit maakten meer dan 150 vertegenwoordigers van onze Vlaamse steden en gemeenten hun opwachting. “Van Griekenland tot Limburg, we hebben deze zomer gezien dat de klimaatopwarming verstrekkende gevolgen heeft. 36% van onze Vlaamse broeikasuitstoot komt uit de transportsector en 54% daarvan is het gevolg van personenverkeer. Inzetten op duurzame mobiliteit kan dus een belangrijk verschil betekenen”, klinkt het bij de ministers.

Binnenlands Bestuur

Jaarlijks tot 100.000 ton minder CO2-uitstoot via autodelen en het Lokaal Energie- en KlimaatPact

9 september 2021 - Vandaag stelt Minister Somers samen met Autodelen.net, het Vlaams netwerk autodelen en de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de inspiratiegids betreffende koolstofvrije deelmobiliteit voor. Deze studiedag voor lokale overheden kadert binnen het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP). Met het LEKP wil minister Somers steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. De ambities op vlak van autodelen liggen hoog: Jaarlijks 100.000 ton minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers gaat voor "Gemeenten Zonder Gemeentehuis"

7 september 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt 35 miljoen euro vrij voor “Gemeenten Zonder Gemeentehuis”. Lokale besturen kunnen projecten indienen voor een betere digitale dienstverlening. “We schakelen een versnelling hoger. Het is niet meer van deze tijd dat je voor elk document naar het gemeentehuis moet afzakken als je dat eigenlijk niet wil”, aldus Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Slimme laadpaal met led-verlichting biedt oplossing voor mensen zonder oprit

23 augustus 2021 - Mensen zonder oprit of garage zijn minder geneigd om een elektrische wagen aan te kopen, omdat ze thuis geen plaats hebben om het voertuig op te laden. Hasseltse ondernemer Danny Vaes wil daar verandering in brengen met de LUPYS, een nieuw type laadpaal. Vlaams ministers Bart Somers en Lydia Peeters waren vandaag aanwezig bij de lancering.

Binnenlands Bestuur

Bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met ambities van de Vlaamse regering

18 augustus 2021 - Gisteren stond in De Standaard te lezen dat Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele een actieplan klaar hebben met betrekking tot de toekomst van parochiekerken. Vandaag komt Monseigneur Johan Bonny met een kritisch opiniestuk, waaruit een reeks bezorgdheden blijken. De ministers hebben begrip voor de aandachtspunten van de bisschop: “De bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met de plannen van de Vlaamse regering. We willen uitdrukkelijk partners zijn in dit verhaal.”

Binnenlands Bestuur

10 werkdagen rouwverlof voor ambtenaren en onderwijspersoneel

20 juli 2021 - Het personeel van de Vlaamse Overheid, de provincies, de lokale besturen én het onderwijs krijgt recht op 10 werkdagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Momenteel hebben de personeelsleden van lokale overheden, de Vlaamse overheid en het onderwijspersoneel recht op 4 werkdagen rouwverlof. De nieuwe regeling zal ook gelden voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts willen zo extra tijd en ademruimte geven als er zich een drama voordoet. “Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding van het rouwverlof kan die pijn niet wegnemen, maar zorgt er wel voor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen”, aldus de ministers.

Binnenlands Bestuur

Decreet Somers definitief gestemd: minder particratie, meer macht voor de burger

14 juli 2021 - Het decreet ter versterking en modernisering van de lokale democratie werd vandaag definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. Bart Somers: “We gaan voor meer macht voor de burger en minder voor de partijen. De kiezers zullen voortaan bepalen wie in de gemeenteraad zetelt en meer kunnen wegen op de coalitievorming en op wie burgemeester wordt van hun gemeente.”

Samenleven

Draaiboek voor lokale besturen moet detectie radicalisering binnen Lokale Integrale Veiligheidscellen verbeteren

11 juli 2021 - Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir verspreiden samen met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een draaiboek aan alle lokale besturen om al hun vragen te beantwoorden over de Lokale Integrale Veiligheidscel in de strijd tegen radicalisering. “Veel actoren zien wel degelijk een meerwaarde in hun deelname aan de LIVC’s, maar worstelen nog met veel praktische vragen. Met dit draaiboek geven we burgemeesters een praktische handleiding met handvaten over hoe ze de zaken op het terrein kunnen aanpakken”, aldus Somers en Demir.

Samenleven

33 lokale besturen starten met project om gewelddadige radicalisering te voorkomen

2 juli 2021 - Begin maart lanceerde Vlaams minister Bart Somers een projectoproep voor lokale besturen in het kader van het nieuwe Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering. De eerste projecten zijn goedgekeurd en gaan deze week van start. “De lokale besturen worden de regisseur van het actieplan. Met de extra middelen kunnen ze een deradicaliseringsambtenaar aanstellen, de Lokale Integrale Veiligheidscellen versterken, netwerkmomenten uitbouwen met politie of meer expertise binnenbrengen.”

Binnenlands Bestuur

3 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in mentaal welzijn van jongeren

30 juni 2021 - Vlaams minister Bart Somers lanceerde in maart een projectoproep voor lokale besturen die willen inzetten op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. In totaal dienden 103 steden en gemeenten een aanvraag in. “Eén op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, de coronacrisis heeft dit nog versterkt. We willen dit aanpakken in samenwerking met de lokale besturen, want zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben het best bereiken.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen goed voor 35% van de publieke overheidsinvesteringen

29 juni 2021 - Onze steden en gemeenten zijn van plan om fors te investeren in de relance van onze economie. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de lokale financiën door Belfius. Onze lokale besturen zullen de komende jaren 2,5 miljard euro meer investeren dan oorspronkelijk gepland. Het brengt het totaal op 17 miljard euro, goed voor maar liefst 35% van alle overheidsinvesteringen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Lokale besturen worden het bestuursniveau van de 21ste eeuw. Ze hebben ons rechtgehouden tijdens de crisis en na de crisis zullen ze verantwoordelijk zijn voor 35% van de overheidsinvesteringen. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we dit met extra middelen, maar we moeten waakzaam blijven want de coronacrisis zorgt voor enkele onzekerheden.”

Binnenlands Bestuur

Principiële fusiebeslissing Hoeselt-Bilzen

28 juni 2021 - De gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen hebben zonet de principiële beslissing genomen om op 1 januari 2025 te fusioneren. De nieuwe gemeente zal 42.300 inwoners hebben en een oppervlakte van 106 km². De intense samenwerking tussen beide gemeenten o.m. binnen de politie- en brandweerzone leidde tot andere vormen van kostenbesparing. Zo wordt er sinds kort gewerkt met éénzelfde GAS-reglement voor de bestraffing van grote en kleine wreveldelicten, gebeurden er heel wat samenaankopen en werd personeel uitgewisseld. Het goede partnership in vaccinatiecentrum De Kimpel deed het vertrouwen groeien en zorgde voor de beslissing om samen verdere stappen te zetten.

Binnenlands Bestuur

Vacature raadgever Binnenlands Bestuur

28 juni 2021 - Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers is op zoek naar een M/V/X om de lokale besturen in Vlaanderen mee vorm te geven

Binnenlands Bestuur

Al meer dan 11.000 leerlingen kunnen naar een zomerschool

27 juni 2021 - In juli en augustus kunnen meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Het gaat nu al om veel meer leerlingen dan vorige zomer, toen ongeveer 7.500 kinderen en jongeren bijgespijkerd werden in een zomerschool. Bovendien zullen de cijfers waarschijnlijk nog oplopen, want scholen en lokale besturen krijgen nog tot 14 juli een extra kans om een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een zomerschool. Vlaams ministers Bart Somers en Ben Weyts hebben daar dit jaar 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. “Het engagement en enthousiasme is groot. Voor kwetsbare jongeren betekent dit een wereld van verschil”, klinkt het bij de ministers.

Binnenlands Bestuur

Sociaal akkoord over koopkrachtverhoging van 1,1% voor personeel lokale besturen

25 juni 2021 - In maart sloten de Vlaamse regering en de sociale partners het VIA6-akkoord. Dat akkoord zorgde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de zorg- en welzijnssectoren waaronder o.a. een koopkrachtverhoging van 1,1% voor de personeelsleden uit de publieke socio-culturele sector. Daarnaast ontvangen de lokale besturen een compensatie van 30 miljoen euro om ook aan de personeelsleden van de lokale besturen die niet onder het VIA6-akkoord vallen een koopkrachtverhoging toe te kennen. Over de concrete uitwerking van deze en andere maatregelen bereikten de lokale besturen, de provincies en de vakbonden nu een akkoord.

Binnenlands Bestuur

Eerste 'Onument' voor coronaslachtoffers ingehuldigd in Kortrijk

20 juni 2021 - In aanwezigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is zondag op de begraafplaats Hoog Kortrijk het 'Onument' ingehuldigd, een monument om de vele slachtoffers van corona te herdenken, maar ook om stil te staan bij andere verlieservaringen. Het Onument op Hoog Kortrijk is het eerste in een reeks Onumenten die op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden opgericht.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers gaat met burgemeesters van Boom en Rumst in gesprek over Tomorrowland

17 juni 2021 - Vlaams minister Bart Somers gaat op korte termijn in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst. Zij beslisten donderdag dat Tomorrowland dit jaar toch niet kan doorgaan, hoewel dat volgens de coronaregels op dat moment wel zou mogen.

Binnenlands Bestuur

Minister Bart Somers stelt resultaten van nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor voor

16 juni 2021 - Hoe fier zijn inwoners op hun stad of gemeente? Voelen ze zich veilig op straat? Vinden ze dat er voldoende groen en veilige fietspaden zijn? Sinds vandaag kennen lokale besturen het antwoord op deze en nog veel meer vragen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers stelde vandaag de resultaten van de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor voor: “Een schat aan informatie. Meer dan 300 indicatoren. Niet enkel om te weten wat we goed en minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan.”

Binnenlands Bestuur

Decreet Somers met afschaffing opkomstplicht goedgekeurd in de commissie

15 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het Decreet Somers goedgekeurd. Het decreet dat de lokale democratie moet versterken gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Bart Somers: “Bij de komende lokale verkiezingen krijgen burgers meer invloed ten nadele van de particratie. Burgers gaan meer wegen op wie in de gemeenteraad zetelt, welke meerderheid er wordt gevormd en wie burgemeester wordt. Daarnaast moderniseren we onze lokale democratie, met het afschaffen van het systeem van volmachten op eer. Ook de opkomstplicht verdwijnt, een hervorming die het democratische debat zal versterken en waar we al lang voor pleiten.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers, Stad Gent en VVSG geven officieel startschot voor Lokaal Energie- en Klimaatpact

10 juni 2021 - In het Gentse Baudelopark hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, burgemeester van Gent Mathias De Clercq, schepen Tine Heyse en voorzitter van de VVSG Wim Dries het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) officieel ondertekend. “De Vlaamse steden en gemeenten die het pact ondertekenen kunnen rekenen op extra financiële middelen. Samen gaan we voor een beter klimaat”, klinkt het bij minister Somers. Duidelijk: de focus van het pact ligt op het realiseren van de doelstellingen, met een minimum aan administratieve lasten.

Binnenlands Bestuur

55 miljoen euro extra om de vaccinatiecentra tot oktober open te houden

9 juni 2021 - Vlaams ministers Bart Somers en Wouter Beke hebben samen 55 miljoen euro extra vrijgemaakt om de vaccinatiecentra tot half oktober open te kunnen houden. De huidige financiering liep tot eind juli. “De vaccinatiecampagne is een succes en draait op volle toeren. Als we zo verder doen, zullen we snel groepsimmuniteit bekomen. Hoe meer mensen we vaccineren, hoe beter.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil lokale kmo’s meer kansen geven bij overheidsopdrachten

2 juni 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf concrete voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen kans als een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Een lokaal bestuur kan nochtans enkele zaken doen om die kansen te vergroten.” Unizo benadrukt al geruime tijd het belang van meer kansen voor kmo’s bij overheidsopdrachten en reageert dan ook erg positief op het initiatief van de minister.

Binnenlands Bestuur

De burger moet de overheid kunnen uitdagen en taken overnemen

31 mei 2021 - Wat als burgers, verenigingen of ondernemers de overheid kunnen uitdagen om bepaalde taken en diensten over te nemen? Dat is zoveel als het Right to Challenge die minister Somers wil uitrollen via de lokale besturen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers gaat voor laadpaal-plan in elke gemeente met 5 concrete acties

25 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat voor een laadpaal-plan in elke gemeente. Hij gaat de lokale besturen daarbij ondersteunen. “Het vergroenen en elektrificeren van ons wagenpark kan enkel lukken als er voldoende laadpalen zijn. Er bestaan al veel goede initiatieven, maar een concreet plan per gemeente zal nodig zijn als we onze doelstellingen willen behalen.”

Binnenlands Bestuur

Terugkeer naar de werkvloer zo duurzaam mogelijk

19 mei 2021 - Binnenkort is telewerk niet langer verplicht. Dat geldt ook voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid. Minister Bart Somers wil de terugkeer naar de werkvloer veilig en duurzaam organiseren. “We moeten de ambitie hebben om beter te doen dan vóór de coronacrisis. We zetten in op duurzaam woon-werkverkeer en gaan voor een gezonde mix tussen kantoorwerk en telewerk.”

Binnenlands Bestuur

98% van de Vlamingen tevreden over vaccinatiecentra

18 mei 2021 - De Vlamingen zijn tevreden over de vaccinatiecentra. Dat blijkt uit een enquête die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers liet uitvoeren bij de bezoekers. “Onze lokale besturen, de medewerkers en de vele vrijwilligers krijgen een goed rapport. Liefst 98% van de respondenten is tevreden en geeft een score van minstens 8 op 10.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen cruciaal om 1 laadpunt per 100 inwoners te realiseren

18 mei 2021 - De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Het aantal laadpalen moet daarom sterk omhoog. “Naast burgers en bedrijven zal er een belangrijke rol zijn voor de lokale besturen. In het Lokaal Energie- en Klimaatplan gaan we voor 1 laadpunt per 100 inwoners tegen 2030”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Meer dan helft van de lokale besturen wil parochiekerken nieuwe invulling geven

16 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele stuurden een bevraging naar de lokale besturen in verband met de herbestemming van de parochiekerken op hun grondgebied. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er een traject van neven- of herbestemming in hun gemeente loopt. “We gaan aan de slag met de honderden leegstaande kerken in Vlaanderen, met respect voor het verleden maar met oog op de toekomst”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

In Regio Zuid-West-Vlaanderen werken de lokale besturen al ruim 60 jaar samen

12 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van de regio Zuid-West-Vlaanderen. De minister maakte er kennis met de unieke werking en ging in dialoog met de burgemeesters over hoe ze de bestaande regionale samenwerking nog kunnen versterken. “Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen werken de 13 lokale besturen al ruim 60 jaar samen. Een bewijs dat samenwerken loont en tot goede ervaringen op het terrein leidt,” besluit Somers.

Binnenlands Bestuur

Vlaams parlement keurt nieuw LIVC-R decreet goed

12 mei 2021 - Het Vlaams parlement heeft woensdagavond het vernieuwde LIVC-R decreet goedgekeurd. Het decreet van Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir maakt het mogelijk om binnen de Lokale Integrale Veiligheidscel alle informatie te delen in de strijd tegen radicalisering. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van de jongeren in Vlaanderen en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers zet in op slimme steden en Citizen Science

11 mei 2021 - Burgers betrekken om data te verzamelen en het beleid vorm te geven. In het Engels: citizen science. Vlaams minister Bart Somers heeft een draaiboek klaar voor steden en gemeenten die hiermee aan de slag willen gaan. Dat antwoordde hij vanmiddag in de commissie Binnenlands Bestuur op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Meer dan zeven op de tien is fier om voor de Vlaamse overheid te werken

7 mei 2021 - Naast de kleinschalige welzijnsbevragingen tijdens de coronacrisis, peilt de Vlaamse overheid ook elke twee jaar naar het algemeen welbevinden van haar werknemers. Die resultaten zijn nu bekend. De Vlaamse overheid krijgt een goed rapport van haar werknemers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Als werkgever hebben we een voorbeeldfunctie en deze cijfers bewijzen dat we die ook vervullen. Meer dan 70 procent is fier om voor de Vlaamse overheid te werken. 84 procent is tevreden en 90 procent vindt dat de organisatie waardevol werk levert voor de samenleving.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse overheid heeft 56% van geplande personeelsbesparingen al gerealiseerd

5 mei 2021 - In haar regeerakkoord stelt de Vlaamse regering een personeelsbesparing van ongeveer 5% voorop, goed voor 1.440 ambtenaren minder tegen 2024. Anderhalf jaar ver in de legislatuur is 56% van die doelstelling reeds bereikt. Zo blijkt uit een artikel dat De Tijd vandaag publiceert. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De rationalisering van ons overheidsapparaat gaat niet gepaard met naakte ontslagen, maar we bekijken wel elke keer als iemand op pensioen gaat of een vervanging noodzakelijk is. Tegelijk zetten we in op digitalisering en maken we werk van efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We gaan voor een moderne overheid en we zijn goed op weg om die ambitie waar te maken.”

Binnenlands Bestuur

Constructieve motie van wantrouwen bij lokale besturen moet politieke impasses sneller oplossen

4 mei 2021 - Wanneer er nu problemen ontstaan binnen een lokale meerderheid, moet er een lange en complexe procedure worden doorlopen om een nieuwe meerderheid aan te stellen. Het is de Vlaamse gouverneur en uiteindelijk zelfs de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur die er hun zegje over moeten doen. Politieke impasses slepen zo maanden en zelfs jaren aan. In de toekomst zal dit veranderen dankzij de constructieve motie van wantrouwen. “Binnenkort zal een lokale gemeenteraad volledig zelfstandig kunnen beslissen om een burgemeester, schepen of zelfs een volledig schepencollege te vervangen. We stappen af van het paternalisme en lange blokkeringen. Een snelle doorstart na een politiek conflict moet mogelijk zijn. We gaan voluit voor lokale autonomie.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale besturen bij heropening terrassen

4 mei 2021 - Zaterdag mogen de terrassen in ons land weer open. Veel mensen kijken hier al lang naar uit. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bezorgde de meest recente richtlijnen, samen met handige tips en goede voorbeelden aan de lokale besturen. Zo wil hij hen helpen om de heropening veilig te laten verlopen en er een succes van te maken. “Iedereen snakt naar vrijheid en dat eerste frisse pintje op een terras. Met enkele kleine aanpassingen kan een lokaal bestuur de veiligheid garanderen en de lokale horecasector een enorm duwtje in de rug geven.”

Binnenlands Bestuur

Definitieve goedkeuring: opkomstplicht wordt afgeschaft

30 april 2021 - Na een positief advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse regering vandaag haar definitieve goedkeuring voor een ingrijpende hervorming. Bij de volgende lokale verkiezingen zal er geen opkomstplicht meer zijn en de invloed van de lijststem zal verdwijnen. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. “Een hoogdag voor de lokale democratie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Weyts lanceren #ikgeefZomerles

29 april 2021 - Tientallen Vlaamse ondernemers engageren zich om les te geven in een zomerschool. Dat stond vandaag te lezen in de krant De Tijd. De Zomerscholen zijn in het leven geroepen om tijdens de zomervakantie leerachterstand weg te werken. Vooral de meest kansarme jongeren worden zo geholpen. Bevoegde ministers Bart Somers en Ben Weyts juichen het initiatief toe en geven ook zelf gehoor aan de oproep: deze zomer gaan ze ook voor een klas staan. Met de hashtag #ikgeefZomerles willen ze nog meer mensen warm maken om dat te doen.

Binnenlands Bestuur

Drie regio's nemen het voortouw in de Vlaamse renovatiegolf

29 april 2021 - Zuid-West-Vlaanderen, Stad Gent en regio Mechelen willen samen, middels het project SUPRA, op drie jaar tijd meer dan 3.000 particuliere woningen ingrijpend energetisch renoveren met steun van ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

Binnenlands Bestuur

Minister Somers onder de indruk van de vereenvoudiging in regio Midwest

27 april 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van regio Midwest, dat is de streek rond Roeselare. De burgemeesters stelden er hun plan voor om het aantal samenwerkingsverbanden in de regio te herleiden van 183 tot slechts 39. “De Vlaamse regiovorming wil het aantal structuren en mandaten drastisch terugschroeven. Op die manier worden onze lokale besturen slagkrachtiger en efficiënter. De regio Midwest is op dit vlak een echte voorloper en toont de weg voor de rest van Vlaanderen”, klinkt het bij minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Somers wil hitte-eilanden in steden aanpakken

25 april 2021 - De thematische stadsvernieuwingsoproep staat dit jaar in het teken van hitte. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte het thema zopas bekend: “Elk jaar krijgen we meer hittegolven en meer dagen waarbij de temperatuur boven de 30 graden stijgt. Onze steden voelen dit extra hard, want de hitte kan er nergens ontsnappen en er zijn te weinig afkoelingsplaatsen. Nochtans kan dit deels worden opgelost met doordacht beleid.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen lanceert projectoproep voor zomerscholen

23 april 2021 - Scholen en lokale besturen kunnen vanaf maandag een zomerschool-project indienen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maken samen € 10 miljoen vrij voor zomerscholen die tussen 5 juli en 27 augustus 2021 georganiseerd worden. De Vlaamse Regering keurde vandaag de projectoproep definitief goed. “Met de zomerscholen verrijken we het aanbod, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Weyts en Somers. “Zomerscholen helpen niet alleen met het inhalen van de leerachterstand, maar geven ook zelfvertrouwen en versterken kennis van het Nederlands”.

Binnenlands Bestuur

Minister Bart Somers neemt kennis van onbestuurbaarheid Machelen

21 april 2021 - Midden februari stemde een meerderheid van de Machelse gemeenteraad voor de onbestuurbaarheid van haar gemeente. Provinciegouverneur Jan Spooren startte daarop gesprekken met de verschillende betrokken partijen. Op basis van zijn verslag geeft Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de Machelse gemeenteraad groen licht om een nieuw college te vormen. “Uit het rapport blijkt duidelijk dat de huidige meerderheid niet verder kan. Het is nu aan de verschillende partijen in Machelen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid in het belang van hun inwoners.”

Binnenlands Bestuur

Zelftests voor personeel van lokale besturen en Vlaamse overheid

5 april 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een raamcontract voor lokale besturen om zelftests aan te kopen voor hun personeelsleden. Ook voor het personeel van de Vlaamse overheid worden 27.000 zelftests per week voorzien. “Hoe sneller we een besmetting kunnen vaststellen, hoe beter we de verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Naast de vaccins zullen zelftests een cruciaal onderdeel vormen in de bestrijding van deze coronacrisis.”

Binnenlands Bestuur

Extra middelen en begeleiding voor meer zomerscholen

2 april 2021 - Tussen 5 juli en 27 augustus 2021 kunnen er in heel Vlaanderen opnieuw zomerscholen georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceren een nieuwe projectoproep na de paasvakantie en maken samen € 10 miljoen vrij voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten. Genoeg om 20.000 leerlingen te bereiken. Extra ondersteuning en een inspiratiegids boordevol concrete tips en mooie voorbeelden biedt de houvast die er vorige zomer nog niet was. “We willen de zomerscholen nu voorgoed verankeren”, zeggen Weyts en Somers. “Zo geven we toch een positief gevolg aan de coronacrisis”.

Vlaamse regering

Vlaamse Regering en sociale partners zetten turbo op tewerkstelling in Vlaamse zorg- en welzijnssectoren

30 maart 2021 - De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de invulling van de kwaliteitsmaatregelen in het kader van VIA 6. De sociale onderhandelingen zijn nu afgerond, wat betekent dat er werk gemaakt kan worden van de concrete uitvoering. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke reageert erg tevreden: ‘Met dit akkoord zetten we een echte turbo op de tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Hiermee komen we tegemoet aan belangrijke fundamentele vragen van werkgevers en werknemers. Zo krijgen zij de nodige ademruimte in de concrete organisatie en invulling van hun job en plaatsen we diegene die de zorg nodig heeft centraal, door meer tijd te geven voor zorg.’

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Beke zetten in op noodopvang voor basisschoolkinderen

25 maart 2021 - De nieuwe coronamaatregelen zorgen ervoor dat lokale besturen opnieuw een belangrijke rol krijgen in het organiseren van kinderopvang. Veel sport- en jeugdkampjes die normaal tijdens de paasvakantie gingen doorgaan zijn geannuleerd. Bovendien heeft het overlegcomité beslist het lager en secundair onderwijs in de week voor de paasvakantie al te sluiten. “Voor ouders die echt geen oplossing vinden via het reguliere aanbod, kunnen steden en gemeenten noodopvang voorzien. We ondersteunen hen met extra middelen en richtlijnen”, aldus minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers investeert extra in mentaal welzijn

19 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt binnen zijn bevoegdheden extra middelen vrij voor mentaal welzijn. Hij lanceert een projectoproep voor lokale besturen en vraagt meer aandacht voor de uitdagingen dat telewerken met zich meebrengt.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers: “Stadsvernieuwingsprojecten staat in teken van veerkracht”

18 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers lanceert een bijkomende projectoproep voor stadsvernieuwingsprojecten. “Corona heeft onze steden extra onder druk gezet en uitgedaagd. De stad is de plaats waar problemen én oplossingen het eerst zichtbaar worden. De lokale besturen toonden deze crisis een ongelofelijke veerkracht. Met een bijkomende impuls van 20 miljoen euro willen we onze steden stimuleren om te blijven vernieuwen en innoveren.”

Binnenlands Bestuur

17 regio’s: minder structuren, meer transparantie en efficiëntie

12 maart 2021 - Vlaanderen telt vandaag niet minder dan 2229 lokale samenwerkingsverbanden. Het is een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden. De Vlaamse regering wil komaf maken met die bestuurlijke versnippering en klopte vandaag een kaart af met zeventien regio’s. “We versterken de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie en efficiëntie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Plan Kopenhagen: 150 miljoen euro extra voor betere fietspaden

1 maart 2021 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 150 miljoen euro vrijgemaakt voor lokale besturen die nieuwe fietspaden willen aanleggen. Bart Somers: “Meer en meer Vlamingen gebruiken de fiets. We investeren daarom extra in meer en betere fietspaden. Naast de 335 miljoen euro die minister Peeters dit jaar vrijmaakt, geven we een extra impuls aan de lokale besturen met het Plan Kopenhagen.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers lanceert projectoproep voor aangename Leefbuurten

26 februari 2021 - Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij de kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein. De minister lanceert samen met de Vlaamse Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen een projectoproep voor aangename “Leefbuurten”.

Binnenlands Bestuur

Nieuwe fase in de vaccinatiestrategie gaat van start

12 februari 2020 - Vandaag werden de eerste AstraZeneca-vaccins geplaatst bij de eerste 200 zorgverleners uit de eerste lijn. We luiden hiermee een nieuwe fase van de Vlaamse vaccinatiecampagne in.

Vlaamse regering

Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne

29 januari 2021 - Elke dag krijgen duizenden mensen in Vlaanderen hun prik die ons op termijn een weg moet banen uit deze gezondheidscrisis en die iedereen zijn vrijheid moet teruggeven. De vaccinaties op het terrein verlopen goed. De boodschap die de Vlaamse Regering wil geven, is klaar en duidelijk: Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne, maar blijft afhankelijk van de leveringszekerheid van de producenten.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering heeft regeling schuldovername klaar voor gemeentes die vrijwillig fuseren

29 januari 2021 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Begroting Matthias Diependaele een regeling tot financiële schuldovername uitgewerkt om vrijwillige fusies te stimuleren.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering maakt 65 miljoen vrij voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

22 januari 2021 - De Vlaamse Regering gaf vandaag meer informatie over de financiering van de Vlaamse vaccinatiecentra. In totaal wordt er bijna 65 miljoen euro vrijgemaakt voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra. Er wordt daarbij rekening gehouden met het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum zal bedienen. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen vandaag een concreet bedrag meegedeeld. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering meer dan 130 miljoen euro voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen gaan de komende jaren extra investeren

21 januari 2021 - Eind vorig jaar hebben de lokale besturen hun meerjarenplan 2020-2025 aangepast. Uit een analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de coronacrisis weliswaar een impact heeft, maar dat de Vlaamse steden en gemeenten niet van plan zijn minder te investeren. Sterker nog, de investeringsambities stijgen met 16,5%. “Het valt nog af te wachten of alle plannen effectief gerealiseerd zullen worden, maar de investeringsplannen tonen alvast opnieuw de slagkracht en veerkracht van onze lokale besturen.”

Binnenlands Bestuur

Operationeel draaiboek van vaccinatiecentrum is klaar

21 januari 2021 - Om de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog degelijk uit te rollen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Daarom heeft de Vlaamse Regering een operationeel draaiboek opgesteld, dat door het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd werd aan de eerstelijnszones en de lokale besturen en vandaag wordt voorgesteld aan de steden en gemeenten in Vlaanderen. De voorstelling van dit draaiboek volgt op het webinar van vorige week, waar meer dan 1000 vertegenwoordigers van onze eerstelijnszones en lokale besturen uitleg kregen over de blauwdruk van de vaccinatiecentra in Vlaanderen.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen ondersteuning om vaccinatiecentra toegankelijk te maken

20 januari 2021 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil ervoor zorgen dat de Vlaamse vaccinatiecentra toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Lokale besturen krijgen daarbij ondersteuning van het expertisecentrum Inter. “Deze crisis draait van begin af aan rond de bescherming van onze meest kwetsbaren. De lokale besturen kunnen beroep doen op de eventsector en Inter om de vaccinatiecentra zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.”

Binnenlands Bestuur

Honderden vrijwilligers dienen zich aan bij vaccinatiecentra

18 januari 2021 - Alle locaties van de Vlaamse vaccinatiecentra zijn sinds vrijdag bekend. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ging zaterdag een kijkje nemen in Oostende, Mechelen en Lint. “We zullen klaar zijn als de brede vaccinatiecampagne begint. De locaties zijn gekend, de centra zijn klaar of worden opgebouwd, en al honderden vrijwilligers hebben zich aangeboden om mee te helpen.”

Binnenlands Bestuur

Alle locaties gekend: 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen

15 januari 2021 - De eerstelijnszones en de lokale besturen hebben 94 voorstellen van locaties ingediend voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Deze centra vormen de ruggengraat voor een vaccinatie op grote schaal.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering rolt vaccinatiestrategie verder uit

13 januari 2021 - Vlaanderen rolt zijn vaccinatiestrategie verder uit. De Vlaamse Regering zal via de eerstelijnszones en lokale besturen tot 120 vaccinatiecentra oprichten om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Vlaanderen heeft een sterke traditie inzake vaccinatie en wil die reputatie hoog houden.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik ‘koopkracht’

22 december 2020 - De Vlaamse regering bereikte op 24 november samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025), dat zal zorgen voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 577 miljoen euro aan structurele middelen vrij, waarvan 412 miljoen voor koopkrachtverhoging en 165 miljoen voor kwaliteitsmaatregelen. Ondertussen hebben de Vlaamse regering en de sociale partners ook een akkoord gesloten over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Met dit akkoord zorgen we voor een structurele herwaardering van de Vlaamse zorgsector. Dit stemt me ontzettend tevreden.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers voorziet bijna 9 miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten

19 december 2020 - Elk jaar voorziet de Vlaamse regering financiering voor stadsvernieuwingsprojecten. Dit jaar gaat het om net geen negen miljoen euro voor zeven projecten. De geselecteerde steden zijn Leuven, Brugge, Mechelen, Gent, Antwerpen, Eeklo en Genk. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deze Vlaamse regering investeert massaal in stadsvernieuwingsprojecten, want de stad is het hart van onze samenleving. Het is de plek waar mensen wonen, werken, tot rust komen, en elkaar ontmoeten. De projecten die we ondersteunen zetten Vlaanderen op de kaart.”

Binnenlands Bestuur

Rationalisering overheidsapparaat loopt vlotter dan gepland

17 december 2020 - In het kader van efficiëntie en digitalisering heeft de Vlaamse regering zich voorgenomen om het aantal Vlaamse ambtenaren deze bestuursperiode met ongeveer 5% te verminderen. Dat komt neer op een besparing van 1.440 ambtenaren tegen 2024. Bijna een kwart van deze doelstelling werd op amper zes maanden tijd verwezenlijkt. “Er worden geen mensen ontslagen, maar we denken twee keer na als iemand op pensioen gaat. We zetten in op digitalisering en maken werk van een slanke en efficiënte overheid. Op dit moment werkt onze Vlaamse overheid minstens even goed, maar met 327 ambtenaren minder”, klinkt het bij Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Meer dan 8 op 10 Vlaamse gemeenten werken mee aan contactopsporing

15 december 2020 - Enkele weken geleden riepen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Welzijn Wouter Beke de lokale besturen op om mee te helpen met bron- en contactopsporing van mensen die besmet werden met het coronavirus. De Vlaamse regering voorzag hiervoor de nodige financiering. “Een groot succes, want 249 Vlaamse steden en gemeenten zijn al op de kar gesprongen”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers werkt verder aan flexibelere verloning voor Vlaamse ambtenaren

11 december 2020 - Vlaamse personeelsleden zullen in de toekomst kunnen kiezen voor een fietsleasecontract als onderdeel van hun loon. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een modern HR-beleid geeft mensen meer vrijheid om te kiezen hoe ze verloond worden. Meer mensen op de fiets is daarbovenop goed voor het klimaat.”

Binnenlands Bestuur

880.000 euro voor negen lokale klimaatprojecten

10 december 2020 - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten schreef op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in maart een projectoproep uit rond zogenoemde Klimaattafels. Aan steden en gemeenten werd gevraagd om lokale partners rond tafel te brengen en concrete projecten in te dienen met een reële impact op de CO2-uitstoot op hun grondgebied. Minister Somers maakte vandaag de negen winnende klimaattafels bekend: “In totaal gaat er 880.000 euro naar deze lokale projecten die we nadien grootschalig over Vlaanderen willen uitrollen.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers en Zuhal Demir stellen gezamenlijk lokaal energie- en klimaatpact voor

7 december 2020 - Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir stelden dinsdag het lokaal Energie- en Klimaatpact voor op een persconferentie in Boechout. Het pact wordt de komende weken verder besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en nadien ter ondertekening voorgelegd aan de lokale besturen. “We maken extra middelen vrij en we werken samen aan een beter klimaat met ambitieuze en realistische doelstellingen”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers brengt lokale initiatieven tegen eenzaamheid onder de aandacht

6 december 2020 - De aanslepende coronacrisis en de donkere wintermaanden zorgen ervoor dat veel mensen zich eenzaam en minder goed in hun vel voelen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers bezocht zaterdag daarom drie lokale initiatieven om het thema onder de aandacht te brengen. Bart Somers: “Een simpel telefoontje kan wonderen doen.”

Binnenlands Bestuur

Vanaf 1 februari 2021 worden GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen mogelijk

4 december 2020 - Vanaf 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen via een GAS-boete beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft zo steden en gemeente een extra tool die de verkeersveiligheid in Vlaanderen ten goede moet komen.

Binnenlands Bestuur

Ruim half miljoen euro naar versterking lokale besturen en modern HR-beleid

4 december 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 523.300 euro vrijgemaakt voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Dat gebeurt elke legislatuur om wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse universiteiten te ondersteunen en te stimuleren. “Vier Vlaamse universiteiten moeten het Vlaams beleid ondersteunen in de ontwikkeling van een modern HR-beleid en de lokale besturen versterken”, klinkt het bij Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil dat alle Vlaamse ambtenaren na hun 65ste kunnen blijven werken

2 december 2020 - Het pensioen van VRT-nieuwsanker Martine Tanghe heeft heel wat teweeggebracht. Niet alleen zullen veel Vlamingen haar missen op het scherm, er ontstond ook veel debat over het feit dat Vlaamse ambtenaren quasi verplicht worden om te stoppen met werken op 65-jarige leeftijd. Minister Bart Somers wil dit veranderen en start binnenkort de gesprekken met de vakbonden.

Binnenlands Bestuur

Opnieuw veilige en stille studeerruimtes tijdens de Kerstblokperiode

1 december 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaan met een omzendbrief houvast bieden aan de lokale besturen die stille studeerplekken willen aanbieden of sportinfrastructuur willen openstellen voor scholen en blokkende studenten. Dat heeft minister Somers geantwoord in de commissie op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt vijf stadsvernieuwingsprojecten

27 november 2020 - De Vlaamse regering kent op voorstel van minister Somers de jaarlijkse conceptsubsidies toe aan vijf stadsvernieuwingsprojecten in Gent, Ronse, Roeselare en Ieper. In totaal gaat het om 360.000 euro waarmee steden een studie kunnen financieren om bijvoorbeeld oude gebouwen een nieuwe bestemming te geven of stadsdelen opnieuw aan te leggen. Bart Somers: “Een stad is nooit af en voortdurend in ontwikkeling en beweging. De vernieuwing mag nooit stilvallen. Met deze jaarlijkse conceptsubsidies ondersteunen we vijf prachtige projecten.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers ondersteunt lokale besturen bij heropenen winkelstraten

27 november 2020 - Handelaars mogen vanaf 1 december opnieuw de deuren openen. Dat werd vandaag beslist op het overlegcomité. Steden en gemeenten zullen mee instaan voor de veilige heropening van onze winkelstraten. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil hen daarbij helpen: ‘De lokale besturen zullen een belangrijke rol spelen in de crowd control. Om hen hierbij te ondersteunen heb ik hen alvast zoveel mogelijk concrete informatie, contactgegevens en beste praktijken bezorgd.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers overlegt met provinciegouverneurs over vuurwerkverbod

19 november 2020 - De eindejaarsperiode gaat traditioneel gepaard met veel vuurwerk. Nu grote vuurwerkshows in steden en gemeenten zijn afgelast, is de kans nog groter dat veel mensen in hun eigen tuin aan de slag gaan met vuurpijlen. In de provincie West-Vlaanderen is al een algemeen verbod aangekondigd. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers overlegt met de andere gouverneurs om overal dit voorbeeld te volgen: “We moeten onze ziekenhuizen en verplegend personeel niet extra belasten, ze hebben al werk genoeg tijdens deze coronacrisis.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering voorziet opnieuw financiering voor lokale kinderopvang

26 oktober 2020 - De Vlaamse regering heeft deze voormiddag beslist om opnieuw financiering te voorzien voor lokale kinderopvang op maandag 9 november en dinsdag 10 november. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten na overleg met Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Welzijn Wouter Beke, minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Werk Hilde Crevits, en na terugkoppeling met virologen.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse steden en gemeenten krijgen extra geld voor lokale versterking contactopsporing

20 oktober 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke krijgen steden en gemeenten bijkomende financiering voor de lokale versterking van de contactopsporing.

Binnenlands Bestuur

Groen licht voor 43 Bijscholen

16 oktober 2020 - Vanaf volgende week maandag 19 oktober kunnen 43 Bijscholen aan de slag om na de lesuren leerachterstand weg te werken. De Bijscholen bieden remediëringstrajecten op maat aan groepjes van minstens 7 leerlingen die door de lockdown van vorig schooljaar extra begeleiding kunnen gebruiken. Deelname is vrijwillig en voor de leerlingen geheel kostenloos.

Binnenlands Bestuur

Project Kopenhagen: fietsleasing voor lokale besturen en betere fietspaden

15 oktober 2020 - Net zoals in de privésector zullen lokale en provinciale personeelsleden in de toekomst kunnen kiezen voor een fietsleasecontract als onderdeel van hun loon. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Daarnaast maakt de Vlaamse regering extra middelen vrij voor betere fietspaden. Bart Somers: “Op die manier bereiken we een dubbel doel: meer mensen op de fiets en meer vrijheid om te kiezen hoe je verloond wordt.”

Binnenlands Bestuur

Somers deelt Vlaanderen op in 13 regio’s

13 oktober 2020 - Naast vrijwillige fusies zet de Vlaamse regering ook in op regiovorming. Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers werd een kaart met 13 referentieregio’s goedgekeurd. De kaart is het resultaat van nauw overleg met verschillende partners en lokale besturen, maar is nog vatbaar voor verfijning. Bart Somers : “De toekomstige regiovorming maakt een einde aan de wirwar van samenwerkingsverbanden waar onze lokale besturen vandaag in verweven zitten. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters stimuleren.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen mogen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes

7 oktober 2020 - Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. Het verzameldecreet mobiliteit, waarvan deze maatregel een onderdeel is, werd woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Binnenlands Bestuur

Demir en Somers brengen lokale besturen samen op het eerste boscongres in Vlaanderen

5 oktober 2020 - Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verzamelden vandaag burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen op het allereerste boscongres. Het doel: de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 willen waarmaken is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Samenleven

Minister Somers lanceert filmpje met 52 realisaties van het voorbije jaar

25 september 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft vrijdagvoormiddag een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van zijn één jaar ministerschap. “52 weken, 52 realisaties”, luidt het. Ook het komende politieke jaar wil de minister er weer invliegen. “Ik blijf me inzetten voor een optimistisch Vlaanderen, met meer kansen, meer vrijheid en meer welvaart”, aldus minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers lanceert ‘De Stad na Corona’

23 september 2020 - Op initiatief van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft schrijver en journalist Pat Donnez zeven experten geïnterviewd over de stad na corona. Elk vanuit hun expertise zullen zij het hebben over de uitdagingen en oplossingen voor de steden van de toekomst. Bart Somers: “Veel mensen willen terug naar het oude normaal, maar dat mag niet onze ambitie zijn. De lat moet hoger liggen, we moeten lessen trekken en durven dromen.”

Binnenland Bestuur

Telewerk, digitalisering en klantvriendelijkheid gaan hand in hand

22 september 2020 - Naar aanleiding van nationale telewerkdag lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een nieuwe bevraging bij de Vlaamse ambtenaren. Daaruit blijkt dat 35% van het overheidspersoneel nog steeds voltijds van thuis werkt en 84% zich goed voelt bij telewerken. De versnelde digitalisering heeft ook een positieve impact op de dienstverlening.

Vlaamse Regering

Vlaamse Regering maakt vriendenerfenis mogelijk

19 september 2020 - Vandaag de dag betaal je minstens 25% erfbelasting als je geld wil nalaten aan een goede vriend, buur of verre familie. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%!

Binnenlands Bestuur

Primeur: bidirectionele laadpaal in Bonheiden

16 september 2020 - Bonheiden onthult als eerste een bidirectionele laadpaal die niet enkel stroom aan elektrisch voertuig kan geven, maar die ook kan terughalen. Deze laadpaal is de kers op de taart van een groter klimaatverhaal.

Binnenlands Bestuur

Nu al 1,2 miljoen extra bomen dankzij lokale besturen

12 september 2020 -Het Bomencharter is een burgerinitiatief van Jo Maes en werd op korte tijd al ondertekend door 120 lokale besturen. Samen zullen ze maar liefst 1,2 miljoen bomen planten tegen 2024. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaamse minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir roepen de andere lokale besturen op om het Bomencharter ook te ondertekenen. ‘Op naar één boom per Vlaming!’, klinkt het.

Binnenlands Bestuur

Steden en gemeenten krijgen info uit Groeipakket om gezinnen te steunen

3 september 2020 - Wanneer steden en gemeenten een extra toelage, korting of dienstverlening willen geven aan kwetsbare gezinnen, dan is het belangrijk ook de juiste gezinnen te bereiken. Op lokaal vlak heeft men momenteel niet alle gegevens om dit op een efficiënte manier aan te pakken. De Vlaamse overheid zal daarom de gegevens uit het Groeipakket ter beschikking stellen van lokale besturen. Zo kunnen zij hun beleid richten op iedereen die het nodig heeft.

Binnenlands Bestuur

Nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor bevraagt 400.000 burgers

3 september 2020 - Aan de hand van de driejaarlijkse Gemeente- en Stadsmonitor peilt het Agentschap Binnenlands Bestuur tot eind oktober naar de tevredenheid van de inwoners over talloze lokale beleidsthema’s. In totaal worden bijna 400.000 burgers tussen 17 en 85 jaar bevraagd. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “We vragen de mening van onze burgers niet enkel als het verkiezingen zijn, maar ook tussendoor. Data, informatie en kennis zijn essentieel om lokaal beleid vorm te geven. Deze bevraging bevat heel wat nieuwe indicatoren, onder meer op het vlak van duurzame mobiliteitskeuzes en diversiteit. De resultaten worden bekendgemaakt in juni 2021.”

Binnenlands Bestuur

98 procent van de geplande lokale investeringen werd effectief uitgevoerd

25 augustus 2020 - In de gehele periode 2014-2019 investeerden de Vlaamse lokale besturen maar liefst 11,8 miljard euro of bijna 2 miljard euro per jaar. Dit komt bijna perfect overeen met wat ze hadden gepland in hun initiële meerjarenplanning (12,1 miljard). Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het uitvoeringspercentage van de geplande investeringen ligt met 98% waanzinnig hoog. Het toont aan dat onze steden en gemeenten de investeringsmotor van Vlaanderen zijn en hun plannen daadwerkelijk realiseren.”

Vlaamse Regering

Bijkomende steun voor getroffen ondernemers

7 augustus 2020 - De verstrengde coronamaatregelen confronteren onze ondernemingen opnieuw met een dreigend omzetverlies, met de daaruit voortvloeiende risico’s voor hun continuïteit. Viceminister-president van de Vlaamse Regering Bart Somers: “Met de Vlaamse Regering nemen we bijkomende maatregelen om hen doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme hebben ondernemingen met een omzetdaling van meer dan 60% recht op een premie van 7,5% van hun omzet in augustus & september vorig jaar. Daarnaast wordt ook de handelshuurlening opengesteld voor ondernemingen uit de evenementensector en is er meer tijd voor ondernemingen die een achtergestelde coronalening aanvragen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en de minimumvoorwaarde kan verlaag worden naar minstens 60%.”

Binnenlands Bestuur

Opkomstplicht en invloed lijststem verdwijnen bij lokale verkiezingen

20 juli 2020 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de lokale democratie moet versterken. Bij de volgende lokale verkiezingen zal onder meer de opkomstplicht en de invloed van de lijststem verdwijnen. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en het wordt moeilijker om volmachten te ronselen. ‘Dit is de meest ingrijpende verandering in decennia in de werking van de lokale democratie,’ zegt Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering stimuleert fusies van gemeenten vanaf 20.000 inwoners

12 juli 2020 - De Vlaamse regering gaat fusies van steden en gemeenten verder stimuleren. Lokale besturen die fusioneren en een minimale schaalgrootte van 20.000 inwoners bereiken, krijgen daarvoor een aanzienlijke financiële ondersteuning. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De coronacrisis heeft nogmaals het belang van efficiënte en slagkrachtige lokale besturen aangetoond. We stimuleren vrijwillige fusies en differentiëren de financiële ondersteuning naargelang de grootte van de nieuwe fusiegemeente.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen start loket voor evenementen met grotere bezoekersaantallen

7 juli 2020 - Sinds de lockdown zijn alle evenementen afgelast. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat evenementen tot een bepaald maximumaantal deelnemers vanaf juli of augustus kunnen doorgaan. Voor evenementen vanaf 1 augustus met grotere deelnemersaantallen werd beslist een uitzonderingsprocedure te voorzien waarbij per aanvraag toelating kan worden verleend. Om die aanvragen in goed overleg met de GEES en de lokale burgemeesters te behandelen, start Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via EventFlanders deze week een evenementenloket op om lokale besturen te helpen bij de behandeling van de vele aanvragen.

Binnenlands Bestuur

72 lokale besturen laten zich (ethisch) hacken door studenten

2 juli 2020 - In huidige coronatijden wordt er meer en meer digitaal gewerkt. Dat geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor lokale besturen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft in april ruim twee miljoen euro extra steun uitgetrokken om de beveiliging van hun ICT-systemen te verhogen. 72 lokale besturen heb zich ondertussen aangemeld om zich ethisch te laten hacken door studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen. 48 steden en gemeenten laten een ICT-veiligheidsaudit uitvoeren. Bart Somers: “Zoals we ze kennen gaan lokale besturen direct aan de slag met de middelen die we hebben vrijgemaakt. Een goede zaak, want ze moeten zichzelf zo goed mogelijk beschermen tegen cybercriminelen. De essentiële dienstverlening en de bescherming van privacygegevens van onze burgers moet altijd gegarandeerd zijn.”

Binnenlands Bestuur

28 elektrische deelwagens in Vlaamse Ardennen en Dender

22 juni 2020 - In vijftien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn vanaf vandaag één tot drie elektrische deelwagens ter beschikking via het regionaal deelsysteem van Valckenier Share. Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een opmars bezig is, is het aanbod aan deelwagens in Zuid-Oost-Vlaanderen immers nog erg beperkt. Dit initiatief betekent een enorme boost voor de gedeelde mobiliteit in deze eerder landelijke regio en zal over twee jaar 272 ton CO2 besparen.

Binnenlands Bestuur

144 zomerscholen melden zich aan in eerste ronde

9 juni 2020 - Er hebben zich al 144 zomerscholen – goed voor in totaal 734 zomerklassen – aangemeld in de eerste ronde van een projectoproep uitgeschreven door de Vlaamse Regering. Er zijn nu al projecten in alle provincies, alle centrumsteden, tal van kleinere gemeenten en vanuit alle grote onderwijsverstrekkers. Nog nooit was er in Vlaanderen zo een brede uitrol van zomerscholen. Duizenden leerlingen zullen in juli en augustus een leertraject op maat kunnen volgen, gekoppeld aan sport, spel en cultuur. De oproep wordt nu verlengd wegens succes. Scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers krijgen vanaf morgen 10 juni nog tot 7 juli een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen.

Binnenlands Bestuur

Somers voorziet 1,2 miljoen euro voor slimme en gedigitaliseerde steden

Dinsdag 9 juni 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft het thema van de jaarlijkse stadsvernieuwingssubsidies bekendgemaakt. Dit jaar staat de thematische oproep voor innovatieve projecten in het teken van digitalisering. De minister trekt 1,2 miljoen euro uit voor digitale projecten die een boost geven aan de lokale economie. Bart Somers: “Enerzijds heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat onze economie een stevige duw in de rug nodig heeft. Anderzijds werd duidelijk dat de toekomst digitaal zal zijn. Onze steden moeten evolueren naar slimme steden, smart cities, om onze lokale handelaars, bedrijven en economie een extra impuls te geven.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen trekt 186,6 miljoen uit voor vervolgpremies zelfstandigen

8 juni 2020 - Dankzij de nieuwe versoepelingen van de nationale veiligheidsraad kunnen steeds meer zelfstandigen opnieuw aan de slag. Vele restaurant- en caféuitbaters openen vandaag bijvoorbeeld opnieuw de deuren. Dit is echter niet eenvoudigweg een terugkeer naar précorona: de veiligheidsvoorschriften in een heel aantal sectoren zorgen voor exploitatiebeperkingen en bijgevolg een lagere omzet. Andere bedrijven hebben bovendien wel nog een openingsverbod. De Vlaamse regering trekt daarom 186,6 euro aan vervolgpremies uit om zelfstandigen blijvend te ondersteunen.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen regierol in Vlaams corona-armoedeplan

8 juni 2020 - Door de impact van het coronavirus op onze economie, zijn veel Vlaamse huishoudens in armoede terechtgekomen. Na de energiepremie komt de Vlaamse regering daarom met een corona-armoedeplan dat bestaat uit drie maatregelen: een Covid-19 toeslag in het groeipakket, een consumptiebudget en extra middelen voor het lokale armoedebeleid. Opvallend hierbij is de centrale rol die weggelegd is voor de lokale besturen in het in kaart brengen en bestrijden van armoede. Zij krijgen hiervoor 2/3de van de uitgetrokken middelen of dertig miljoen.

Samenleven

Vlaamse regering biedt meer bescherming voor wie opkomt tegen discriminatie

5 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers en minister van Werk Hilde Crevits beslist om meer bescherming te bieden voor wie opkomt tegen discriminatie op de werkvloer. “Discriminatie mogen we als samenleving nooit aanvaarden. Wanneer we mensen anders behandelen omwille van gender, leeftijd, huidskleur of geloof, dan verliezen we allemaal. De strijd voor gelijke kansen is een gezamenlijke strijd en daarom willen we mensen die opkomen tegen discriminatie beter beschermen.”

Binnenlands Bestuur

In de startblokken voor een nieuw personeelsstatuut

4 juni 2020 - Na jarenlange onderhandelingen hebben de sociale partners een sectoraal akkoord afgesloten voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Ook de uitvoeringsmodaliteiten zijn vastgelegd en vorige week bezorgd aan de lokale besturen. Naast de verankering van een koopkrachtverhoging van 1,1% versterkt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers met dit akkoord ook het vertrouwen tussen de sociale partners en zijn de eerste stappen naar een nieuw personeelstatuut gezet.

Binnenlands Bestuur

87,3 miljoen euro voor lokale besturen om te investeren in cultuur, jeugd en sport.

2 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering beslist over noodfonds van 300 miljoen euro

2 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro voor de compensatie van de coronaschade. Daarvan gaat 60 miljoen euro naar cultuur en 47 miljoen naar mobiliteit. Een belangrijk rol is bovendien weggelegd voor de gemeenten. Aan hen wordt maar liefst 87,3 miljoen euro toegekend om te investeren in lokale verenigingen. Op die manier zullen zij mee vorm geven aan de economische en maatschappelijke relance.

Binnenlands Bestuur

De Vlaamse regering lanceert vierluik om vermogen van bedrijven te versterken

1 juni 2020 - Covid-19 en de lockdown hebben onze bedrijven hard geraakt. Daarom ging de Vlaamse regering bij het uitbreken van de crisis meteen aan de slag om zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen met maatregelen als de hinder- en compensatiepremie of de handelshuurlening. Nu lanceert de Vlaamse regering een vierluik dat bedrijven ook zal helpen het eigen vermogen te versterken. Zodat gezonde bedrijven ook op de langere termijn bestand zijn tegen de impact van de crisis.

Binnenlands Bestuur

Corona-ouderschapsverlof groot succes bij Vlaamse ambtenaren

29 mei 2020 - Nadat de federale regering een corona-verlofregeling had uitgewerkt, besliste ook de Vlaamse regering op voorstel van minister Somers om het corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren mogelijk te maken. Zowat 1 op 8 Vlaamse ambtenaren heeft van deze speciale verlofregeling gebruik gemaakt. Bij twee derde van de aanvragen ging het om één dag per week ouderschapsverlof. Minister van ambtenarenzaken Bart Somers: “De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen maximaal thuiswerken en dat is niet altijd even gemakkelijk met kinderen in het huis. We zien dat mensen daarom dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om extra ouderschapsverlof op te nemen in mei en juni.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering zal extra middelen voorzien voor lokale armoedebestrijding en de laagste inkomens

21 mei 2020 - Door de corona-crisis dreigen steeds meer mensen in armoede terecht te komen. In een resolutie vraagt het Vlaams parlement de regering daarom om meer inspanningen. Met de vraag om meer middelen vrij te maken voor lokale besturen om hun armoedebeleid te versterken, gaat Vlaams minister Bart Somers alvast meteen aan de slag: “De coronacrisis dreigt meer mensen in armoede te duwen. We mogen het nooit aanvaarden dat kinderen met honger naar bed moeten. We versterken het lokaal armoedebeleid met extra middelen en maken ook geld vrij om de working poor beter te ondersteunen, want werken moet lonen.”

Binnenlands Bestuur

Tweede lokale coronagids klaar met extra ideeën van gemeenten en middenveldorganisaties

19 mei 2020 - Twee weken na de eerste lokale coronagids die onze steden en gemeenten uit de coronacrisis moet leiden, is vandaag al een herwerkte versie klaar. De minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil het document continu blijven vernieuwen en bijwerken met input en inspiratie van steden, gemeenten en organisaties. Bart Somers: “Meteen na het posten van onze coronagids, kregen we al 35 lokale relanceplannen van gemeenten binnen. Ook middenveldorganisaties denken na over hun functioneren na corona. Tips en suggesties die gericht zijn aan de Vlaamse overheid, hebben we in de mate van het mogelijke al uitgevoerd.”

Binnenlands Bestuur

Extra aandacht voor blokkende student

17 mei 2020 - Afgelopen woensdag werd op de nationale veiligheidsraad aangekondigd dat openbare studieruimtes voor studenten opnieuw worden toegelaten. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vraagt aan de lokale besturen hier extra op in te zetten nu de studenten moeten blokken voor hun eindexamens. “Niet iedereen heeft thuis een rustig plekje om te studeren en veel jongeren vinden het belangrijk om in groep te blokken. Samen studeren is goed voor de motivatie en het is gewoon veel plezanter,” klinkt het bij minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Skateparken en lokale sportterreinen kunnen onder toezicht opnieuw open

15 mei 2020 - De lokale skateparken en sportterreinen in de steden en gemeenten kunnen onder toezicht en onder voorwaarden van het lokaal bestuur opnieuw worden geopend, dat melden Vlaams minister van Jeugd Dalle en minister van Binnenlands Bestuur Somers na de publicatie van het federale ministerieel besluit. De nieuwe maatregel geeft de lokale besturen en de (jeugd)verenigingen de kans om jongeren die geen lid zijn van een sportclub ook te laten sporten in lokale publieke ruimte.

Binnenlands Bestuur

Zomerscholen moeten leerachterstand verhinderen

14 mei 2020 - De Vlaamse Regering lanceert voor de organisatie van zomerscholen een open oproep naar de lokale besturen en de scholen. In een zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur. Deelname is vrijwillig. De zomerschool is gratis voor de deelnemers, want de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling. De lokale besturen en de scholen kunnen bij de organisatie samenwerken met externe partners zoals jeugdwerking en organisaties die bezig zijn met leerondersteuning.

Binnenlands Bestuur

Veilige én doenbare voorschriften voor de kleuteropvang

12 mei 2020 - De verschillende voorschriften voor de opvang van kleuters zijn op elkaar afgestemd. Voor de scholen betekent dit een versoepeling. Zo kunnen contactbubbels tot 20 kleuters omvatten, moeten de begeleiders alleen een mondmasker dragen bij contact met andere volwassenen en is de 1,5 meter afstand voor kleuters niet nodig. Kinderopvang is een prioritaire partner en zal tot 30 juni mee instaan voor opvang van kleuters tijdens de schooluren.

Binnenlands Bestuur

Lokaal relanceplan om lokale besturen te ondersteunen

5 mei 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft een relanceplan voor lokale besturen klaar. Het gaat om een ‘levend’ document met praktische tips en ideeën om lokale besturen te ondersteunen in de exit-fase. Lokale besturen, maar ook middenveldorganisaties, kunnen dit document gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen lokale relanceplannen en kunnen goede initiatieven doorsturen zodat het document kan aangevuld worden. Bart Somers: “De lokale besturen zijn al de hele coronacrisis lang een cruciale actor geweest om de coronacrisis in goede banen te leiden. Ze zullen ook een cruciale rol spelen in deze exit-fase. Daarbij wil ik hen ondersteunen en concrete handvaten en ideeën aanreiken, steeds binnen het federale kader.”

Binnenlands Bestuur

Scholen kunnen samen met lokale besturen oplossingen zoeken voor opvangproblemen

5 mei 2020 - Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hebben daar nu een akkoord over.

Binnenlands Bestuur

Bijna 100 Vlaamse ambtenaren vrijwillig kandidaat om contact tracer te worden

30 april 2020 - In het kader van de exit-strategie zal de Vlaamse regering een extern bedrijf inschakelen om met coronaspeurders na te gaan met wie een besmet persoon allemaal in contact geweest is. Maandag start een testweek met een vijftigtal Vlaamse ambtenaren. Minister bevoegd voor Vlaamse ambtenaren, Bart Somers: “Al meer dan 90 ambtenaren lieten weten dat zij de komende proefperiode graag meewerken als contact tracer. Ook meer dan 1.000 individuele burgers hebben zich al spontaan gemeld als kandidaat. Het toont aan hoe iedereen zijn steentje wil bijdragen om dit virus te verslaan.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale besturen die mondmaskers willen kopen

26 april 2020 - Vrijdagavond heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat het gebruik van mondmaskers sterk aangeraden wordt en in bepaalde gevallen zelfs verplicht. Iedere burger zal minstens één stoffen mondmasker krijgen. Verschillende lokale overheden proberen ondertussen zelf mondmaskers te bemachtigen voor hun inwoners. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil deze lokale initiatieven ondersteunen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers lanceert oproep voor stadsvernieuwingssubsidies 2020

22 april 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert vandaag de oproep 2020 voor de aanvraag van concept- en projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Dertien centrumsteden, eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een aanvraag indienen. Bart Somers: “De coronacrisis mag de voortdurende vernieuwing van onze steden niet in de weg staan. Daarom kennen wij ook dit jaar stadsvernieuwingssubsidies toe. Het resultaat laat zich zien op het terrein: onze steden worden steeds duurzamer en aantrekkelijker om te wonen en te leven.”

Binnenlands Bestuur

Ministers Beke en Somers voorzien tablets voor zorginstellingen

17 april 2020 - De woonzorgcentra en zorginstellingen blijven in Vlaanderen voorlopig gesloten voor bezoek. Die duidelijke boodschap bracht de Vlaamse Regering gisteren. Dat is geen gemakkelijke beslissing, want bewoners en familie missen dat contact. Minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers voorzien nu 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners toch nog visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen ontvangen compensatie voor kinderopvang tijdens paasvakantie

17 april 2020 - De Vlaamse regering heeft ruim 765.000 euro uitgetrokken voor lokale besturen die tijdens de Paasvakantie zelf kinderopvang hebben bekostigd. De projectsubsidie is een initiatief van de vier bevoegde ministers: Bart Somers (Lokale besturen), Wouter Beke (Welzijn), Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Brussel). Het gaat om een compensatie voor gemeenten die niet of nauwelijks konden terugvallen op erkende organisaties voor buitenschoolse kinderopvang.

Binnenlands Bestuur

Ruim 2 miljoen euro voor digitale veiligheid van lokale besturen

Maandag 13 april 2020 - Lokale besturen krijgen in totaal ruim twee miljoen euro extra steun om de beveiliging van hun ICT-systemen te verhogen. Dat is beslist op de ministerraad van de Vlaamse regering op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Onze steden en gemeenten zijn cruciale actoren in het oplossen van de crisis waarin we ons nu bevinden. We moeten kost wat kost vermijden dat zij nu slachtoffer worden van cybercriminelen. Daarom ondersteunen we hen met bijkomende middelen voor de veiligheid van hun ICT-systemen.”

Binnenlands Bestuur

Witte rook voor sectoraal akkoord lokale besturen

vrijdag 10 april 2020 - Onderhandelingen die lang voor Coronacrisis gestart waren hebben deze week tot een akkoord geleid voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Dit akkoord bevat twee luiken: de verankering van een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid. Dit is een kleine maar wezenlijke ondersteuning voor alle lokale personeelsleden, die zeker in deze dagen meer dan welkom is.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse ambtenaren kunnen tijdens de coronacrisis tijdelijk ook elders ingezet worden

3 april 2020 - Vlaamse ambtenaren die tijdelijk minder werk hebben, kunnen tijdens de coronacrisis op een andere dienst bijspringen of in overleg met hun leidend ambtenaar bij een externe werkgever aan de slag. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag meegedeeld op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Het verzoek om dit te kunnen doen komt van de ambtenaren zelf en biedt een oplossing voor die plaatsen in Vlaanderen waar er nu een tekort aan werkkrachten dreigt, of waar kwetsbare mensen een helpend handje kunnen gebruiken. Het toont aan dat onze ambtenaren uit het goede hout gesneden zijn.”

Vlaamse regering

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

1 april 2020 - De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Binnenlands Bestuur

Gouverneurs, lokale besturen en eerstelijnszones krijgen handleiding om schakelzorgcentra voor te bereiden

27 maart 2020 - Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. Zorg en Gezondheid heeft nu een draaiboek opgesteld waarmee de gouverneurs, lokale besturen en zorgverleners op het terrein snel de uitvoer kunnen starten van dergelijke schakelzorgcentra. Afhankelijk van de nood kunnen er tot 30 centra in heel Vlaanderen opgericht worden.

Vlaamse regering

#IKREDLEVENS-campagne van de Vlaamse overheid moedigt verantwoord gedrag rond coronavirus aan

26 maart 2020 – De Vlaamse overheid kondigde zonet haar nieuwe #IKREDLEVENS-campagne aan. De huidige situatie vraagt om burgerzin en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden. Voor de campagne werkt de overheid nauw samen met de Vlaamse mediasector.

Binnenlands Bestuur

Buddy's, laptops en internettoegang moeten leerachterstand bij kwetsbare gezinnen voorkomen

25 maart 2020 - Voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot het internet, dreigt de coronacrisis ook een leerachterstand te veroorzaken. Volgens Bart Somers kunnen lokale besturen de komende weken helpen om het leerrecht van élke leerling te garanderen. “Lokale besturen kunnen leerlingen uit kwetsbare gezinnen naar gratis internettoegang leiden, of laptops uitlenen via hun bibliotheken of uitleendiensten. Ook een buddysysteem met vrijwilligers die online aan huiswerkbegeleiding doen, kan kwetsbare leerlingen ondersteunen.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen spelen een cruciale rol om triagecentra mogelijk te maken

20 maart 2020 - Op uitdrukkelijk verzoek van de huisartsenkringen en ziekenhuizen doen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke een oproep aan alle lokale besturen om de zorgverstrekkers zoveel mogelijk te ondersteunen. “Huisartsen en ziekenhuizen staan onder een enorme druk door de toevloed aan patiënten die mogelijk besmet werden door het coronavirus. Onze lokale besturen kunnen helpen door zoveel mogelijk triagecentra buiten het ziekenhuis te helpen organiseren”, aldus de bevoegde ministers.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen stellen gerust: genoeg oplaadpunten voor budgetmeters

19 maart 2020 - Er is geen reden om ongerust te zijn over de mogelijkheden om uw budgetmeter op te laden. Dat bevestigen minister van Energie Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De budgetmeter is een bescherming voor de kwetsbare energieconsument tegen afsluiting. “Het OCMW en het Sociaal Huis garanderen essentiële dienstverlening en blijven sowieso open op afspraak. Op die manier garanderen de lokale besturen voldoende oplaadpunten voor budgetmeters en worden kwetsbare mensen beschermd tegen energieafsluiting”, aldus de bevoegde ministers.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen meer financiële vrijheid in kader van coronabestrijding

18 maart 2020 - De Vlaamse regering heeft deze ochtend tijdens een extra ministerraad op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besloten om de lokale besturen meer begrotingsvrijheid te geven. De beslissing komt er na de verstrenging van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers lanceert website www.vlaanderenhelpt.be

17 maart 2020 - De website www.vlaanderenhelpt.be wil een overzicht bieden van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten op poten zetten om buren en kwetsbare mensen te helpen. Tegelijk geeft de website in meerdere talen tips om het veilig houden en wordt er een link voorzien naar de lokale besturen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Wat we vandaag meemaken, hebben we nog nooit meegemaakt. Vlamingen tonen hun warmste hart tijdens deze coronacrisis. Het is fantastisch om te zien hoe weerbaar Vlamingen hiermee omgaan en hoe spontane solidariteit net zo goed viraal gaat.”

Binnenlands Bestuur

Gemeenteraden kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan, maar best uitgesteld of virtueel

16 maart 2020 - Het kabinet en de administratie van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers krijgen veel vragen over de geplande vergaderingen van de gemeenteraad, het schepencollege, de politieraad en het Bijzonder Comité. Bart Somers is duidelijk: “Gemeenteraden kunnen doorgaan, maar de federale richtlijnen rond hygiëne en voldoende afstand moeten absoluut gerespecteerd worden. Er kan besloten worden om de gemeenteraad uit te stellen, publiek niet toe te laten of een andere locatie te kiezen. Sowieso roep ik op om enkel te vergaderen wanneer dit echt nodig is en zoveel mogelijk virtueel te organiseren.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers neemt maatregelen voor lokale besturen en coördineert crisiscommunicatie via Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid

13 maart 2020 - Lokale en Vlaamse ambtenaren zullen maximaal thuiswerken zolang de normale dienstverlening gegarandeerd blijft. Gebedshuizen sluiten hun deuren, begrafenissen en huwelijken dienen zoveel mogelijk in intieme kring te gebeuren zonder aansluitende koffietafel of groot feest. Voor alle informatie kunnen lokale besturen terecht op één centraal punt: het CCVO, het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale klimaatambities

4 maart 2020 - Samen met de voltallige Vlaamse regering is er de ambitie om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. De strijd tegen klimaatopwarming kunnen we alleen winnen als iedereen een inspanning doet. Onze steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers zet in op modern personeelsbeleid

21 februari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legde vandaag een mededeling aan de Vlaamse Regering voor die een moderner personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid mogelijk maakt. In de toekomst worden de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren weggewerkt. Bart Somers: “Onze burgers en bedrijven verwachten dat onze Vlaamse overheid evolueert naar een aantrekkelijke, moderne en efficiënte werkgever met een creatief loonbeleid. We willen medewerkers een boeiende en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering en sociale partners sluiten akkoord om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te helpen

21 februari 2020 - De Vlaamse Regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Jaarlijks zijn dit 11.000 extra mensen bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei. Hiertoe ondertekenden ze een gezamenlijke engagementsverklaring. Die doelstelling willen ze bereiken door mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden, de rol van VDAB te versterken en vooral mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Binnen die laatste groep wordt prioriteit gegeven aan jongeren die niet in opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

Binnenlands bestuur

#INTERVIEW: “Bart Tommelein zou een goede voorzitter zijn”

16 februari 2020 - Een archaïsch agentschap, een oppositie die bloed ruikt, een samenleving die worstelt met wantrouwen en racisme: Bart Somers, de nummer één van Open VLD in de Vlaamse regering, staat voor een zware én delicate opdracht, namelijk de verschillende culturen in dit land doen samenleven. De liberaal wil dat op zijn manier aanpakken.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil vlotte en veilige verkiezingen in 2024

4 februari 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers hecht het grootste belang aan een vlekkeloze en veilige stembusgang in 2024. Die verkiezingen worden nu al voorbereid door zijn kabinet en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarnaast wil minister Somers nog voor de zomer een akkoord over de hervorming van de kiesregelgeving. Dat heeft hij vanmiddag geantwoord op een parlementaire vraag.

Binnenlands bestuur

Diploma's niet langer het belangrijkste voor de Vlaamse overheid

31 januari 2020 - Wie aan de slag wil bij de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet per se over een diploma moeten beschikken. Ook met een beroepskwalificatie kan je in de toekomst solliciteren bij de Vlaamse overheid.

Bestuurszaken

Werkende ouders en mantelzorgers beter ondersteund door Vlaamse overheid

31 januari 2020 - Een job combineren met de zorg voor een geliefde of een pasgeboren kindje is niet eenvoudig. Mensen zijn nu vaak verplicht om hun job op te geven als ze voldoende tijd willen om voor hun naaste te kunnen zorgen.

Binnenlands Bestuur

Somers wil lokale besturen beter beschermen tegen hackers

26 januari 2020 - De gemeentediensten van Willebroek zijn vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil dat lokale besturen zich beter kunnen wapenen tegen criminele hackers. Voor de minister moet dit één van de prioriteiten worden. Bart Somers: “Digitalisering zal enkel toenemen. Het is daarom belangrijk dat we meer inzetten op informatie- en cyberveiligheid. De dienstverlening moet steeds gegarandeerd worden en de gegevens van onze burgers moeten altijd beschermd kunnen worden.”

Binnenlands Bestuur

Somers: "Lokale besturen besteden komende legislatuur 900 miljoen meer aan cultuur"

23 januari 2020 - De lokale besturen spenderen de komende jaren maar liefst 900 miljoen euro extra op vlak van cultuur.

Binnenlands Bestuur

Somers: “Meer dan 2 miljard euro extra investeringen door de lokale besturen!”

14 januari 2020 - De lokale besturen investeren de volgende jaren 2.094.447.193 euro meer dan in de vorige bestuursperiode. Dat blijkt uit een eerste analyse van de nieuwe meerjarenplannen die werden ingediend. “De inspanningen die de Vlaamse regering doet voor de gemeentebesturen renderen,” aldus minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Elke extra euro die we de komende jaren investeren in de lokale besturen vertaalt zich in evenveel investeringen die het leven van de Vlamingen beter maken.” Nooit voordien investeerden lokale besturen zoveel als tijdens deze bestuursperiode.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers ondersteunt de beste lokale klimaatinitiatieven

3 januari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen beter ondersteunen in hun strijd tegen de opwarming van het klimaat. Het lokale niveau is volgens hem het eerste niveau om draagvlak te creëren bij de burger en ideeën om te zetten in de praktijk. Hiervoor wil de minister klimaattafels organiseren. Daar kunnen nieuwe klimaatmaatregelen ontstaan of bestaande ideeën concretere vorm krijgen. De tien beste ideeën krijgen een subsidie om ze ook effectief te realiseren. Bart Somers trekt hiervoor 1 miljoen euro uit: “Lokale besturen zijn een zeer belangrijke partner in de realisatie van onze klimaatambities. Ze staan het dichtst bij de burger en de beleidsautonomie is groot. Goede ideeën moeten effectief worden uitgevoerd en uitgerold in andere steden en gemeenten.”

Binnenlands Bestuur

Roeselare krijgt 290.000 euro voor ‘slim in de stad project’ Smartwaterland

21 december 2019 - De Vlaamse regering kent op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 290.000 euro toe aan de stad Roeselare voor haar project Smartwaterland. Smartwaterland zal dankzij artificiële intelligentie gekoppeld aan een fijnmazig netwerk van pluviometers het waterbeheer van de stad op een slimme manier sturen. Bart Somers: “Smartwaterland is een mooi voorbeeld van hoe een stad door gebruik van data een domein dat van belang is voor alle inwoners veel systematischer kan aanpakken.”

Binnenlands Bestuur

Leuven krijgt 145.000 euro voor ‘slim in de stad project’ Mezuri

20 december 2019 - De Vlaamse regering kent op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 145.000 euro aan de stad Leuven voor haar project Mezuri. Bijzonder is dat het gaat om een programma dat de impact van contacturen van welzijnswerkers in sociaal kwetsbare gezinnen wil meten. Bart Somers: “De inzet van slimme toepassingen op het domein van welzijn is verrassend. Het maakt Mezuri in Leuven tot een project dat de jury kon overtuigen.”

Binnenlands Bestuur

1,2 Miljoen euro steun voor stadsvernieuwingsprojecten rond klimaat en leefbaarheid

13 december 2019 - Vier steden ontvangen samen 1,2 miljoen euro projectsubsidies voor de uitvoering van stadsvernieuwingsprojecten rond klimaat en leefbaarheid. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Staten-lokaal VVSG

5 december 2019 - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blaast 25 kaarsjes uit, en dat werd op een gepaste wijze gevierd op de unieke site van Thor Central. Als minister van Binnenlands Bestuur had ik de eer om een toespraak te mogen geven.

Binnenlands Bestuur

Ruim 8 miljoen euro projectsteun voor stadsvernieuwingsprojecten

22 november 2019 - Vier steden krijgen alles samen 8.130.000 euro ondersteuning voor de uitvoering van stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Tielt, Kortrijk, Mechelen en Antwerpen. Bart Somers: “Deze vier steden kunnen binnenkort een substantieel deel van een vernieuwend project financieren. Ze hanteren een integrale en duurzame visie op stadsvernieuwing met oog voor zachte mobiliteit, economische activiteit en wonen in het groen of langs het water.”

Binnenlands Bestuur

360.000 euro voor studies rond stadsvernieuwingsprojecten

15 november 2019 - Zes steden krijgen elk 60.000 euro ondersteuning om een conceptstudie uit te voeren naar stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Brugge, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout. Bart Somers: “Dankzij deze ondersteuning kunnen de zes steden een grondige voorstudie (laten) uitvoeren naar de realisatiemogelijkheden om bijvoorbeeld een leegstaand gebouw een nieuwe bestemming te geven of een stationsbuurt op te knappen. Dat is een eerste stap naar de opwaardering en vernieuwing van hun stad.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen vrij spel met Vlaams geld

18 oktober 2019 - Alle steden en ­gemeenten passeren straks langs de kassa bij de nieuwe Vlaamse ­regering. De regering-Jambon deed een aantal ­financiële gestes die de lokale ­besturen wat meer ademruimte moeten geven. Die zijn in totaal goed voor 418 miljoen euro op kruissnelheid in 2025, blijkt uit recente cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Samenleven, Binnenlands Bestuur

Bart Somers en Lydia Peeters liberale ministers in de nieuwe Vlaamse regering

2 oktober 2019 - De leden van Open Vld hebben gisterenavond met overweldigende meerderheid het licht op groen gezet voor Vlaamse regeringsdeelname. De liberalen vaardigen met Bart Somers en Lydia Peeters twee ervaren ministers af in de regering Jambon.

Mechelen

Eerste Belgische transitiehuis opent deuren in Mechelen

9 september 2019 – Het eerste Belgische transitiehuis voor gedetineerden is vandaag officieel ingehuldigd door vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens (CD&V) en Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). Deze transitiehuizen moeten de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij vergemakkelijken. G4S Care, de zorgafdeling van veiligheidsfirmafirma G4S, en Exodus Nederland zetten specialisten in om de gedetineerden te begeleiden en het transitiehuis uit te baten.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.