Nieuws

Zoeken op categorie

Gelijke kansen

Project “Vaderkracht” doorbreekt de stereotype vaderrol

De zorg voor kinderen wordt nog te vaak gezien als een vrouwenzaak, terwijl het gezinsinkomen traditioneel als de verantwoordelijkheid van de vader wordt gezien. We hebben al een enorme weg afgelegd, maar al te vaak blijken deze stereotype rollen nog steeds enorm hardnekkig te zijn. Dat geldt in het bijzonder bij kwetsbare gezinnen. Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers, ondersteunde daarom verschillende projecten om gedeeld en betrokken ouderschap te stimuleren. Tijdens het slotmoment van het project Vaderkracht, ging Vlaams minister Somers in gesprek met vaders met een migratieachtergrond over het opnemen van hun vaderrol en het doorbreken van culturele verwachtingen.

Gelijke kansen

Alle 300 Vlaamse steden en gemeenten hijsen vandaag de regenboogvlag in strijd tegen homofobie

Vandaag is de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Om hun solidariteit en engagement te tonen, hijsen alle 300 Vlaamse steden en gemeenten vandaag de regenboogvlag. Dat gebeurde ook in Mechelen, in aanwezigheid van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: “Alle Vlaamse steden en gemeenten geven hiermee een niet te misverstane boodschap: in onze straten en wijken is iedereen vrij om zichzelf te zijn,” aldus Somers.

Samenleven

Van samenleven in diversiteit een succes maken: Plan Samenleven gaat 2de jaar in

Er komt een tweede oproep voor lokale besturen die projecten binnen het Plan Samenleven willen uitrollen. Met plan Samenleven zet Somers in op succesvol samenleven in diversiteit. Vlaams minister van Samenleven maakt dit jaar 16 miljoen euro vrij voor zijn Plan Samenleven. Bart Somers: “Samenleven in diversiteit brengt uitdagingen met zich mee. Onder de waterlijn zijn er veel positieve evoluties zoals de steeds stijgende activiteitsgraad bij mensen met migratieroots. Voor personen met een handicap wordt onze maatschappij steeds inclusiever. Maar er zijn nog uitdagingen, dit plan zet een turbo op de positieve evoluties.

Samenleven

Federale en Vlaamse overheid gaan strijd tegen drugsgeweld in Mechelen aan

De Federale en Vlaamse overheid spreken hun steun uit om het druggerelateerd geweld in Mechelen aan te pakken. Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen bracht Federaal ministers Vincent Van Quickenborne, Annelies Verlinden en Vlaams minister Bart Somers vandaag samen in Mechelen o.a. in aanwezigheid van de procureur des Konings en de Directeur-Generaal van de Federale Gerechtelijke Politie

Samenleven

Het Vlaams mensenrechteninstituut gaat van start

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan in oktober 2022. Vandaag is het zo ver en gaat het Vlaams mensenrechteninstituut van start. Met een breed mandaat om alle mensenrechten te beschermen via één meldpunt en een onafhankelijke geschillenkamer, werkt het VMRI versnippering tegen en ambieert een internationale A-status. Vlaams minister Bart Somers: “Mensenrechten zijn fundamenteel en universeel. Ze moeten voor elke burger beschermd worden. Vlaanderen legt vandaag de lat hoger, ambieert de Europese top en stapt met het Vlaams mensenrechteninstituut in de mensenrechten.”

Samenleven

Eén op de drie LGBTI-personen ondervindt vorm van fysiek geweld. Somers reageert bezorgd.

Eén op de drie ondervraagden heeft de voorbije twee jaar te maken gehad met een vorm van fysiek geweld vanwege hun geaardheid of gender. Dat blijkt uit een studie op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers. Ook zegt ruim negen op tien van de ondervraagden dat ze te maken hadden met een vorm van verbaal of psychisch geweld “Dat is een ontstellend hoog aantal”, reageert minister Somers. “Deze legislatuur hebben wij het aantal Veilige en Vertrouwde Omgevingen (safe spaces) verhoogd in nauwe samenwerking met de LGBTI-belangenverenigingen. Ook moeten we blijven inzetten op bewustwording en sensibilisering in de bredere samenleving.”

Samenleven

Cultuur als antwoord op segregatie: Plan Samenleven bereikt meer dan 31.000 jongeren met migratieroots

Samenleven gebeurt lokaal. Daarom trekt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers met Plan Samenleven de komende drie jaar 47 miljoen uit voor lokale besturen die een boost willen geven aan het samenleven in diversiteit. Kortrijk is één van de 105 lokale besturen die intekenden op het plan. Burgemeester Ruth Vandenberghe toonde Minister Bart Somers vandaag hoe de stad met het project “Roots” segregatie doorbreekt aan de hand van cultuur. “Het Plan Samenleven zal over gans Vlaanderen meer dan 31.000 jongeren met migratieroots of met een handicap in contact brengen met cultuur. Met het project Roots toont Kortrijk hoe cultuur een verschil kan maken in het doorbreken van segregatie,” aldus minister Somers.

Samenleven

Vlaanderen stelt nieuw kader voor om toegankelijkheidsregels bij (her)bouw van publieke gebouwen te verscherpen

Gebouwen in Vlaanderen zijn te vaak niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Overheidsgebouwen, onderwijs- en cultuurinstellingen en toeristische voorzieningen moeten nochtans toegankelijk zijn voor iedereen. Vorige week keurde de Vlaamse regering, onder impuls van bevoegde Ministers Somers en Demir, de krijtlijnen van de nieuwe regelgeving goed. De aanpassing aan de zogenaamde toegankelijkheidsverordening zorgt ervoor dat elk publiek toegankelijk gebouw maximaal aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen. Ook werkplekken zelf moeten nu toegankelijk gemaakt worden.

Samenleven

Nieuw inburgeringsdecreet één jaar in voege. Somers maakt de balans.

Eén jaar na het invoeren van het nieuwe inburgeringsdecreet maakt Vlaams minister van Samenleven Somers dinsdag de balans in het Vlaams parlement. Een record aantal personen volgde het vernieuwde traject maatschappelijke oriëntatie dat de grondwaarden bijleert aan nieuwkomers. Bart Somers: “Als het op onze fundamentele grondwaarden aankomt is op de helft van de vragen juist antwoorden onvoldoende, ik verhoog de lat en wil dat nieuwkomers heel goed begrijpen in welke samenleving ze terechtkomen en welke fundamentele waarden hier gelden. Nieuwkomers moeten dit kennen. Dat is in het belang van de nieuwkomer en de samenleving.”

Samenleven

Risico op sociaal isolement bij geloofsafstand

Hoe moeilijk is het om afstand te doen van je geloof of levensbeschouwing? Daarnaar deed de universiteit van Antwerpen het afgelopen jaar onderzoek op vraag van Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers. Dat rapport is nu opgeleverd en voorgesteld. Daaruit blijkt dat het in Vlaanderen ook vandaag nog niet altijd een sinecure is om je levensbeschouwelijke overtuiging bij te stellen. Dat geldt bovendien voor elke levensbeschouwing waar afstand van wordt gedaan, al zijn er wel onderlinge verschillen in hoe zich dat uit. “Dit gaat over de kern van waar onze samenleving voor staat, namelijk de vrijheid om zelf je identiteit in te kleuren. Om voor jezelf te bepalen of je gelooft, niet gelooft of wil veranderen van geloof. En dus is het onze taak om keer op keer de kooi van normen waar mensen in opgesloten kunnen raken, open te blijven breken.”

Samenleven

Een jaar na de oorlog: 15.000ste Oekraïner leert Nederlands

Bijna een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Een grote stroom aan tijdelijk ontheemde Oekraïners arriveerde in Vlaanderen. Vandaag schreef de 15.000ste Oekraïner zich in om Nederlandse les te volgen in het bijzijn van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “De oorlog in Oekraïne raakt ons allen zeer hard. We hebben in Vlaanderen veel Oekraïners opgevangen. Om hen te ondersteunen om van Vlaanderen hun tijdelijke thuis te maken zetten we sterk in op lessen Nederlands en persoonlijke begeleiding. De Oekraïners zelf geven aan dat ze willen bijdragen aan de samenleving, Nederlands leren kan daar helpen.”

Samenleven

Somers juicht initiatief van nieuwe Vlaamse leerboeken Islam onderwijs toe

Somers kreeg vandaag een parlementaire vraag van Tom Ongena (Open VLD) naar aanleiding van nieuwe leerboeken Islamitisch godsdienst onderwijs die werden opgesteld door Vlaamse Moslims. Bart Somers “Net zoals ik buitenlandse invloed wil weren in geloofsgemeenschappen, wil ik dit doorzetten op andere domeinen. Het initiatief om een nieuw leerboek te publiceren dat kadert binnen onze Vlaamse samenleving is moedig en broodnodig. Het creëert een emancipatorisch proces, een proces van ontvoogding van buitenlandse invloeden.”

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekparameter.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.